Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Informacje o grupach teatralnych

 

1. Amatorska Grupa Aktorska AGA działa przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej. Jej  miejscem spotkań jest pomieszczenie „ZA SCENĄ” w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych, ul. Lompy 11. Kontakt – telefon: 694 127 632, e-mail: argasinski@op.pl

Twórcą i opiekunem grupy jest Józef Argasiński. Amatorska Grupa Aktorska „AGA” powstała w roku szkolnym 2005/2006 jako jedna z sekcji Międzyszkolnego Uczniowskiego Ruchu Humanistycznego. Corocznie jej członkowie rekrutują się z ośmiu do dziesięciu  szkół, głównie ponadgimnazjalnych. W tym roku są to uczniowie z I, II, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych, Zespołu Szkół Budowlanych, Technikum Fryzjerskiego i Gimnazjum nr 11. Zespół specjalizuje się w repertuarze komediowym i wystawia – w formie pełnego spektaklu – jedno przedstawienie w ciągu roku szkolnego. Dodatkowo przygotowuje skróconą wersję granej sztuki dla potrzeb różnego rodzaju przeglądów i konfrontacji amatorskich zespołów teatralnych

Osiągnięcia, spektakle, występy:
– Spektakl „Król Mięsopust” – Złota Kurtyna – XVIII Bielskie Spotkania Teatralne w 2008 roku, I miejsce – Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych w Bielsku-Białej i II miejsce na szczeblu wojewódzkim w Częstochowie.
– Spektakl „Porwanie Europy” – II miejsce Wadowickie Spotkania Teatralne w 2009 roku, ponadto trzy nagrody za aktorstwo wykonawców głównych ról i  nagroda za reżyserię.
– I miejsce w Miejskim Ogólnoszkolnym Konkursie „Bajarz Roku” w roku 2009 (Kazimierz Karasiński), w roku 2010 (Agnieszka Płoskonka).
-Wyróżnienie podczas   miejskich eliminacji 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii „Wywiedzione ze słowa” (Mateusz Rąba).

Zrealizowane przedstawienia: „Dziewiąty sprawiedliwy” Jerzego Jurandota, „Król Mięsopust” i „Porwanie Europy” Jarosława Marka Rymkiewicza, „Między nami dobrze jest” Doroty Masłowskiej, „Kraj średniej wielkości” Piotra Wojciechowskiego, „Misterium z udziałem świętych z polichromii kościoła św. Stanisława” oraz „Wariacje na temat Ody do młodości” Józefa  Argasińskiego.

2. Amatorska Grupa Teatralna „Wendelin” – Dom Kultury w Wapienicy, Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 398. Kontakt – telefon: 33 818 41 48, e-mail: mdk@mdk.beskidy.pl

Grupę prowadzi Urszula Kuzin. Zespół tworzą dzieci, gimnazjaliści i dorośli. W swojej pracy grupa zmierza do opanowania podstaw  warsztatu aktorskiego. Uczestnicy poznają elementy gry aktorskiej, improwizacji i kreatywności zespołowej, oswajają się ze sceną. W 2008 roku został zrealizowany projekt „KORCZAK”, zainspirowany twórczością Joanny Kulmowej. Spektakl przygotowano na podstawie jej sztuki „Wielki, mały król”. Zajęcia obejmowały cykl warsztatów w ramach edukacji przez sztukę (edukacja przez teatr). Drugim projektem zrealizowanym, według tej samej metody warsztatowej,  w okresie od września 2010 r. do maja 2011 r. był „Ptak Cis”.  Scenariusz powstał na motywach utworu Joanny Kulmowej pt. „Historia o Ptaku Cis”.

Osiągnięcia, spektakle, występy:
– Spektakl „Korczak” – II Miejsce w VII Szkolnych Igraszkach Teatralnych w Kamienicy2010 r.
-Złota Kurtyna – XX Bielskie Spotkania Teatralne 2010 r. Nagroda aktorska dla Grzegorza Błahuta za rolę Korczaka; wyróżnienie i nagroda dla reżysera – Laboratorium Młodego Aktora;
– Spektakl „Ptak Cis” – I miejsce  XXII  Bielskie Spotkania Teatralne w Kamienicy 2012 r.

Zespół prezentował swoje spektakle na Małej Scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, na scenie Teatru „Banialuka”, występował na cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej podczas Międzynarodowego Zjazdu Żydów z okazji 70. rocznicy Holokaustu oraz w wielu innych miejscach, także za granicą.

3. Amatorski teatr edukacyjny „Amadeusz” – Gimnazjum nr 7,  ul. Pocztowa 28a, Bielsko-Biała. Kontakt – telefon: 33 821 61 85,  e-mail: gimnazjum7@vp.pl

Działa od drugiego półrocza 2012 r. pod kierunkiem Elżbiety Kupczak. Zespół tworzą uczniowie klasy pierwszej, którzy wykazują zainteresowania i zdolności teatralne. Celem zajęć jest poznanie literatury, kształcenie wrażliwości literackiej oraz znajomość elementów scenicznych.

Zespół przygotował spektakl  „Balladyna 68” Jeremiego Przybory.
Prezentacje: w środowisku lokalnym, współpraca z Radą Osiedla   i parafią  (Biesiada Rodzinna), udział w przeglądach.

4. Fundacja Nadzieja – Teatr – Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży Nadzieja, ul. Barkowska 167c, Bielsko-Biała. Kontakt – telefon: 33 816 07 67, e-mail: osrodek@nadzieja.bielsko.pl

Zespół został stworzony przez Marię Schejbal (we współpracy z Magdaleną Nieć) i był przez nią prowadzony w latach 1996-2008. W latach 2008-2011 prowadzenie zespołu przejęła Justyna Kostuchowska (przy współpracy Marii Schejbal), a od 2011 roku grupą opiekuje się Ewa Polak-Walesiak. Autorem muzyki do większości spektakli  jest Tomasz Zieliński. Grupa wielokrotnie prezentowała swoje spektakle publiczności i uczestniczyła w licznych imprezach edukacyjnych i artystycznych, między innymi w sześciu edycjach Beskidzkiego Święta Małych i Dużych w Bielsku-Białej. Zajęcia teatralne są częścią programu terapeutycznego. Udział w zajęciach jest dobrowolny.

Główne cele programu warsztatów teatralnych to:
– wsparcie procesu readaptacji prowadzonej w Ośrodku, zbudowanie i umocnienie więzi grupowej
– nauka funkcjonowania w zespole i wspólnego działania, kształtowanie postaw odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia, wielostronna aktywizacja uczestników, stworzenie widowiska teatralnego.

