Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Szkolenia

Program szkoleń z zakresu metod teatru aktywizującego objął zarówno zajęcia dla osób niepełnosprawnych i seniorów, jak i dla kadry pracującej z tymi osobami. W ramach projektu zrealizowano następujące sesje warsztatowe:

-Międzynarodowe szkolenie w Bad-Bollen w Niemczech zostało zorganizowane przez Evangelische Akademie w dniach 16-19 września. Było ono poświęcone wymianie metod pracy z grupami potrzebującymi wsparcia. W zajęciach warsztatowych wzięli udział instruktorzy z Niemiec, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Teatr Grodzki reprezentowało trzech edukatorów, a metody pracy teatralnej naszego stowarzyszenia zaprezentował Piotr Kostuchowski podczas sesji plenarnej i warsztatów. Doświadczenia zdobyte podczas sesji w Niemczech zostały następnie wykorzystane w programie szkoleniowym dla polskich odbiorców.

-Szkolenia dla seniorów i osób z niepełnosprawnością w młodym i starszym wieku pod hasłem „Teatr aktywizujący” zostały zrealizowane w wymiarze 30 godzin. Od września do grudnia w Bielsku-Białej miały miejsce cykliczne spotkania z udziałem dziesięciu uczestników prowadzone przez Piotra Kostuchowskiego. Szkolenie miało na celu rozwój osobisty uczestników i zachęcenie ich do podjęcia większej aktywności poprzez kontynuację edukacji zawodowej lub, w przypadku seniorów, do większej aktywności społecznej.

-Szkolenia dla kadry – również pod hasłem „Teatr aktywizujący” – zostały zrealizowane w Bielsku-Białej w wymiarze 20 godzin. Odbyły się one w listopadzie w ramach dwóch dwudniowych sesji, a wzięły w nich udział osoby, które z racji wykonywanego zawodu poszukują nowych metod pracy możliwych do zastosowania w edukacji, kształceniu zawodowym i rehabilitacji. Uczestnicy podkreślali, że warsztatowa forma zajęć, jaką zaproponowano, angażująca każdego z uczestników, a jednocześnie stwarzająca szansę wypowiedzenia się i współtworzenia działań jest dla nich satysfakcjonująca i atrakcyjna.

Wróć do poprzedniej strony