Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Publikacja

Publikacja pod tytułem „TEATR – SZKOŁA – ŻYCIE. Teatr jako metodyka wspomagająca w szkoleniach zawodowych” została opracowana przez Piotra Kostuchowskiego i wydana w ostatnim miesiącu projektu. Wydawnictwo powstało na bazie broszury KRÓTKI PRZEWODNIK PO DOBRYCH PRAKTYKACH autorstwa Centro Studi Opera Don Kalabria. Przewodnik przedstawia koncepcję zastosowania metod teatralnych w aspekcie przeciwdziałania zjawisku porzucania nauki. Zawarte w nim pomysły zostały przetestowane podczas szkolenia dla kadry w Polsce (listopad), a następnie zaprezentowane w publikacji. W wydawnictwie uwzględniono także doświadczenia płynące z pracy warsztatowej z niepełnosprawnymi beneficjentami i seniorami, co wzbogaciło jego zawartość merytoryczną oraz pozwoliło głębiej zweryfikować przydatność włoskiej metody w polskich warunkach. Publikacja zawiera opisy proponowanej metodyki wraz z wybranymi ćwiczeniami teatralnymi, przykłady przebiegu pracy z różnymi grupami odbiorców, informacje dotyczące sytuacji na europejskim rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem i specyfikę tej grupy, a także korzyści ze stosowania twórczych metod aktywizacji.

TEATR – SZKOŁA – ŻYCIE Teatr jako metodyka wspomagająca w szkoleniach zawodowych >>

Wróć do poprzedniej strony