Osiągnięcia, spektakle, występy:
– „Książę i jaskółka” według „Szczęśliwego Księcia” Oscara Wilde`a, – Ogólnopolska Konferencja „Zdrowie dzieci i młodzieży”  (Kielce 1998 r.), TV Kraków – program na żywo (1998 r.);
– przeglądy organizowane w Teatrze Lalek Banialuka w Bielsku-Białej (Minifestiwal Sztuk Warsztatowych lata 1998, 1999 i 2000);
– „Infantka i Karzeł” według „Urodzin Infantki” Oscara Wilde`a – Biennale „Terapia i Teatr”  (Łódź 2000 r.);
– spektakl „Żołnierzyk” – wyróżnienie na Konkursie Form Scenicznych Śląskiego Okręgu Wojskowego (2005 r.);
– spektakl „Matka Ziemia” – bielskie Błonia (część obchodów Dnia Ziemi 2006 r.);
– spektakl „Śladami Persefony” w ruinach starożytnego miasta Assine – wymiana młodzieżowa w Grecji 2006 r.);
– happening ekologiczny „Był sobie raz człowiek” – Dzień Czystego Powietrza w Katowicach (2006 r.);
– Spektakl „Ikar” –  konferencja „Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży – narkotyki, alkohol i nikotyna” zorganizowana przez Fundację Nadzieja w Bielskim Centrum Kultury (2007 r.) oraz  Konkurs Form Scenicznych Śląskiego Okręgu Wojskowego w Bielsku-Białej (2007 r.);
– dwukrotna prezentacja przedstawienia „Jak ich pogodzić?” – zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych w Domu Żołnierza w Bielsku-Białej (2007 r.).
– Spektakl „Mistrz ceremonii” – Jesienne Dni Profilaktyki na scenie Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej (2007 r.);
– Spektakl „Zaplątani w maskach” –  Konferencja „Pomoc dziecku i rodzinie dotkniętej uzależnieniem” w Bielskim Centrum Kultury w Bielsku-Białej (2011 r.),  Festiwal Teatrów Amatorskich „Wózek Tespisa” w Lanckoronie (2011 r.);
– spektakl „Kołnierzyk” –  „Rodzinny Piknik z Nadzieją” w Bielsku-Białej (2012 r.).

5. Grupa Teatralna „Leśniczówka”- Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej. Kontakt – telefon:  33 812 26 03, e-mail: szkola@zseeim.edu.pl

Istnieje od września 2009 r. Grupa została założona i jest do dziś prowadzona przez nauczycieli języka niemieckiego – Justynę i Kamila Leśniewskich.
Członkami grupy są uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych. Zajęcia mają być alternatywą dla komputera, internetu, używek oraz ciekawą odskocznią od codziennych obowiązków. Służą przełamywaniu własnych słabości, pogłębianiu wrażliwości, kształtowaniu charakterów i osobowości. Ważne jest, że w szkole czysto technicznej, gdzie trudno kogokolwiek podejrzewać o zacięcie humanistyczne, udało się zebrać grupę, w której uczniowie klas informatycznych, mechatronicznych i elektrycznych pod opieką nauczycieli języka niemieckiego, próbują na scenie zmagać się ze współczesną polską dramaturgią. Jakie są ich plany na przyszłość? Kontynuacja działalności.

Osiągnięcia, spektakle, występy:
– 2010 r. – spektakl „Homo sum” (autor Adam Piekarzewski) uroczysta gala z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia istnienia Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielskim Centrum Kultury, XXVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Dom Kultury Rakowiec w Warszawie, finał ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Brombolandia 2010, w Centrum Wychowania Estetycznego im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej w konkursie SAGA 2011
– 2012 r. – spektakl „Odlot” (autor Inka Dowlasz) prezentowany w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.

6. Grupa teatralna „Maska” – Gimnazjum nr 11 w Bielsku – Białej, ul. Emilii Plater 3.  Kontakt – telefon: 33 497 65 63, e-mail: gimnazjum11@o2.pl

Grupa istnieje od 2000 roku. Tworzą ją uczennice i uczniowie gimnazjum. Zespół prowadzą Augustyna Miodońska i Elżbieta Jędrzykiewicz. Najważniejszym celem prowadzonych zajęć jest uwrażliwienie na żywe słowo, budzenie kreatywności, zabawa w teatr, zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi teatru – ruch sceniczny, interpretacja tekstu, scenariusz, scenografia, gra aktorska. Grupa zdobyła wiele laurów w Przeglądach Miniatur Teatralnych w Buczkowicach.

Osiągnięcia, spektakle, występy:
– Spektakle  –  „Czytamy Szekspira – Hamlet”, „Skrzydełka”, „Weronika postanawia umrzeć”, „Księżniczka i groszek”, „Czerwony Kapturek”, „Miś Antoś”; montaż poetycko-muzyczny „Cafe La Fontaine”,
– coroczne spektakle szkolne, przedstawienia bożonarodzeniowe, przedstawienia z okazji Dnia Matki (montaże poetycko-muzyczne na podstawie własnych scenariuszy).

Zespół występował:  w Igraszkach Teatralnych w Kamienicy, Bielskich Spotkaniach Teatralnych – Banialuka, Miniaturach Teatralnych w Buczkowicach, w macierzystej szkole i Klubie Osiedlowym PEGAZ.

7. Grupa teatralna „Memento”- działa w Komorowicach przy Parafii Św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej ul. Jana Chrzciciela 14. Kontakt – telefon: 33 812 49 67,    e-mail: komorowice@diecezja.bielsko.pl

Grupa istnieje od 2004 roku. Teatr od początku prowadzi ks. Jacek Gracz. Zespół występuje w  sali teatralnej przy parafii w Komorowicach, a także cyklicznie w Zespole Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej. Grupa prezentowała swoje spektakle w Zespole Szkól Budowlanych, Parafii Trójcy Przenajświętszej, w Parafii w Bystrej Krakowskiej i Matki Bożej Królowej Polski w Bielsku-Białej. Często występują wspierając akcję charytatywną „Pola Nadziei”. Zawsze grają sztuki w całości. „Nasz teatr ma poprzez kontakt ze sztuką uszlachetniać młodzież, uczyć odpowiedzialności i przełamywania siebie. Celem naszego istnienia jest ukazanie młodzieży, że można szlachetnie i pożytecznie spędzić czas, dając sobie i innym radość. Największą radością i przygodą jest dla nas przygotowywanie spektaklu i doskonalenie sztuki aktorskiej.” – ks. J. Gracz.

„Memento” tworzą nie tyko aktorzy, ale także scenografowie, wykonawcy kostiumów, muzycy i charakteryzatorzy. Sami „produkują” kompletne przedstawienia. Bardzo ciekawym przedsięwzięciem było  nagranie na potrzeby bielskiej telewizji kablowej „Drogi Krzyżowej” na ulicach Bielska-Białej. Była ona zrealizowana na zasadzie pantomimy.

