Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Publikacja


„Droga – Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez teatr i dramę” (PDF) >>

W nowej publikacji Marii Schejbal prezentujemy pomysły dotyczące pracy z grupą w dziedzinie kompetencji społecznych, które są niezbędne do podejmowania zawodowych i edukacyjnych wyzwań. Głównymi adresatami książki są trenerzy, instruktorzy i terapeuci pracujący z osobami niepełnosprawnymi, ale opisane ćwiczenia i techniki mogą być przydatne i inspirujące również dla osób prowadzących inne grupy uczestników.

Na kształt opracowania istotny wpływ miała wieloletnia praktyka Teatru Grodzkiego w prowadzeniu warsztatów twórczych i aktywizujących dla grup potrzebujących wsparcia. Wszystkie techniki opisane w tej publikacji zostały przetestowane w czasie warsztatów pilotażowych projektu SUVOT w Hiszpanii, Niemczech i Słowenii (maj 2012–maj 2013), w których wzięły udział osoby niepełnosprawne psychicznie i intelektualnie.

„Działania teatralne ułatwiają przejście od codziennego trybu życia do innego wymiaru, do innych zadań. Pomagają też poznać reguły zespołowego działania, uczą szukania inspiracji we własnym ciele, w przedmiotach i różnorodnej materii plastycznej. „Uruchamiają” uczestników – mobilizują ich do fizycznej aktywności, są skuteczną i atrakcyjną formą rozgrzewki. Integrują grupę, uczą skupienia, uwagi i precyzji, pobudzają wyobraźnię, kształtują wrażliwość. Są też – po prostu – formą relaksu, dają radość, odprężenie i dystans do powszednich trosk. Biorąc udział w ćwiczeniach, zawsze gramy w nich jakąś rolę, wykraczamy poza sferę utartych zachowań i nawyków. To wszystko okazuje się bardzo przydatne w zapewnieniu prawidłowego procesu grupowego”.  Maria Schejbal

„Zaproponowane przez Autorkę zestawy ćwiczeń, mieszczących się w obszarze technik psycho- i socjodramy, są bardzo pomocne i użyteczne w pracy z osobami, które mają określone problemy w obszarze umiejętności społecznych. W pracy z tą grupą osób niezwykle cenne i ważne jest by uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego doświadczenia; istotne jest uczenie się pewnych umiejętności poprzez własne uczestniczenie, przeżywanie. Publikacja ta może być zatem wartościową pozycją, pomocną w zajęciach przygotowujących osoby z niepełnosprawnością do podjęcia aktywności zawodowej”. Barbara Beck – psycholog kliniczny

Publikacja autorstwa Marii Schejbal zawiera szereg ćwiczeń teatralnych i technik dramowych do praktycznego wykorzystania w pracy z każdą amatorską grupą teatralną. Ćwiczenia obejmują różne aspekty edukacji teatralnej takie jak: ćwiczenie ruchu scenicznego, ćwiczenie uwagi, koncentracji i precyzji, ćwiczenie pamięci, emisja głosu, dykcja, autoprezentacja, koordynacja, praca z tekstem, animacja przedmiotu, teatr lalki. Przy każdym ćwiczeniu teatralnym i technikach dramowych opisany jest jego walor społeczny. Wymienione zostały umiejętności społeczne, które dane ćwiczenie rozwija/wzmacnia np. integracja, umiejętność pracy zespołowej, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z trudnymi emocjami, motywacja, dyscyplina, wiara w siebie, poczucie własnej wartości.

W ramach projektu SUVOT współfinansowanego przez Komisję Europejską ćwiczenia zostały przetłumaczona na j. niemiecki, słoweński i hiszpański i wydane w tych krajach przez organizacje współpracujące ze Stowarzyszeniem: Fundacion Intras (Hiszpania, Valladolid), CDJ (Niemcy, Kolonia) i OZARA (Słowenia, Maribor).

Wróć do poprzedniej strony