Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Sztuka Prewencji-Prewencja Sztuką

SZTUKA PREWENCJI – PREWENCJA SZTUKĄ – OPIS PROJEKTU

Nazwa projektu:

„Sztuka prewencji – prewencja sztuką”

Fundusze na realizację projektu:

Unia Europejska, Program PHARE 2003 Wzmocnienie Systemu Wymiaru Sprawiedliwości. Otrzymana dotacja: 39 690,00 euro.

Pozostałe źródła finansowania :

Ministerstwo Sprawiedliwości

Czas realizacji:

28.11.2005 r.- 28.08.2006 r.

Informacje ogólne

Analizy przygotowane przez europejskich ekspertów oraz wizyty studyjne w krajach członkowskich Unii Europejskiej ukazały skalę potrzeb systemu wymiaru sprawiedliwości w zakresie poprawy jego funkcjonowania. W rezultacie zmiany legislacyjne objęły, prócz innych kwestii, uproszczenie procedur w sprawach cywilnych i karnych, zmiany w strukturze sądownictwa, zarządzaniu.
Projekty Phare wspierają zmiany ukierunkowane na zmniejszenie stopnia sformalizowania wymiaru sprawiedliwości, rozwoju systemu szkoleń itp.

Zainspirowane inicjatywą Komisji Europejskiej, Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się wzmocnić politykę prewencyjną. Dlatego celem Projektu jest wsparcie organizacji pozarządowych aktywnych w tym zakresie. Ważnym jest nie tylko zapobieganie przestępstwom i penalizacja, ale także przeciwdziałanie powrotności skazanych do przestępstwa po opuszczeniu zakładów penitencjarnych. Efektywność takich działań wymaga bliskiej współpracy administracji wymiaru sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi. Wnoszą one istotny wkład w działania na różnych płaszczyznach, zwłaszcza w pracy z grupami wysokiego ryzyka (uzależnieni od narkotyków, alkoholu i innych substancji uzależniających, zakażeni wirusem HIV, młodociane kobiety w ciąży, ofiary przemocy w rodzinie, itp.).

Cele Programu obejmują:

– zapobieganie przestępczości poprzez zwiększenie efektywności systemu pomocy post-penitencjarnej oraz przeciwdziałanie przestępczości wśród nieletnich;
– poszukiwanie i rozwijanie nowych form pracy z nieletnimi, rozwój nowych środków edukacji, wypracowanie sposobu na lepsze zrozumienie potrzeb grup wysokiego ryzyka (uzależnieni od narkotyków, alkoholu i innych substancji uzależniających, zakażeni wirusem HIV, młodociane kobiety w ciąży, ofiary przemocy w rodzinie, itp.);
– wypracowanie metod służących pełnej integracji społecznej byłych więźniów;
– upublicznienie informacji dotyczących dostępu do różnych form pomocy postpenitencjarnej w szczególności dla byłych skazanych, ich rodzin, przedstawicieli organizacji pozarządowych;
– wzmocnienie koordynacji funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielających pomocy osobom skazanym i ich rodzinom oraz umożliwiających dostęp do informacji o źródłach i rodzajach wsparcia;
– promowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną.

Więcej informacji:

Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4a,00-444 Warszawa, Polska
Fax.: (0-prefix-22) 622 75 65, 622 72 12 lub 450 98 93
e-mail: cfcu@cofund.org.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości:
Departament Współpracy Międzynarodowej
i Prawa Europejskiego
Ministerstwo Sprawiedliwości

al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel. (22) 52 12 731

SZTUKA PREWENCJI – PREWENCJA SZTUKĄ – GRUPY WARSZTATOWE

Program warsztatów teatralnych projektu „Sztuka prewencji-prewencja sztuką” obejmuje 10 grup dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk szczególnego ryzyka zagrożenia przestępczością. Program warsztatowy oparty jest na metodzie pracy twórczej wykorzystywanej przez Stowarzyszenie – działania podczas spotkań z grupami skupiają się na pracy zespołowej, odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych talentów każdego uczestnika, dążeniu do bezpośrednich, namacalnych rezultatów działań (wystawienie spektaklu).

Warsztaty, szczególnie w pierwszej fazie będą prowadzone tak, by młodzi uczestnicy podzielili się swoimi refleksjami i odpowiedzieli, co zrobić, żeby nie dać się „wciągnąć” w sytuacje stojące w konflikcie z prawem. Jak się przeciwstawić, jak unikać pokus i zachować czyste sumienie.
Obecnie grupy warsztatowe pracują na spektaklami dotykającymi problemu przemocy i zagrożenia przestępczością. Warsztaty, szczególnie w pierwszej fazie będą prowadzone, tak by młodzi uczestnicy podzielili się swoimi refleksjami i odpowiedzieli, co zrobić, żeby nie dać się „wciągnąć” w sytuacje stojące w konflikcie z prawem.

W projekcie pracują następujące grupy warsztatowe:

1. Świetlica środowiskowa na osiedlu Złote Łany (ul. Tuwima), Instruktor – Włodzimierz Pohl,
Grupa 20 osób w wieku 7-15 lat.
Spotkania: wtorek, godz. 15:00-17:00
Grupa przygotowuje spektakl pod tytułem „Wieża Babel”.