Osiągnięcia, spektakle, występy:
2012 r. – „Komedia Omyłek” (W. Szekspir), „Gość oczekiwany” (Z. Kossak).
2011 r. – „Mieszczanin szlachcicem” (Molier), „ 5 dukatów” ( ks. J. Gracz).
2010 r. – „Złośnica” (ks. J. Gracz),  „ Damy i huzary” (A. Fredro).
2009 r. – „Kupiec wenecki” ( W. Szekspir), „Jasełka wojskowe” (ks. B. Mielec).
2008 r. – „Skąpiec” (Molier), „Droga krzyża” ( ks. J. Gracz).

8. Grupa Teatralna „Z Dostawką” – Dom Kultury w Lipniku, ul. Podgórna 29 w Bielsku-Białej. Kontakt – telefon: 33 816 17 80, e-mail: mdklipnik@gmail.com.

Grupa istnieje od pięciu lat, od dwóch lat działa w Domu Kultury w Lipniku, wcześniej pracowała w Domu Kultury w Kamienicy pod nazwą „P- jak Psikus”. Od początku zespół prowadzi Maria Potoczek.

Aby przedstawić charakterystykę grupy, przytaczamy wypowiedzi młodych aktorów: „Teatr to nie hobby tylko pasja.”, „Scena to nie kawałek drewna, tylko pole, na którym rosną Twoje pomysły, kreacje i umiejętności.”, „Choć nie każde życie to teatr, każdy teatr to życie.”, „ Na scenie staje się innym człowiekiem. Za każdym razem mogę pokazać, co dzieję się wewnątrz mnie”, „Teatr jest dla mnie rozmową na ważne tematy, wyrażania różnych odczuć i  zarazem próbą zrozumienia innych”, „Gra na scenie to niespodzianka, nigdy nie wiadomo jak zareaguje publiczność”.

Osiągnięcia, spektakle, występy:
– spektakl „Pręcik” –  Grand Prix  XXII Bielskich Spotkań Teatralnych 2012;
– Laureat I Przeglądu Twórczości Młodzieżowych Grup Teatralnych Wena 2012, Bielsko-Biała;
– spektakl „Czarownica z szafy na szczotki” – I miejsce  w konkursie „Miniatury Teatralne” w Buczkowicach, II miejsce – Szkolne Igraszki Teatralne w Kamienicy, II miejsce Bielskie Spotkania  Teatralne w Kamienicy;
– spektakl „Wróżka z kranu” – I miejsce Miniatury Teatralne w Buczkowicach, II miejsce Igraszki Teatralne w DK Kamienicy, II miejsce Bielskie Spotkania Teatralne;
– spektakl  „Na arce o ósmej” – III miejsce Szkolne Igraszki Teatralne w DK Kamienicy, II miejsce Bielskie Spotkania Teatralne w DK Kamienicy, Nagroda Specjalna Spotkania z Teatrem w Zawierciu;
– spektakl „Aksamitka córka diabła” – II miejsce Igraszki Teatralne w DK Kamienica, Złota Kurtyna Bielskie Spotkania Teatralne;
– spektakl „Inne kaczątko” – Srebrna Kurtyna – Bielskie Spotkania Teatralne 2011,  III Kocioł Teatralny 2011 Inwałd Andrychów, wyróżnienie –  Laboratorium Młodego Aktora Wodzisław Śląski 2012.

9. Grupa teatralno-muzyczna Liceum nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Sternicza 4, 43-300 Bielsko-Biała. Kontakt –  telefon: 33 811 92 21, e-mail:    sekretariat@zsoak.pl

Grupa teatralna działa w dwóch nurtach: kabaretowym  pod nazwą „Kabaret Nic Śmiesznego”, którego uczestnikami są licealiści i teatralno-muzycznym (bez nazwy – jak na razie) tworzonym przez gimnazjalistów i licealistów.

Zespół powstał w 1992 roku. Utworzyła go i prowadzi Aleksandra Kluz, która zajmuje się całością działań i jest – jak mówią młodzi aktorzy – „duszą i organizatorem wydarzeń”. Z uwagi na „użytkowy” charakter zespołu, w trakcie roku szkolnego przygotowywanych jest wiele spektakli, montaży poetyckich i występów muzycznych na potrzeby aktualnych wydarzeń w szkole i w mieście.

Zajęcia doskonalą nie tylko elementy sztuki aktorskiej , ale także śpiew i emisję głosu, zwracając szczególną uwagę na: dykcję, umiejętność zapamiętywania i interpretacji tekstu, grę aktorską, ruch sceniczny, a przede wszystkim na umiejętność pracy w zespole. Uczniowie współtworzą scenariusz oraz  wszystkie niezbędne  elementy spektaklu: muzykę (w tym gra na instrumentach), scenografię, przygotowywanie strojów,  obsługę techniczną. Celem zajęć jest rozwijanie indywidualnych zdolności uczniów i rozbudzanie  patriotyzmu  młodzieży, nadawanie mu nowych, współczesnych znaczeń.

Osiągnięcia, spektakle, występy:
-Przedstawienie historyczne „Katyń” – prezentacja w trakcie uroczystych obchodów 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej pod hasłem „Pamięć nigdy nie umiera”- w Zespole Szkół Ogólnokształcących  im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej;
– Kuria Biskupia: montaż poetycko-muzyczny o papieżu Polaku na uroczystości rozdania nagród laureatom konkursu historycznego pt. „Jan Paweł II Wielki”;
– spektakl historyczno-patriotyczny – Międzyszkolny Konkurs „Dzień Parlamentaryzmu Polskiego” – w ZSO im. Armii Krajowej;
– historyczny montaż poetycko-muzyczny – Instytut Teologiczny: Konferencja „Bez wartości nie ma Solidarności” zorganizowana przez Zarząd NSZZ Solidarność Regionu Podbeskidzie;
– Spektakl o Janie Pawle II w Katedrze Św. Mikołaja w Bielsku-Białej w trakcie obchodów „Dnia Krzyża”.
– Coroczne uroczystości z okazji Rocznic Odzyskania Niepodległości, a także nadania szkole imienia Armii Krajowej – z udziałem przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy AK –  spektakle o losach żołnierzy w I i II wojnie światowej – w ZSO im. Armii Krajowej
– II Podbeskidzki Konkurs Historyczny „Zima wasza, wiosna nasza” – program artystyczny: „Wiersze i pieśni z czasów pierwszej Solidarności i stanu wojennego (1980-1989)” organizowany przez ZSO im. Armii Krajowej
– Uroczystość upamiętniająca 93. rocznicę Odzyskania Niepodległości – dla gości ze Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich oraz Miejskiego Zarządu Oświaty – przedstawienie historyczne o wydarzeniach 11 Listopada – w ZSO im. Armii Krajowej;
-Festyny i uroczystości szkolne, kabarety : „Miłość ci wszystko wybaczy”, „Pociąg do dorosłości”, „Jadę na Hel”; akademie okolicznościowe, XX i XXV-lecie szkoły – program artystyczny o historii szkoły w BCK; spektakle z okazji rocznic historycznych, jasełka, występy muzyczne – promocje szkoły, pożegnania uczniów i nauczycieli;
– „Festiwal Zaczarowanej Piosenki” – udział Aleksandry Nykiel w półfinale w Warszawie oraz III miejsce w Krakowie w finale konkursu organizowanego przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”;
– Coroczne edycje Konkursu Pieśni Patriotycznej Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej – I, II, III miejsca solistów i zespołu.
– Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej w Krakowie – III miejsce- Aleksandra Nykiel.

