Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Grupy teatralne działające w ramach projektu

Warsztaty teatralne prowadzone były dla trzech grup osób dorosłych, we współpracy z placówkami partnerskimi stowarzyszenia: Środowiskowym Domem Samopomocy „Podkowa”, Subrejonowym Ośrodkiem Leczenia Psychiatrycznego „Olszówka” oraz Polskim Związkiem Głuchych. Proces wspólnej pracy i artystycznych poszukiwań każdej grupy objął między innymi: zespołowe opracowanie scenariusza spektaklu, zaprojektowanie i wykonanie elementów scenografii, doskonalenie warsztatu aktorskiego oraz intensywne próby przygotowujące uczestników do występu i konfrontacji z widownią.

Wszystkim trzem zespołom udało się stworzyć widowiska teatralne, które zostały pokazane publiczności w Polsce i za granicą.

„Teatr Grodzki Junior” – instruktor: Maria Schejbal
Grupa działa pod opieką stowarzyszenia Teatr Grodzki od 2003 roku, obecnie ma charakter integracyjny i międzypokoleniowy. Przygotowuje przede wszystkim spektakle lalkowe, ograniczając rolę słowa jako środka teatralnej ekspresji i wykorzystując twórczo język migowy. Grupa występowała między innymi w Wielkiej Brytanii (Festiwal COAST w Bristolu), na Słowacji (w Bratysławie na Międzynarodowym Festiwalu ERROR oraz w Nitrze), w Czechach (Stołeczny Teatr Komedia, Praga), w Nidzicy i Ostrołęce na ogólnopolskim Przystanku „Pat” organizowanym przez Komendę Główną Policji, w Warszawie podczas Międzynarodowego Festiwalu „Korczak” oraz wielokrotnie w Bielsku-Białej i w regionie.

W ramach realizacji projektu „Teatr łączy pokolenia” grupa stworzyła widowisko dla dzieci pod tytułem „Dwugłowe smoki”. Wystąpiły w nim dwie figury baśniowych stworów, każda animowana przez sześć osób. Pierwsze pokazy spektaklu odbyły się już w maju, ponieważ Teatr Grodzki Junior został zaproszony przez Teatr Lalek Banialuka do występu na prestiżowym XXVI Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. „Dwugłowe smoki” zostały zaprezentowane publiczności w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w dniu 23 maja jako impreza towarzysząca seminarium dyskusyjnemu pod hasłem: „Lalki w teatrze amatorskim – komunikacja poza słowem”. Grupa wystąpiła jeszcze dwukrotnie w Bielsku-Białej: w dniu 8 czerwca w czasie Festynu Rodzinnego na Osiedlu Grunwaldzkim i w dniu 29 czerwca w Parku Rosta w czasie Trzeciego Pikniku Rodzinnego z „Nadzieją”. Ponadto, zespół wziął udział w Festiwalu Teatru Społecznościowego w Berlinie prezentując swój spektakl międzynarodowej publiczności w dniu 23 czerwca.

„Teatr im. Hugona Kołłątaja” instruktor: Władysław Aniszewski
Grupa działa w ramach programu terapeutycznego Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” pod opieką stowarzyszenia Teatr Grodzki od 2001 roku. Ma w swoim dorobku wiele przedstawień i happeningów, między innymi liczne realizacje widowisk jasełkowych, autorskie adaptacje tekstów Mrożka i Tuwima oraz znakomity spektakl na motywach „Spowiedzi w drewnie” Jana Wilkowskiego z drewnianymi rzeźbami wykonanymi przez podopiecznych „Podkowy”.

W ramach realizacji projektu „Teatr łączy pokolenia” grupa stworzyła widowisko pod tytułem „Życie”, eksperymentując z różnorodnymi formami teatru cieni. Fabuła przedstawienia powstała na bazie tekstów poetyckich jednej z uczestniczek zajęć. Spektakl został pokazany publiczności dwukrotnie – po raz pierwszy w dniu 11 czerwca dla publiczności złożonej z podopiecznych „Podkowy” i zaproszonych gości, a następnie podczas Beskidzkiego Święta Małych i Dużych (13 czerwca).

Amatorski Teatr Olszówka – instruktor: Władysław Aniszewski
Grupa działa w ramach programu terapeutycznego Subrejonowego Ośrodka Leczenia Psychiatrycznego „Olszówka” pod opieką stowarzyszenia Teatr Grodzki od 1998 roku. Stworzył ją i prowadził przez pierwsze lata (do 2002 roku) Jan Chmiel. Zespół zrealizował wiele widowisk w bardzo różnych konwencjach scenicznych i podejmujących różnorodne zagadnienia, między innymi: „Kabaret TV Shop – idź na całość”, „Próbę Zemsty”, „Hej na smoka” czy „Beskidzkie kolędowanie”.

W ramach realizacji projektu „Teatr łączy pokolenia” grupa stworzyła widowisko pod tytułem „Troje głupców”. Jest to teatralna realizacja krótkich historyjek z morałem zaczerpniętych ze skarbca brytyjskiej literatury dla dzieci. Spektakl został trzykrotnie pokazany publiczności: w dniu 13 czerwca podczas Beskidzkiego Święta Małych i Dużych, 17 października w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, podczas imprezy podsumowującej konkurs „Wiedza o Psychiatrii” oraz 18 listopada w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych przy ulicy Żywieckiej w Bielsku-Białej.

Wróć do poprzedniej strony