Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Warsztat Teatralny dla dzieci

WARSZTATY TEATRALNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – OPIS PROJEKTU

NAZWA PROJEKTU:

„Warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych”

FUNDUSZE NA REALIZACJĘ PROJEKTU:

Gmina Bielsko – Biała – w ramach zadania publicznego pn.: ” Organizacja ogólnodostępnych imprez kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z terenu Bielska – Białej” przyznana dotacja – 8.000,00 zł

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

12.09.2006 r. – 8.12.2006 r.

OPIS PROJEKTU:

Zadanie obejmujmowało realizację programu warsztatów teatralnychdla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. Programem warsztatów teatralnych objętych zostało 10 grup teatralnych – prowadzonych w świetlicach środowiskowych i ogniskach wychowawczych Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku – Białej, oraz w Fundacji „Dziecięce Marzenia”. W projekcie uczestniczy także jedna grupa niezależna działająca przy Stowarzyszeniu – „Teatr Grodzki Junior”. Po raz pierwszy utworzyliśmy również grupę warsztatową dorosłych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu.
Zajęcia teatralne odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny. Każdą grupą opiekował się jeden instruktor, a w przypadku osób niesłyszących również tłumacz języka migowego wyznaczony przez placówkę Polskiego Związku Głuchych w Bielsku – Białej.
Wszystkie grupy warsztatowe pracowały nad wybraną przez siebie formą artystyczną, spektaklem, etiudą, etiudą pantomimiczną bądź inną formą działań teatralnych. W pracy warsztatowej instruktorzy skupiali się głównie na pracy zespołowej, śmiałym odkrywaniu i rozwijaniu talentów i indywidualnych umiejętności uczestników. Tematyka przygotowywanych przedstawień związana była ze Świętami Bożego Narodzenia.

Przedstawienia zaprezentowano publiczności podczas imprez integracyjnych dla rodzin, opiekunów i wolontariuszy we wszystkich placówkach. Dodatkowo po zakończeniu niniejszego projektu grupy miały możliwość zaprezentowania przygotowanych spektakli dla szerokiej publiczności podczas „Jasełek 2006”, 12 grudnia przed Ratuszem Miejskim w Bielsku – Białej.

WARSZTATY TEATRALNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – OPIS PROJEKTU

Zajęcia teatralne odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny. Każdą grupą opiekował się instruktor oraz wychowawca świetlicy, a w przypadku osób niesłyszących również tłumacz języka migowego. Wszystkie grupy warsztatowe pracowały nad wybraną przez siebie formą artystyczną, spektaklem bądź etiudą. W pracy warsztatowej instruktorzy skupiali się głównie na pracy zespołowej, odkrywaniu i rozwijaniu talentów i indywidualnych umiejętności uczestników. Tematyka przygotowywanych przedstawień związana była ze Świętami Bożego Narodzenia.

Zajęciami warsztatowymi objęte zostały następujące placówki:

1. Świetlica Środowiskowa przy ul. Sobieskiego 438

Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Sobieskiego 
Na zajęcia warsztatowe uczęszczało 13 dzieci w wieku szkolnym. Pod okiem instruktora pracowały one nad dwoma przedstawieniami. Przygotowały inscenizację „Kopciuszka”, oraz „Przedstawienie Jasełkowe”. Dzieci uczyły się również kolęd. Instruktorem grupy był Konrad Ignatowski.

2. Świetlica środowiskowa „IGNIS” przy ul. 11 listopada 86

Grupa warsztatowa w Świetlicy środowiskowej „IGNIS” przy ul. 11 listopada

W zajęciach brało udział 16 osób. Grupa dzieci pracowała nad spektaklem „Moje Świąteczne Marzenia” oraz „Idą Święta”. Z pomocą instruktora dzieci budowały poszczególne sceny spektaklu, tworzyły scenografie do przedstawienia, uczyły się kolęd. Instruktorem grupy był Radosław Kaliski.