10. Grupy teatralne „Odyseusze” – Gimnazjum nr 7  w Bielsku-Białej, ul. Pocztowa 28a. Kontakt – telefon:  33 821 61 85, e-mail:  gimnazjum7@vp.pl

W szkole od dwóch lat działają dwie grupy teatralne  „Odyseusze”. Opiekunami ich są Anna Gałka, Magdalena Nowak i Aleksandra Trawka.

Osiągnięcia, spektakle, występy:
– Występy w ramach międzynarodowego konkursu twórczego myślenia i kreatywności „Odyseja Umysłu” we Wrocławiu i Warszawie oraz udział w finałach ogólnopolskich w Gdańsku. Prezentacja „ Chwila dla Myszomobila” – II miejsce w Polsce w 2011 roku. Prezentacje „Pomocny patrol” – III miejsce w 2012 roku , „Temat – dylemat”;
– Festyny w Cygańskim Lesie.

11. Teatr Muzyczny Intermezzo – Dom Kultury w Komorowicach, ul. Olimpijska 16 w Bielsku-Białej. Kontakt –  telefon: 33 815 87 38, e-mail: dkkomorowice@op.pl

Teatr działa od kwietnia 2011 roku. Grupę  prowadzi Agnieszka Dylik.
Zespół występował na Szkolnych Igraszkach Teatralnych w Kamienicy, brał udział w przeglądzie miniatur teatralnych w Buczkowicach oraz na lokalnych imprezach Domu Kultury. Od kwietnia 2012 roku wystawia spektakl „Kolory”. Młodzież sama wykonuje w ramach zajęć dekoracje i stroje do spektakli. „Najważniejsze jest, aby uczestnicy zajęć miło spędzali czas przy okazji ucząc się warsztatu aktorskiego, przełamywania własnych słabości oraz pogłębiali akceptację siebie. Planujemy wziąć udział w przyszłorocznym Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Częstochowie, a także w innych imprezach tego typu.” –  Agnieszka Dylik.

Osiągnięcia, spektakle, występy:
– „Kora i Demeter – mit grecki z przymrużeniem oka”
– „Titelitury” – baśń braci Grimm o walce dobra ze złem i przełamywaniu własnych słabości.
– Spektakl „Kolory” – Wyróżnienie na  IX Szkolnych Igraszkach Teatralnych w Kamienicy 2012 r.

12. Koło teatralne Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 17. Kontakt – telefon:  33 811 68 88, e-mail: sekretariatgim@zsktk.edu.pl

Grupa realizuje założenie Dyrekcji Szkoły, które mówi między innymi, że każdy uczeń bierze udział w przygotowywanych przedstawieniach, bowiem zajęcia teatralne rozwijają wyobraźnię, podnoszą samoocenę, pomagają opanować nieśmiałość, pokonać kompleksy. Na zajęciach kształtowana jest koncentracja, dykcja, pamięć, umiejętność autoprezentacji, ruch sceniczny, umiejętność tańca i pracy zespołowej. Grupę od 2005 r. prowadzi Jadwiga Grudzińska.

Osiągnięcia, spektakle, występy:
– Spektakle: „Judasz” –  Mirosław Wądrzyk, „Osioł” – Jadwiga Grudzińska, „Kubuś Puchatek” – Alan Aleksander Milne, „Tradycje wigilijne” – Mirosław  Wądrzyk, „ Kłamczucha”– Jadwiga Grudzińska, „Mieszczanin szlachcicem”– Molier, „West Side Story” – na podstawie musicalu „West Side Story”, „Jezus”- na podstawie musicalu „Jezus Christ Superstar”, „Krzyżacy” na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza, „Wesele żydowskie” na podstawie musicalu „ Skrzypek na dachu”, „Jasełka”- Jadwiga Grudzińska

Spektakle z okazji zakończenia roku szkolnego prezentowano na scenie Bielskiego Centrum Kultury, wynajmowanego na ten cel. Publicznością byli rodzice i zaproszeni goście.

13. Koło teatralne – Gimnazjum nr 15 w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 385. Kontakt – telefon: 33 81 85 90, e-mail: gim15bb@o2.pl

Koło wystawiło między innymi „Balladynę” Juliusza Słowackiego i „Dziady cz. II” Adama Mickiewicza. Ten spektakl zagrano także w kościele w Wapienicy. W tym czasie zespół  prowadziła Elżbieta Tomana. Obecnie opiekuje się nim także Barbara Jurkiewicz. Koło występowało także na festynach szkolnych.

Co roku dla pierwszych klas przeprowadzana są zajęcia „Początki europejskiego teatru”, w których  nie tylko aktorzy, ale również widzowie mają okazję do aktywnego udziału w tworzeniu widowiska.

14. Koło Teatralne „MoTyW” – Zespół Szkół w Bielsku-Białej, ul. Filarowa 52 (początki – Dom Kultury w Kamienicy, potem Dom Kultury w Wapiennicy). Kontakt – telefon: 33 496 81 64, e-mail: mp.bb@onet.eu

Zespół założyła i prowadzi od 2000 roku Małgorzata Pilch (z przerwami w działalności w latach 2007, 2009-2011). Koło tworzą przede wszystkim uczniowie. „Nazwa MoTyW oznacza Młodzieżowy Teatr Współczesny, a zatem interesuje nas tu i teraz nowoczesność, inne odczytywanie tradycji (szukanie ciekawych MOTYWÓW), szukanie nowych rozwiązań, wyrażanie treści interesujących młodego widza. Korzystamy z różnych konwencji teatralnych, ciągle poszukujemy. Spotkania koła opierają się na pracy nad warsztatem oraz przygotowaniem konkretnych projektów.” – Małgorzata Pilch.

