Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Śladami Persefony

ŚLADAMI PERSEFONY – OPIS PROJEKTU

Nazwa projektu:

„Śladami Persefony”

Fundusze na realizację projektu:

Unia Europejska, Program MŁODZIEŻ

Koordynator projektu:

Stowarzyszenie OSMOSIS, Ateny, Grecja

Partnerzy:

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki

Youth Human Rights Club at Balkan Center for Regional Development, Plovdiv, Bułgaria


Arbeit, Bildung und Forschung e.V., Berlin, Niemcy

Czas trwania wymiany:

27.08.2006 – 5.09.2006

Opis projektu:

Projekt był kontynuacją przedsięwzięcia zrealizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem OSMOSIS w 2005 roku (teatralne spotkanie w Grecji dwóch grup młodzieżowych – polskiej i greckiej).
Z inicjatywy greckich partnerów – w sierpniu/wrześniu 2006 – została zorganizowana wymiana młodzieży z czterech krajów: Grecji, Polski, Niemiec i Bułgarii. Dwadzieścia czworo młodych ludzi wspólnie pracowało nad przygotowaniem i wystawieniem widowiska plenerowego. Miejscem zgrupowania i wspólnych poszukiwań artystycznych był nadmorski kemping w miejscowości Drepano w okolicach Nafplio na Peloponezie. Program wymiany obejmował intensywne działania warsztatowe, wyprawy krajoznawcze i różnorodne propozycje działań międzykulturowych oraz czas wolny.
Głównym tematem pracy nad widowiskiem była mitologiczna historia Demeter i Persefony. W ramach warsztatów artystycznych młodzi ludzie poznawali szereg technik teatralnych, samodzielnie wykonywali elementy scenografii z papieru i drutu, wspólnie pracowali nad ostatecznym kształtem przedstawienia. Efektem ich wysiłków była premiera spektaklu plenerowego pod tytułem „Śladami Persefony”. Miała ona miejsce 3 września o godzinie 21.30 w ruinach starożytnego miasta Assine nad brzegiem morza. Widowisko miało charakter prezentacji wędrownej; publiczność (około 100 osób) oglądała zainscenizowane fragmenty mitu umiejscowione w różnych punktach zabytkowego kompleksu. Przewodnikami widzów były dwie postacie mitologicznych bogów – Heliosa i Hekate, którzy pełnili rolę narratorów. Scenom dramatycznym i działaniom taneczno-ruchowym młodych aktorów towarzyszyła muzyka na żywo, również w wykonaniu uczestników.

W ramach wymiany zorganizowane zostały dwie wycieczki – uczestnicy odwiedzili słynny teatr w Epidauros zbudowany w IV w.p.n.e., jeden z najważniejszych zabytków antycznej Grecji, zwiedzili także pozostałości archeologiczne warownego grodu Agamemnona w Mykenach. Osobnym punktem programu wymiany były działania integracyjne – zabawy i rozmowy związane z różnicami kulturowymi i odrębnością narodowych tradycji, wzorców zachowań – służące integracji i przełamywaniu utrwalonych stereotypów myślenia.
Młodzi ludzie z czterech krajów zdobyli dzięki uczestnictwu w wymianie szereg praktycznych umiejętności, a przede wszystkim nawiązali bezpośredni kontakt z rówieśnikami z innych kręgów kulturowych, przeżyli niezwykle cenne doświadczenie wspólnej pracy, odkrywania nowych perspektyw i horyzontów.

