Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Tradycje Regionalne

TRADYCJE REGIONALNE – OPIS PROJEKTU

Nazwa projektu:

VI Beskidzkie Święto Małych i Dużych – TRADYCJE REGIONALNE

Fundusze na realizację projektu:

Urząd Marszałkowski Wysokość otrzymanej dotacji: 10,000zł

Czas realizacji projektu:

15.02.2006 r. – 30.06. 2006 r.

Opis Projektu:

Zadanie obejmuje przygotowanie spektakli teatralnych odwołujących się do tradycji regionu na VI Beskidzkie Święto Małych i Dużych. Inspiracją dla budowania etiud i sytuacji dramatycznych będą wybrane tematy, postacie, miejsca, wydarzenia historyczne bądź wątki baśniowe odnoszące się do bogatych tradycji regionu województwa śląskiego. Spektakle zostaną przygotowane i wystawione przez niepełnosprawne dzieci, młodzież i dorosłych oraz osoby przewlekle chore – środowiska zagrożone wykluczeniem społecznym.

Na przygotowanie spektakli składa się kilka, powiązanych ze sobą, obszarów aktywności:
1. Przeprowadzenie warsztatów pilotażowych we wszystkich placówkach – sformowanie grup, omówienie zadań, zrealizowanie działań integrujących zespół.
2. Wybór tematu pracy warsztatowej – sesje dyskusyjne na temat rodzimych tradycji, eksperymentowanie z różnymi formami inscenizacyjnymi.
3. Warsztaty integracyjne dla wszystkich uczestników na temat tradycji regionu śląskiego zorganizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury. Zorganizowane zostaną dwa warsztaty: zdobnictwo i bibułkarstwo.
4. Proces artystyczny – wspólne opracowanie scenariusza na podstawie materiałów z Regionalnego Ośrodka Kultury, zapoznanie uczestników z podstawami warsztatu aktorskiego, praca nad inscenizacyjnym kształtem widowiska (próby), zaprojektowanie i wykonanie elementów scenografii, ludowych kostiumów i rekwizytów.
5.
 Próby generalne i premierowe pokazy w poszczególnych placówkach – pierwszy kontakt z widownią.
6. Prezentacje efektów pracy wszystkich grup w czasie VI Beskidzkiego Święta Małych i Dużych.

TRADYCJE REGIONALNE – GRUPY TEATRALNE

Grupy teatralne uczestniczące w projekcie :

1. Grupa warsztatowa w Fundacji Dziecięce Marzenia.

TRADYCJE REGIONALNE
Grupa warsztatowa w Fundacji Dziecięce Marzenia – próby do spektaklu
2006r

foto: Michał Bagrowski


Grupa ma charakter integracyjny, są w niej osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne fizycznie oraz młodzież szkolna. Instruktor: Katarzyna Koziara

2. Grupa warsztatowa w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych.

TRADYCJE REGIONALNE – Grupa warsztatowa w Domu Pomocy Społecznej – Komorowice
zajęcia warsztatowe
2006r

Foto: Michał Bagrowski


W grupie są osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore. Instruktor: Tomasz Drabek

3. Grupa warsztatowa w Subrejonowym Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego.

TRADYCJE REGIONALNE – GRUPA OLSZÓWKA
Próby do spektaklu

2006r

foto: Tomasz Zieliński

W grupie są pacjenci podlegający opiece zdrowotnej w zakresie psychiatrii i uzależnień (poprawa funkcjonowania społecznego, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, rozwiązywanie problemów). Instruktor: Władysław Aniszewski

4. Grupa warsztatowa w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Podkowa” w Bielsku-Białej.

TRADYCJE REGIONALNE

Grupa warsztatowa w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Podkowa”
w Bielsku-Białej – spektakl

2006r

foto: Tomasz Zieliński


W grupie są osoby z zaburzeniami psychicznymi (powtórna socjalizacja, usamodzielnienie życiowe). Instruktor: Władysław Aniszewski