Osiągnięcia, spektakle, występy:
– II miejsce – Festiwal Teatralny w Domu Kultury w Kamienicy 2001r. ,
– wyróżnienie – Festiwal Teatralny w Domu Kultury Włókniarzy 2008 r.,
– imprezy okolicznościowe Zespole Szkół im. J. Tuwima,
– prezentacje monodramów, recytacji, piosenki poetyckiej w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Domu Kultury Włókniarzy w 2008 roku i w latach 2011-2012, występ w Domu Żołnierza 2008 rok;
– spektakle „Kantata na cztery skrzydła” wg R. Bruttnera, „Pleciuga” na podstawie wierszy B. Leśmiana, z wykorzystaniem poetyki teatru ruchu;
– etiudy teatralne (na podstawie wierszy J. Tuwima): „Lokomotywa” – wariacja na temat znanego wiersza, wykorzystująca różne konwencje teatralne, „Spóźniony słowik” – w konwencji melodramatu… z niespodzianką, „Abecadło” – jako tekst hiphopowy, „Pan Hilary” – mroczna opowieść o poszukiwaniu… no właśnie, czego?

15. Młodzieżowy Teatr Lalki i Przedmiotu „eF” – Miejski Dom Kultury w Hałcnowie,  ul. S.M. Szewczyk 1 w Bielsku-Białej. Kontakt – telefon: 33 816 23 28, email: mdkhalc@neostrada.pl

Teatr został założony przed trzydziestu  laty i do dziś prowadzony jest przez Krystynę Małecką, obecnie instruktorkę teatralną i szefową Domu Kultury w Hałcnowie. W czasie swojej działalności zespół, przez który przewinęło się około 200 młodych aktorów – amatorów, dał 35 premier, grając nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach Europy (a nawet w Korei). Jest laureatem najbardziej prestiżowych festiwali teatrów dziecięcych i młodzieżowych. Jego spektakle były kilkakrotnie prezentowane w telewizji. Aktualnie zespół specjalizuje się w konwencji „czarnego teatru”. Za pomocą światła ultrafioletowego przenosi widza w magiczny, zaczarowany świat koloru, tańca, animacji i materii.

Osiągnięcia, spektakle, występy:
– 2010 Grand Prix – Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Talizman Sukcesu” za spektakl pt. „Na krawędzi snu”.
– I miejsce – Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „Korczak” Warszawa za spektakl pt. „Teatr? Nie! Kino? Nie! To co? CYRK!” – Wydarzenie teatralne roku 2011.
– II miejsce – Wojewódzkie Laboratorium Teatrów – Wodzisław Śląski 2011 – za spektakl pt. „Teatr? Nie! Kino? Nie! To co? CYRK!”.
– I miejsce – Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy – Puławy 2012 – Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – za spektakl pt. „Assemblage – miejsca niezwykłe”.
– Laureat I Przeglądu Twórczości Młodzieżowych Grup Teatralnych Wena 2012, Bielsko-Biała, spektakl „Assemblage – miejsca niezwykłe”.
– Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal – Teatralna Elipsa Kreatywności – Niemcy – Polska lipiec 2012.
– Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP w Białowieży, Hajnówce i Czeremchowie – sierpień 2012.
– Laureat I Przeglądu Twórczości Młodzieżowych Grup Teatralnych – WENA – czerwiec 2012.
– Nagroda Specjalna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie – dotacja „Lato w Teatrze” – spektakl pt. „Podróż na wyspę marzeń”. 

16. Szkolne Koło Teatralne  „Ad Astra!” – Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalny w Bielsku-Białej – Gimnazjum nr 5. Kontakt – telefon: 33 829 08 88, email: bbgim5@interia

Działa od września 2008 roku, ale pod obecną nazwą funkcjonuje od stycznia 2012 roku. Zespół prowadzi Katarzyna Skolimowska. „Ad astra! – to szkolne koło teatralne, więc uczestnicy zajęć dosyć często się zmieniają. Nie ma u nas castingów na daną rolę, ponieważ moim zdaniem najważniejszą rolą tych zajęć jest funkcja wychowawcza. Największym  sukcesem są dla mnie przemiany, jakie zachodzą u moich uczniów. Oni autentycznie stają się ludźmi bardziej wrażliwymi zarówno na piękno, jak i na drugiego człowieka.  Nabierają umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, a między innymi radzenia sobie ze stresem i odpowiedzialności.” –  Katarzyna Skolimowska.

Zespół myśli o przedstawieniach w konwencji teatru cieni, chce brać udział w przeglądach i wystawiać swoje spektakle w Domu Pomocy Społecznej.

Osiągnięcia, spektakle, występy:
– Udział w XXII Bielskich Spotkaniach Teatralnych Dom Kultury w Kamienicy.
– Występy w szkole macierzystej, Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych w Komorowicach, Domu Żołnierza w Bielsku-Białej, w Szkole w Buczkowicach (podsumowanie projektu „Paszport do edukacji”).
– Przedstawienia i montaże: „W świecie absurdu, czyli: Tragifarsa na temat tasiemców”, „Leśne igraszki poetyckie”, „Wieczór z poezją dla mamy”, „Rodzinny wieczór wspomnień”, „Poetycki przegląd sławnych bielszczan”, „Rodzinny wieczór kabaretowy”, „Zauroczeni Beskidami”. 

17. Szkolne Koło Teatralne „Złota Maska” –  Zespół Szkół Ogólnokształcących – Gimnazjum nr 2 w Bielsku-Białej, ul. Jutrzenki 13,  Kontakt – telefon: 33 816 49 72, e-mail: gim2bb@poczta.onet.pl
Koło prowadzi Dorota Pieronek. 

18. Teatr „Bez granic” – Dom Kultury Włókniarzy, ul. 1 Maja 12, Bielsko-Biała. Kontakt – telefon:  33 829 76 50,  e-mail: mdk@mdk.beskidy.pl

„Bez granic”, ponieważ każdy, kto ma talent i chce grać, może wstąpić do zespołu. Nie ma granic wiekowych, toteż w zespole grają uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum , liceum, studenci, ludzie czynni zawodowo, a także emeryci. Teatr od początku 2008 roku prowadzi Jadwiga Grudzińska. Zespół występował w Teatrze Polskim, Bielskim Centrum Kultury, Domu Włókniarza, w Domu Kultury w Kozach.

Osiągnięcia, spektakle, występy:
– „Szeherezada” – premiera 2012.
– „Eustachy” – premiera 2011.
– „Jasełka”- premiera 2011.
– „Mieszczanin Szlachcicem” – premiera 2009.
– „Damy i Huzary” – premiera 2008.
– „Cioteczka”  –  premiera 2008. 

19. Teatr Grodzki Junior – Zespół działa pod opieką Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki, ul. Sempołowskiej 13, Bielsko-Biała. Kontakt –  telefon:  33 497 56 55, email: maria@teatrgrodzki.pl

Zespół został stworzony przez Marię Schejbal i był przez nią prowadzony w latach 2003-2005. W latach 2006-2007 prowadzenie grupy przejęła Sabina Głuch. Od 2008 roku uczestnicy pracują ponownie pod opieką Marii Schejbal.

