Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Warsztat teatralny

Warsztaty teatralne prowadzone są dla 4 grup osób niepełnosprawnych od II do VI 2013. Zajęcia prowadzone są w placówkach od lat współpracujących ze Stowarzyszeniem: Środowiskowy Dom Samopomocy Podkowa oraz Subrejonowy Ośrodek Leczenia Psychiatrycznego „Olszówka”. Przy współpracy Polskiego Związku Głuchych (tłumacz migowy) kontynuowana jest praca integracyjnej grupy „Teatr Grodzki Junior ” (osoby niepełnosprawne i niesłyszące oraz młodzież w trudnej sytuacji życiowej). Działa również Grupa Edukacyjna Dorosłych (osoby niepełnosprawne fizycznie, psychicznie i intelektualnie w wieku 20-65 lat oraz seniorzy). Każda grupa przygotuje spektakl teatralny, który zostanie wystawiony podczas XI Święta Małych i Dużych.

W pracy warsztatowej wykorzystane są metody działania wypracowane przez Stowarzyszenie min. skupienie się na pracy zespołowej, śmiałym odkrywaniu i rozwijaniu talentów artystycznych i indywidualnych zdolności. Prowadzący zajęcia posługują się różnymi technikami aktorskimi, wykorzystują różne środki sceniczne – pracę nad ciałem i głosem, ćwiczenia interpretacyjne, animację przedmiotu, taniec i śpiew.

W przypadku grupy niesłyszących zajęcia warsztatowe oparte są na sztuce pantomimy i teatru ruchu. Aby wspomóc proces artystyczny i lepiej przygotować osoby niepełnosprawne do publicznych występów i prezentacji z instruktorami współpracują psycholodzy/terapeuci z placówek, a w przypadku osób niesłyszących tłumacz języka migowego Polskiego Związku Głuchych.

Grupy teatralne:

– Grupa „Teatr Grodzki Junior”, instruktor Maria Schejbal 

Grupa „Teatr Grodzki Junior” działająca przy stowarzyszeniu Teatr Grodzki od 2003 roku zrzesza osoby młode i starsze, sprawne i niepełnosprawne, w tym niesłyszące. Przygotowuje spektakle teatru lalkowego i wizualnego. Grupa wystąpiła min. w Wielkiej Brytanii (Festiwal COAST w Bristolu), na Słowacji (w Bratysławie na Międzynarodowym Festiwalu ERROR oraz w Nitrze), w Czechach (Stołeczny Teatr Komedia, Praga), w Ostrołęce na Przystanku „Pat”, w Warszawie w Teatrze Kapitol oraz wielokrotnie w Bielsku-Białej i regionie.

Warsztaty lalkarskie

Konferencja pracowników socjalnych

– Grupa Edukacyjna Dorosłych, instruktor Piotr Kostuchowski

Grupę Edukacyjną Dorosłych tworzą osoby sprawne i niepełnosprawne związane z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki. Grupa realizuje spektakle humorystyczne poruszające problemy życia codziennego. Przedstawienia wykorzystują różnorodne formy i konwencje teatralne. Są w dużej mierze oparte na improwizowanej grze aktorskiej i pomysłach uczestników. Grupa występuje na miejskich i regionalnych imprezach kulturalnych i edukacyjnych.

 

– Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”, instruktor Władysław Aniszewski

Stowarzyszenie Teatr Grodzki prowadzi grupę teatralną „Podkowa” dla osób z niepełnosprawnością psychiczną już od 10 lat w ramach różnych projektów. Brała ona udział w wielu przeglądach, festiwalach i imprezach plenerowych, podbijając serca publiczności.

 

– Teatr Amatorski Olszówka, instruktor Władysław Aniszewski

Stowarzyszenie Teatr Grodzki prowadzi grupę Teatr Amatorski Olszówka w Subrejonowym Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego już od 11 lat. Ma ona w swoim dorobku rozmaite skecze, jasełka, beskidzkie kolędowanie, kostiumowe baśnie oraz komedie, gorąco przyjmowane przez publiczność.

 

Wróć do poprzedniej strony