5. Grupa niepełnosprawnej młodzieży i dorosłych działająca przy Teatrze Grodzkim.

Tradycje Regionalne

Grupa niepełnosprawnej młodzieży i dorosłych działająca przy Teatrze Grodzkim

spektakl 2006r

foto: Jolanta Górny, Leszek Buzderewicz

W grupie są osoby, które nie mogą poruszać się o własnych siłach, mają problemy manualne i trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (porażenie mózgowe). Instruktor: Barbara Rau


Dzięki pracy nad spektaklami siedemdziesiąt osób szczególnie doświadczonych chorobą i cierpieniem będzie mogło realizować swoje artystyczne pasje i wziąć aktywny udział w promocji kultury swojego regionu jako pełnosprawni obywatele. Wymiernym rezultatem realizacji zadania będzie przygotowanie pięciu samodzielnych projektów twórczych odwołujących się do rodzimych tradycji i zaprezentowanie ich publiczności.

TRADYCJE REGIONALNE – BESKIDZKIE ŚWIĘTO

W dniu 10 czerwca miało miejsce kolejne – szóste już – Beskidzkie Święto Małych i Dużych. Impreza jest organizowana od 2000 roku w Klubie Garnizonowym Dom Żołnierza i tradycyjnie gromadzi liczne grono twórców i sympatyków Teatru Grodzkiego. Przewodnim tematem tegorocznego spotkania były „Tradycje regionalne”, a głównymi sponsorami – Województwo Śląskie i Fundacja J & S Pro Bono Poloniae oraz Unia Europejska (programy Phare 2003 i EFS).
W programie Święta znalazły się prezentacje widowisk teatralnych przygotowanych przez grupy warsztatowe stowarzyszenia, uroczystość wręczenia odznaczeń: „Mecenas Teatru Grodzkiego” oraz barwny festyn z licznymi atrakcjami dla wszystkich zebranych.

VI Beskidzkie Święto Małych i Dużych – Spektakle teatralne

10.06.2006

foto: Michał Bagrowski

foto: Krzysztof Kotyniewicz

 

W pierwszej części imprezy wystąpiło 11 zespołów – dzieci, młodzież i dorośli – prezentując na scenie widowiska wystawione w bardzo różnych konwencjach teatralnych. Nurt spektakli regionalnych reprezentowały realizacje baśni i legend: „Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata”, „Opowieści beskidzkie”, „Zbójnicka opowieść” i „Biełka” oraz inscenizacja obrzędowa „Idemy z goiczkiem”. Pozostałe spektakle podejmowały temat ważnych zjawisk społecznych związanych z przemocą, agresją i brakiem tolerancji.

VI Beskidzkie Święto Małych i Dużych – Wręczenie Mecenasów Teatru Grodzkiego

10.06.2006

foto: Michał Bagrowski

Foto: uczastnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej – pracownia fotografii i dziennikarstwa

 

Doroczne Mecenasy Teatru Grodzkiego odebrali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Banku BiSE.

VI Beskidzkie Święto Małych i Dużych – Festyn Rodzinny

10.06.2006

foto: Michał Bagrowski

Foto: Krzysztof Kotyniewicz

Foto: uczastnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej – pracownia fotografii i dziennikarstwa

 

W drugiej części Święta miały miejsca działania plenerowe – spektakle i prezentacje plastyczne, pokazy strażackie i wojskowe. Występy muzyczne i taneczne zaprezentowali zaproszeni goście: Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z Zespołem „Jedlicki” z Pewli Wielkiej oraz Miejskie Centrum Kultury „Papiernik” z Żywca. Efekty swojej działalności prezentowały działające przy Teatrze Grodzkim: Warsztat Terapii Zajęciowej „Jesteś Potrzebny!” oraz Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Introligatorsko-Drukarski. Szczególną atrakcją festynu były warsztaty artystyczne – ceramiczne, bibułkarskie, z malowania na szkle i wyszywania – zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury.

Wróć do poprzedniej strony