Grupa powstała z inicjatywy wychowanka ośrodka terapeutycznego, który uczestniczył w zajęciach teatralnych podczas leczenia, a po jego ukończeniu chciał kontynuować przygodę ze sceną. W pierwszych latach swojej działalności zespół miał charakter młodzieżowy, a jego skład wielokrotnie się zmieniał. W 2010 roku do zespołu przyłączyły się osoby niepełnosprawne intelektualnie, a rok później grupa osób niesłyszących. Obecnie zespół ma charakter integracyjny. Członków grupy łączy zamiłowanie do pracy teatralnej. W swoich twórczych poszukiwaniach aktorzy eksperymentują przede wszystkim z materią teatru plastycznego i szeroko pojętej sztuki lalkarskiej, podejmując problemy trudnych i złożonych zjawisk społecznych. Grupa wielokrotnie prezentowała swoje spektakle publiczności i uczestniczyła w licznych imprezach edukacyjnych i artystycznych w Polsce i za granicą. Po wakacyjnej przerwie planowane są prezentacje „Podróży naszych marzeń” na międzynarodowych festiwalach teatralnych w Pradze, Nitrze i Bratysławie. Zespół przygotowuje się również do realizacji kolejnego widowiska lalkowego, tym razem na motywach „Kobiety z wydm” Abe Kobo.

Osiągnięcia, spektakle, występy:
– „Śladami Orfeusza” – premiera w Nafplio na Peloponezie (wrzesień 2005).
– „Klaunada” – Ogólnopolska Konferencja Poświęcona Roli Działań Twórczych wśród Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Społecznymi Patologiami (Bielsko-Biała, 2006),  forum VIII Spotkań Teatrów Młodych w Domu Kultury „Zacisze” w Warszawie (2007), otwarcie II Przystanku PaT w Nidzicy – ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Gabinet Komendanta Głównego Policji (2007) oraz Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak w Warszawie (2007).
– Spektakl „Sobowtóry”, prezentowanych podczas VIII Beskidzkiego Święta Małych i Dużych towarzyszącego Międzynarodowemu Festiwalowi Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej (2008) oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie w ramach akcji „Szkoła bez przemocy” (2008).
– spektakl „Czarodziejska góra oraz kilka faktów z życia M”  – VI Przystanek PaT – Ostrołęka/Kadzidło (2011), spotkanie dyskusyjne poświęcone profilaktyce uzależnień w Bielsku-Białej (2011), Międzynarodowy Festiwal Teatrów Bezdomnych „ERROR” w Bratysławie na Słowacji (2011)
– spektakl „Podróż naszych marzeń” – Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wspólnotowej Bristol w Wielkiej Brytanii (2012), Rodzinny „Piknik z Nadzieją”(2012), seminarium dyskusyjne towarzyszące XXV Międzynarodowemu Festiwalowi Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej (2012), X Beskidzkie Święto Małych i Dużych w Bielsku-Białej (2012), II Śląski  Piknik  Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych w Chorzowie (2012).
W listopadzie 2004 TVP 3 przygotowała i wyemitowała program o działalności grupy. W audycji znalazły się rozmowy z młodymi aktorami i prezentacja fragmentu widowiska o bezdomnych „Inni”.
Widowisko „Klaunada” zostało zrealizowane także w profesjonalnej wersji filmowej, która była wielokrotnie pokazywana przy okazji konferencji, warsztatów i sympozjów poświęconych teatrowi i terapii w Polsce i za granicą. 

20. Teatr Heliotrop – Centrum Wychowania Estetycznego im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej, ul. Słowackiego 27a. Kontakt – telefon: 33 812 58 86, email: kubiszowka@vp.pl

Zespół założyła w roku 1973 Halina Kubisz – Muła i prowadzi go do chwili obecnej.

Grupę tworzyła i tworzy młodzież. Jest to jedna z najdłużej działających amatorskich grup teatralnych w Polsce. Przez wszystkie lata swojego istnienia Heliotrop realizował spektakle na wysokim poziomie artystycznym. Nazwa teatru posiada aż cztery znaczenia, które  najlepiej odzwierciedlają założenia i cele grupy:
– zawsze ku słońcu się kierować, tak jak kwiat o tej nazwie;
– żywić nadzieję, miłość i być twardym,  jak kamień heliotropu o kolorze zielonym w czerwone plamki;
– przekazywać „światło słoneczne” z jednego punktu do drugiego – między sceną a widownią, tak jak przyrząd geodezyjny o tej nazwie;
– poruszać się w przestrzeni nie tylko teatru, znaleźć właściwą drogę, tak jak niewidomym umożliwia to przyrząd o nazwie heliotrop.

Jakie są ich plany na przyszłość?

„Bo człowiek to jest zwykły człowiek: jak pierwszy człowiek drugi człowiek. Jeden za drugim. Krok za krokiem. Z wyrokiem czasu praw i nocy. Tak samo: przedtem teraz potem?…” Powyższy tekst Ewy Lipskiej jest hymnem Teatru Heliotrop i odpowiada na postawione wyżej pytanie.

Grupa poszukuje różnorodnych form wypowiedzi artystycznej, sposobu na wyrażenie siebie  i otaczającej rzeczywistości.  Próbuje wspólnie kreować świat sceniczny. Zajęcia obejmują analizę i interpretację tekstów literackich, rozwijanie warsztatu aktora – amatora (dykcja, emisja głosu, ruch sceniczny) oraz kształcenie świadomości stosowanych środków wyrazu artystycznego (zarówno  w mowie, jak i w budowanych etiudach aktorskich).
Grupa jest laureatem wielu prestiżowych nagród, między innymi  „Złotej Maski”. Laureat I Przeglądu Twórczości Młodzieżowych Grup Teatralnych Wena 2012, Bielsko-Biała, spektakl „Kamyki”. 

21. Teatr Manufaktura (dawniej „Teatr S”) – Dom Kultury w Kamienicy, ul. Karpacka 125 w  Bielsku-Białej. Kontakt – telefon: 33 811 93 62, email: dkkamienica@neostrada.pl

Zespół założyła i prowadzi od 2008 r. Anna Maśka. Grupa działa w Domu Kultury w Kamienicy. Uczestnicy zespołu to młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym. Rodzaj tworzonego teatru – raczej dramatyczny (pojawiały się spektakle w stylu czarnego teatru, teatru ruchu).
Cele zajęć: znalezienie pasji (różnego rodzaju – po to wycieczki turystyczne i integracyjne), poszukiwanie możliwości własnej wypowiedzi, kodu języka teatralnego, mierzenia się z trudnymi sprawami tak własnymi jak i tymi, które na szczęście nas nie dotyczą, ale są bolączką społeczną lub osobistą innych ludzi, stworzenie możliwości autoprezentacji indywidualnych – udział w konkursach,  rozwój grupy oraz każdego uczestnika z osobna. Zespół cały czas poszukuje nowych form artystycznego wyrazu, pracuje nad tekstami współczesnych pisarzy i poetów. Plany na przyszłość: poszukiwanie, poznawanie, dojrzewanie, dobra zabawa i udział w przeglądach i festiwalach.