Grupa teatralna podczas prób do spektaklu

Grupa teatralna Świetlicy środowiskowej na osiedlu Złote Łany (ul. Tuwima)
podczas prób do spektaklu „Wieża Babel”
przygotowywanego w ramach projektu: „Sztuka prewencji – prewencja sztuką”
12.05.2006

foto: Tomasz Zieliński


2. Świetlica integracyjna przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej,
Grupa 6 osób w wieku od 10-13 lat.
Spotkania: piątek, godz. 16:00-18:00
Grupa przygotowuje spektakl pt. „Przylatuje UFO”

Zajęcia w plenerze – próba spektaklu

Świetlica integracyjna przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
próba spektaklu pt. „Przylatuje UFO”
przygotowywanego w ramach projektu: „Sztuka prewencji – prewencja sztuką”
20.05.2006

foto: Tomasz Zieliński

3. Grupa teatralna „Teatr Grodzki Junior”
Grupa 5 osób w wieku 20 lat.
Spotkania: poniedziałek, godz. 17:00-19:00
Grupa przygotowuje spektakl pt. „Klaunada”

Grupa teatralna „Teatr Grodzki Junior” podczas prób do spektaklu pt. „Klaunada” przygotowywanego w ramach projektu.

Grupa teatralna „Teatr Grodzki Junior” podczas prób do spektaklu pt. „Klaunada”
przygotowywanego w ramach projektu: „Sztuka prewencji – prewencja sztuką”
08.05.2006

foto: Krzysztof Tusiewicz

4. Świetlica środowiskowa Stowarzyszenia IGNIS (ul. 11listopada), Instruktor – Radosław Kaliski,
Grupa 8 osób w wieku 8 – 12 lat.
Spotkania: środa, godz. 15:00-17:30
Grupa przygotowuje spektakl lalkowy pt. „Spotkania”

Zajęcia w świetlicy – próba do spektaklu

Świetlica środowiskowa Stowarzyszenia IGNIS podczas prób spektaklu pt. „Spotkania”
przygotowywanego w ramach projektu: „Sztuka prewencji – prewencja sztuką”
20.05.2006

foto: Tomasz Zieliński

5. Grupa warsztatowa wyłoniona spośród podopiecznych Kuratorów Sądu Okręgowego
Instruktor – Radosław Kaliski,
Grupa 7 osób w wieku 15 – 17 lat.
Spotkania: poniedziałek, godz. 18:00-20:00
Grupa przygotowuje spektakl oraz film pt. „Moje miasto”

Próby spektaklu

Grupa warsztatowa wyłoniona spośród podopiecznych Kuratorów Sądu Okręgowego

w ramach projektu: „Sztuka prewencji – prewencja sztuką” przygotowała spektakl oraz film pt. „Moje miasto”

2006r

foto: Michał Bagrowski

6. Świetlica środowiska przy ul. Gazowniczej, Instruktor – Katarzyna Koziara,
Grupa 12 osób w wieku 6 – 14 lat.
Spotkania: środa, godz. 15:00-17:00
Grupa przygotowuje spektakl pt. „Kain i Abel”

Próby spektaklu przy ul. Gazowniczej

Świetlica środowiska przy ul. Gazowniczej – próba spektaklu pt. „Kain i Abel”
przygotowywanego w ramach projektu: „Sztuka prewencji – prewencja sztuką”
20.05.2006

foto: Tomasz Zieliński

7. Świetlica środowiskowa przy ul. Przy Torach, Instruktor – Władysław Aniszewski,
Grupa 11 osób w wieku 8 – 16 lat.
Spotkania: poniedziałek, godz. 16:00-18:00
Grupa przygotowuje spektakl pt. „Bezpiecznym być”

Świetlica środowiskowa przy ul. Przy Torach, spektakl pt. „Bezpiecznym być”

w ramach projektu: „Sztuka prewencji – prewencja sztuką”
2006 r

foto: Michał Bagrowski , Leszek Buzderewicz

8. Ognisko Wychowawcze przy ul. Wyspiańskiego, Instruktor – Maria Suprun,
Grupa 26 osób w wieku 6-15 lat.
Spotkania: poniedziałek, godz. 15:00-17:00
Grupa przygotowuje spektakl pt. „Aniołek w klatce”

Ognisko Wychowawcze przy ul. Wyspiańskiego, spektakl pt. „Aniołek w klatce”

w ramach projektu: „Sztuka prewencji – prewencja sztuką”
2006 r

foto: Michał Bagrowski , Leszek Buzderewicz

9. Świetlica środowiskowa przy ul. Sobieskiego, Instruktor – Władysław Aniszewski,
Grupa 16 osób w wieku od 7 – 13 lat.
Spotkania: czwartek, godz. 16:30-18:30
Grupa przygotowuje spektakl pt. „Człowieku nie irytuj się”

Świetlica środowiskowa przy ul. Sobieskiego, spektakl pt. „Człowieku nie irytuj się”

w ramach projektu: „Sztuka prewencji – prewencja sztuką”
2006 r

foto: Michał Bagrowski , Krzysztof Kotyniewicz

10. Grupa teatralno-plastyczna w Ośrodku Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”, Instruktor Anna Nadulska.

Prace plastyczne młodzieży

Prace plastyczne młodzieży z grupy działającej w ramach projektu: „Sztuka prewencji – prewencja sztuką” w Ośrodku Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” – Bielsko-Biała, 08.05.2006

Pokaz prac podczas VI Beskidzkiego Święta Małych i Dużych

Pokaz plastyczny młodzieży z grupy działającej w ramach projektu: „Sztuka prewencji – prewencja sztuką” w Ośrodku Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”

2006r

foto: Krzysztof Kotyniewicz

Wróć do poprzedniej strony