O grupie

Grupa teatralna istnieje w Katolickim Ośrodku Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży od 1996 roku pod nazwą Fundacja Nadzieja -Teatr (od 2000 r. działa w ramach programu edukacyjnego Teatru Grodzkiego). Co roku skład grupy zmienia się. Zespół ma w swoim dorobku kilkanaście widowisk inspirowanych bardzo różnymi źródłami literackimi. Do najważniejszych dokonań artystycznych grupy należą Wodne dzieci według Charlesa Kingsleya (spektakl z udziałem pacynek i różnych form plastycznych), dwie realizacje bajek Oscara Wilde`a – Szczęśliwego Księcia oraz Urodzin Infantki, a także Dzidziuś pana Laurenta wg Rolanda Topora (przewrotne studium ludzkiego okrucieństwa, w którym zagrał wielki pluszowy miś) i Święci – widowisko lalkowe o świętych patronach Europy. Przedstawieniem, które najmocniej zapisało się w biografii artystycznej grupy i było dwukrotnie wznawiane w nowych obsadach pozostaje Sztuka latania. Spektakl zrealizowany na podstawie Mewy Richarda Bacha – to rzecz o samotności i odrzuceniu, o trudnej drodze podążania za ideałami. W widowisku zaistniała figura wielkiego ptaka zbudowanego z odpadów: plastykowych butelek, folii, skrawków materiału. Spektakle Fundacji Nadzieja – Teatru były wielokrotnie prezentowane publiczności w Bielsku-Białej, a także między innymi w Kielcach (Ogólnopolska Konferencja pod hasłem Zdrowie młodzieży), w Warszawie (Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych), w Łodzi (Biennale Terapia i Teatr) i w Dolnym Kubinie na Słowacji. Grupa wzięła również udział w edukacyjnym programie „na żywo” Telewizji Kraków.
Założycielką i opiekunką grupy jest Maria Schejbal.

ŚLADAMI PERSEFONY – PROGRAM WYMIANY

Harmonogram poszczególnych dni

27.08.2006 (niedziela)

Przyjazd i zakwaterowanie na kempingu. Wspólna kolacja.

28.08.2006 (poniedziałek)

9.30-10.00 Prezentacja programu wymiany
10.00-11.00 Zabawy i gry „zapoznawcze”
11.30-12.30 Dyskusja na temat różnych aspektów programu wymiany i zadań artystycznych
Lunch + czas wolny
17.30-19.30 Warsztat teatralny – gry zespołowe
19.30-20.30 Grupowa praca nad scenariuszem – wybór tematów i wątków mitu
Kolacja

29.08.2006 (wtorek)

9.30-11.00 Warsztat taneczno-ruchowy
11.30-14.00 Warsztat artystyczny w dwóch grupach zadaniowych: muzycznej i plastycznej
Lunch + czas wolny
17.30-18.30 Grupowa praca nad scenariuszem – budowanie struktury przedstawienia
19.00-20.00 Warsztat teatralny – praca nad krótkimi etiudami
Kolacja

30.08.2006 (środa)

9.30-10.00 Rozgrzewka ruchowa, ćwiczenia na zaufanie
10.00-13.00 Dyskusja na temat różnic kulturowych i innych odrębności
Lunch + czas wolny
17.30-18.00 Ćwiczenia integracyjne
18.00-19.30 Warsztat taneczno-ruchowy
19.30-20.00 Podsumowanie dnia w grupach
Kolacja

31.08.2006 (czwartek)

9.30-13.30 Wycieczka do Epidauros – zwiedzanie starożytnego teatru
Lunch + czas wolny
17.30-18.30 Omówienie ostatecznego kształtu widowiska
18.30-19.30 Warsztat międzykulturowy
19.30-20.00 Podsumowanie dnia w grupach
Kolacja

1.09.2006 (piątek)

9.30-10.00 Rozgrzewka ruchowa
10.00-14.00 Warsztat teatralny – praca w podgrupach nad poszczególnymi obrazami spektaklu
Lunch + czas wolny
17.30-19.30 Warsztat teatralny – dalszy ciąg pracy w podgrupach
19.30-20.00 Podsumowanie dnia w grupach
Kolacja

2.09.2006 (sobota)

9.30-16.30 Wycieczka do Argos i Myken + Lunch + czas wolny
16.30-20.30 Próba spektaklu w plenerze
Kolacja

3.09.2006 (niedziela)

10.30-14.00 Próba generalna widowiska
Lunch + czas wolny
17.00-19.00 Przygotowania do występu
21.30 PREMIERA
Kolacja

4.09.2006 (poniedziałek)

10.45-12.00 „Wychodzenie z ról” – gry i zabawy
12.00-14.00 Ewaluacja – różne formy omówienia i podsumowania poszczególnych działań wymiany
Lunch + czas wolny

5.09.2006 (wtorek)

Wyjazd

ŚLADAMI PERSEFONY – GALERIA FOTO

„ŚLADAMI PERSEFONY”
Młodzi podopieczni Teatru Grodzkiego w Grecji

– zajęcia warsztatowe –

Sierpień 2006

foto: archiwum

„ŚLADAMI PERSEFONY”
Młodzi podopieczni Teatru Grodzkiego w Grecji

– próby spektaklu –

Sierpień 2006

foto: archiwum

Wróć do poprzedniej strony