Osiągnięcia, spektakle, występy:
– spektakl „ Nikt nie wie po co i dlaczego” –  I nagroda na Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w Częstochowie  2007 – eliminacje rejonowe w Bielsku-Białej, wyróżnienie – Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych w Częstochowie  2007;
– spektakl „Ilustrowane Żywoty Świętych Osiedlowych” – Wyróżnienie –  XIX Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju 2008,  Grand Prix – XVIII Bielskie Spotkania Teatralne 2008,
 Grand Prix – Arlekinada 2008 – Pszczyna, I nagroda – Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych w Częstochowie 2008, Wyróżnienie – Zderzenia Teatralne w Warszawie 2008;
– spektakl „Jurek Lans i Życie” – Srebrna Kurtyna – XVIII Bielskie Spotkania Teatralne 2008.
– Spektakl „Kalejdoskop” Srebrna Kurtyna  – XIX Bielskie Spotkania Teatralne 2009,
I nagroda – Laboratorium Młodego Aktora 2009 – Wodzisław Śląski, Grand Prix   – Arlekinada 2009 – Pszczyna.
– Spektakl „Aplipapliblitenblau”  – Brązowa Kurtyna   – XX Bielskie Spotkania Teatralne 2010, I nagroda – Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych w Częstochowie – eliminacje rejonowe w Bielsku-Białej 2010, II nagroda – Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych  w  Częstochowie 2010, II nagroda – Festiwal Nauki i Sztuki  w Bielsku- Białej.
– Spektakl „Umarli ze Spoin River” – Brązowa Kurtyna – XXI Bielskie Spotkania Teatralne 2011, I nagroda –  Laboratorium Młodego Aktora 2011 – Wodzisław Śląski, Udział  – Tyskie Spotkania Teatralne 2012, Laureat I Przeglądu Twórczości Młodzieżowych Grup Teatralnych Wena 2012, Bielsko-Biała;
– Spektakl „W brzuchu wilka” – III nagroda – XXII Bielskie Spotkania Teatralne 2012
– nagrody indywidualne w konkursach recytatorskich, teatru jednego aktora, konkursie Wywiedzione ze słowa – I i II miejsca.

22. Teatr Tańca „Pasja”-  przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (we współpracy z Klubem Garnizonowym „Dom Żołnierza”)  w Bielsku-Białej, ul. Sternicza 4. Kontakt – telefon: 501 403 707, e-mail: rafal@fotoraf.pl

Oficjalną działalność rozpoczęto w roku  2005. Opiekę  artystyczną nad grupą sprawują Rafał Kaźmierczyk, Marcelina Korzeniowska i Natalia Gacek. Tancerze to uczniowie i absolwenci szkoły oraz nieliczne osoby z innych szkól bielskich. Grupa skupia osoby, dla których taniec jest ważną częścią życia. Poprzez ruch, gest, taniec i współpracę mają one możliwość wyrażenia swoich emocji. W zespole panuje ciepła, życzliwa atmosfera, która rozwija kreatywność młodych ludzi. 

Osiągnięcia, spektakle, występy:
spektakl „Little Susie” –  wyróżnienie na XI. Ogólnopolskim  Przeglądzie Form Teatralnych Wojska Polskiego, Przemyśl (2006 r.), laureat Konkursu Form Scenicznych Śląskiego Okręgu Wojskowego, Bielsko-Biała (2006 r.), wyróżnienie na VIII Festiwalu Małych Form, Katowice (2007 r.);
– spektakl „Po drugiej stronie lustra” – laureat XII Ogólnopolskiego  Przeglądu Form Teatralnych Wojska Polskiego Przemyśl (2007 r.), III miejsce IX Festiwal Małych Form Katowice (2008 r.), laureat Grand Prix Konkurs Form Scenicznych Śląskiego Okręgu Wojskowego, Bielsko-Biała (2007 r.), III miejsce XVIII Bielskie Spotkania Teatralne, Bielsko Biała (2008 r.)
– spektakl „We mgle” –  Grand Prix VI Międzynarodowe Jesienne Spotkania Artystyczne “Talizman Sukcesu” (2010 r.), laureat – Osobowość sceniczna XIII Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Wojska Polskiego, Przemyśl (2008 r.), wyróżnienie XIII Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Wojska Polskiego, Przemyśl (2008),  I miejsce XXXIV Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych Częstochowa (2009); II miejsce II Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Tańca, Ruchu I Pantomimy, Katowice (2010 r.), laureat Konkurs Form Scenicznych i Teatralnych Śląskiego Okręgu Wojskowego, Bielsko-Biała (2008 r.)
– spektakl „Skrzydła”-  I miejsce V Międzynarodowe Jesienne Spotkania Artystyczne “Talizman Sukcesu” (2009 r.), I miejsce I Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego Częstochowa (2011 r.), III miejsce Wojewódzkich Konfrontacjach Teatrów Tańca Ruchu i Pantomimy, Katowice (2011 r.)
– spektakl „Druga strona lustra” – I miejsce II Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży Województwa Śląskiego Częstochowa (2012 r.), laureat  I Przeglądu Twórczości Młodzieżowych Grup Teatralnych WENA 2012, Bielsko-Biała.

23. Teatr Tańca „Samaya” – Dom Kultury w Lipniku, ul. Podgórna 29, Bielsko-Biała. Kontakt – telefon: 503 747 533,  e-mail: teatrtancasamaya@gmail.com

Teatr powstał w grudniu 2005 roku z inicjatywy absolwentki Akademickiego Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi – Sabiny Gwizdały oraz siedmiu dziewczyn. Członkowie grupy spotykają  się w Domu Kultury w Lipniku w Bielsku-Białej. Zespół korzystaj z sali tanecznej, świateł oraz sprzętu muzycznego. Wszystkie projekty, warsztaty szkoleniowe, rekwizyty organizuje we własnym zakresie. Samaya współpracuje z jedną z firm odzieżowych na zasadach sponsoringu. Plany na przyszłość to przygotowanie kolejnego przedstawienia, udział w warsztatach i festiwalach.

