Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Sztuka dla harmonii społecznej

SZTUKA DLA HARMOII SPOŁECZNEJ – OPIS PROGRAMU

Od 2001 roku Teatr Grodzki jest zaangażowany w realizację projektów w ramach europejskiego programu Artyści w Akcji – Sztuka dla Społecznej Harmonii (program Europejskiej Fundacji Kultury, Fundacji im. Stefana Batorego, Stowarzyszenia Teatralno-Edukacyjnego Wybrzeżak).

Założenia programu Sztuka dla Społecznej Harmonii

Program promuje działalność artystyczną w celu zlikwidowania społecznej i kulturalnej dezorientacji, zastąpienia dezorientacji twórczym entuzjazmem, włączenia młodych ludzi w proces tworzenia sztuki, wykorzystanie kreatywności młodych ludzi, by lepiej rozumieli i kształtowali własną pozycję w społeczeństwie.

Program wspiera współpracę artystów z młodymi ludźmi – działania artystyczne, w których profesjonalni twórcy i młodzież biorą udział na zasadzie równości i partnerstwa.

Program docenia i szanuje swobodę artysty w jego/jej sposobie pracy, wskazując cztery ogólne, uniwersalne zasady – etapy funkcjonowania grupy:

– przygotowanie (sformowanie grupy, wzajemne poznanie się, budowanie zaufania, określenie zadań i zasad współpracy),

– proces (wspólna praca, wykorzystanie osobistych doświadczeń artysty i młodych ludzi),

– prezentacja (przedstawienie wyników pracy, przygotowanie grupy do otworzenia się na środowisko społeczne),

– zamknięcie (zakończenie pracy, zapewnienie ciągłości działań).

Program uznaje trzy różne modele współpracy zależnie od warunków społecznych i zgodnie z rolą artysty w tych warunkach:

– inicjatywa społeczności lokalnej – grupa miłośników sztuki tworzy się spontanicznie, artysta wnosi odpowiednie narzędzia pracy i doświadczenie organizacyjne,

– inicjatywa instytucji – grupa powstaje w wyniku działań prowadzonych przez daną instytucję społeczną, artysta realizuje program instytucji, wzbogacając go nowymi metodami,

– inicjatywa artystyczna – grupa powstaje w wyniku inicjatywy podjętej przez samego profesjonalnego artystę bądź grupę artystów.

Projekty zrealizowane w ramach programu Artyści w Akcji – Sztuka dla Społecznej Harmonii. Program Fundacji im. Stefana Batorego, Europejskiej Fundacji Kultury z Amsterdamu i Stowarzyszenia Teatralno – Edukacyjnego Wybrzeżak Łączna kwota otrzymanych dotacji: 50 500,00 zł.

1. Nazwa projektu: 

” Popatrz na siebie – zainteresuj się mną”


Czas realizacji: 

01.01.2001r. – 30.06.2001 r.
2. Nazwa projektu: 

” Brzydkie kaczątko”

Czas realizacji: 
1.12.2001 r. – 30.06.2002 r.
3.Nazwa projektu: 

” Bądź sobą – podaj dłoń”.

Czas realizacji: 
09.2002 r. -12.2002 r.

4.Nazwa projektu:

” Teatralna mapa europy – warsztaty twórcze z młodzieżą zagrożoną i doświadczoną patologiami społecznymi”

Czas realizacji:
09.2003 r.- 06.2004 r.

5.Nazwa projektu:

” Terapia czy teatr”

Czas realizacji:
10.2004 r. – 06.2005 r.

Organizacja partnerska:
Stowarzyszenie Skrzydła – Centrum Terapii, Sztuki i Integracji, Kraków.

Wróć do poprzedniej strony