Osiągnięcia, spektakle, występy:
– Spektakl „7 kobiet” – Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Łódź 2011 i Bielskie Spotkania Teatralne w Bielsku-Białej 2012.
– „Mijając jawę” – Studencki Festiwal CzASkina 2012,
– Spektakl „7. Kobieta”, 25.03.2012r – premiera „Mijając Jawę” – Dom Kultury w Lipniku
– ”Mijając jawę” – spektakl w Domu Narodowym w Cieszynie na Studenckim Festiwalu CzASKina 2012, Międzynarodowy Festiwal ARTenalia w Poznaniu 2012, Galeria Negatyw w Katowicach.
Teatr Tańca Samaya istnieje od grudnia 2010 roku. Miejscem spotkań i pracy jest Dom Kultury w Lipniku. W planach na przyszłość mają stworzenie kolejnego przedstawienia, udział w warsztatach i festiwalach.

Osiągnięcia, spektakle, występy:
– „7. kobieta” – Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Łódź 2011r.,  Bielskie Spotkania Teatralne 2012r.;
– „Mijając jawę” – Studencki Festiwal CzASkina 2012, Dom Narodowy w Cieszynie na Studenckim Festiwalu CzASKina 2012, Międzynarodowy Festiwal ARTenalia w Poznaniu 2012, Galeria Negatyw w Katowicach.

Teatr powstał z inicjatywy absolwentki Akademickiego Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi Sabiny Gwizdały oraz siedmiu dziewczyn. Teatr Tańca Samaya istnieje od grudnia 2010 roku. Niezmiennie spotyka się w Domu Kultury w Lipniku w Bielsku-Białej. Korzystają z sali tanecznej, świateł oraz sprzętu muzycznego. Wszystkie projekty, warsztaty szkoleniowe, rekwizyty organizują prywatnie i we własnym zakresie. Współpracują z jedną z firm odzieżowych na zasadach sponsoringu. W planach na przyszłość mają stworzenie kolejnego przedstawienia, udział w warsztatach i festiwalach.

Osiągnięcia, spektakle, występy:

– spektakl „7.  kobieta” – Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Łódź 2011r. , Bielskie Spotkania Teatralne w Bielsku-Białej (2012r).;

– spektakl „Mijając jawę” – premiera Dom Kultury w Lipniku (2012r).,  Studencki Festiwal CzASkina w Domu Narodowym w Cieszynie (2012r), Międzynarodowy Festiwal ARTenalia w Poznaniu 2012, Galeria Negatyw w Katowicach.

24. Teatr „Szóstek” – Gimnazjum nr 6 w Bielsku-Białej, ul. W. Witosa 96, Kontakt – telefon: 33 816 04 03, email: gm6bielsko@wp.pl

Teatr działa od 2002 roku. Najpierw nazywał się „GIL”. Zespół założyła Sylwia Klos-Furgała. Obecnie grupę prowadzi założycielka wspólnie z Marią Lech. „Dostrzegając współczesne problemy społeczne i dbając jednocześnie o podniesienie jakości pracy szkoły postanowiłam wciągnąć młodzież w świat teatru. Moim celem było zainteresowanie młodych ludzi teatrem na tyle, by chcieli poświęcać mu swój wolny czas.” – mówi Sylwia Klos-Furgała. Zajęcia zwiększają twórczą aktywność uczniów, a udział w warsztatach teatralnych, prowadzonych przez aktorów bielskich teatrów: Lucynę Sypniewską, Seweryna Mrożkiewicza, Katarzynę Koziarę, Jana Chmiela, doskonalił ich umiejętności. Zajęcia rozwinęły tkwiące w młodzieży talenty artystyczne,  kształtowały osobowość, poczucie więzi i solidarności, przysporzyły radości.

Osiągnięcia, spektakle, występy:
– Zespół występował wielokrotnie w czasie Szkolnych Igraszek Teatralnych w Kamienicy, w Wojewódzkim przeglądzie miniatur teatralnych i monodramów w Buczkowicach, Ogólnopolskich Dniach Bezpieczeństwa Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego, w Eliminacjach  Rejonowych XXXV Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych organizowanych przez Centrum Wychowania Estetycznego im. W. Kubisz w Bielsku-Białej;
– spektakl „Czerwony Kapturek szuka księcia” – I miejsce w „Szkolnych Igraszkach Teatralnych” organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Kamienicy, II miejsce w V Eliminacjach Rejonowych XXXV Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych organizowanych przez Centrum Wychowania Estetycznego im. W. Kubisz w Bielsku-Białej, III miejsce w  „Wojewódzkim Przeglądzie Miniatur Teatralnych-Buczkowice 2010”.

25. Twórcza Grupa Teatralna „Kulisy” (w skróconym zapisie TGT „Kulisy” lub grupa „Kulisy”) – Centrum Wychowania Estetycznego im. W. Kubisz, ul. Słowackiego 27a, Bielsko-Biała. Kontakt – telefon: 33 812 58 86, email: kubiszowka@vp.pl

Grupa istnieje od września 2009 r. Stworzyła ją i prowadzi Renata Morawska.
Zajęciom przyświecają dwa główne cele: rozwój osobowy i społeczny uczestników, realizowany poprzez działania twórcze oraz szeroko rozumiana edukacja teatralna. Przedstawienie realizowane w danym roku szkolnym jest zwieńczeniem wielu zajęć poświęconych tematowi przewodniemu na dany rok. W pierwszym roku działania grupy był to teatr antyczny, w drugim roku – teatr elżbietański, w trzecim roku – teatr absurdu. Plany na przyszłość to kontynuacja programu, intensywna praca z uczestnikami, więcej występów, utworzenie od września 2012 grupy „Kulisy II” – „dla początkujących”.

Osiągnięcia, spektakle, występy:
– II miejsce podczas V eliminacji rejonowych XXXV Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych 2010 r. – spektakl „Amfitrion”.
– I miejsce podczas XIV Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych „SAGA 2012” – spektakl „Zwykle nie mieszka w łazience.

Zrealizowane spektakle:
– „Amfitrion” (2010)
– „W Weronie. Krótka historia” (2011)
– „Zwykle nie mieszka w łazience” (2012)

26. Warsztaty teatralno-profilaktyczne  – Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi  w Bielsku-Białej, ul. Bratków 6. Kontakt – telefon: 33 815 12 24, e-mail: gim13bielsko@gmail.com

Od marca do czerwca 2012 r. w szkole odbywały się zajęcia warsztatowe. Prowadził je aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej – Sławomir Miska z pomocą pedagoga szkolnego Agnieszki BeczekPrzygotowano przedstawienie na koniec roku szkolnego.

Celem zajęć było promowanie zdrowego stylu życia. Poruszano temat wartości oraz relacji międzyludzkich. Wśród form zajęć była praca z tekstem i ruchem scenicznym. Plany na przyszłość to kontynuacja zajęć teatralnych, podejmujących sprawy profilaktyki.

 

 

Wróć do poprzedniej strony