3. Świetlica Środowiskowa przy ul. Przy Torach 1

Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Przy Torach

Grupa teatralna liczyła 10 osób. Dzieci pod okiem Instruktora pracowały nad spektaklem „Świąteczne zwyczaje”, pomagały w układaniu scen spektaklu, przygotowywały rekwizyty. Na zajęciach nie zabrakło również nauki kolęd. Zajęcia prowadził Instruktor Radosław Kaliski.

 

4. Świetlica Środowiskowa przy ul. Wyspiańskiego 12

Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Wyspiańskiego

Grupa warsztatowa liczyła 7 osób. Wspólnie wymyślono scenariusz na przedstawienie świąteczne. Dzieci pracowały z rekwizytami, muzyką i kostiumami. Na styczeń 2007 roku zaplanowano występ dzieci w Domu Pomocy Społecznej – Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej. Instruktorem grupy była Sabina Głuch.

5. Świetlica Środowiskowa przy ul. Gazowniczej 10

Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Gazowniczej

Na zajęcia uczęszczało 9 dzieci. Grupa przygotowywała przedstawienie „Smutne święta”. Dzieci uczyły się swoich ról, tekstów, przygotowywały kostiumy i rekwizyty. Ćwiczyły również kolędę, która była częścią przedstawienia. Zajęcia prowadzone były przez Instruktor Marię Suprun.

6. Świetlica Środowiskowa przy ul. Matusiaka 1

Grupa warsztatowa – „Teatr Matusiaki” – w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Matusiaka

Grupa liczyła 8 osób. Dzieci pracowały nad realizacją filmu „Czerwony Kapturek”. Wymyślały wspólnie przebieg kolejnych scen, tworzyły postacie i elementy scenografii. Efektem ich pracy jest krótki film zarejestrowany na płycie DVD. Dzieci uczyły się również wspólnego śpiewania kolęd. Instruktorem grupy był Radosław Kaliski.

7. Świetlica Środowiskowa przy ul. Lipnickiej 133

Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Lipnickiej

Grupa warsztatowa liczyła 15 dzieci. Dzieci uczyły się wspólnego śpiewania kolęd. Na swój występ przygotowały kolędę „W Dzień Bożego Narodzenia”. Zajęcia teatralne prowadziła Instruktor Ewa Polak-Walesiak.

8. Grupa teatralna „Teatr Grodzki Junior” ul. Broniewskiego 27

Grupa teatralna „Teatr Grodzki Junior” ul. Broniewskiego

Grupa Teatralna „Junior” pracowała w grupie 4 osobowej. Młodzież przygotowała przedstawienie „Diabły”. Wspólnie układała szkic przedstawienia, pracowała nad tekstem, dyskutowała nad ostatecznym kształtem spektaklu. Wspólnie wybrano muzykę i kostiumy. Zajęcia z grupą prowadziła Instruktor Sabina Głuch.

9. Świetlica Polskiego Związku Głuchych przy ul. Karpackiej 48

Grupa warsztatowa w Świetlicy Polskiego Związku Głuchych przy ul. Karpackiej

Świetlica ta po raz pierwszy wzięła udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Teatr Grodzki”. Grupa osób niepełnosprawnych z Polskiego Związku Głuchych liczyła 8 osób dorosłych. Wśród nich były cztery osoby niesłyszące i cztery osoby słabosłyszące. W każdych zajęciach uczestniczył również tłumacz języka migowego, który umożliwiał kontakt instruktora z osobami niesłyszącymi. Zajęcia wypełniały liczne ćwiczenia i etiudy pantomimiczne. Początkowo grupa pracowała nad przedstawieniem „Kopciuszek” w wersji współczesnej dla osób niesłyszących. Ostatecznie przygotowała „miganą” wersję piosenki zespołu IRA „Wiara” z 1993r. Instruktorem tej grupy była Sabina Głuch.

10. Grupa Teatralna w Fundacji „Dziecięce Marzenia” przy ul. Milusińskich 6

Grupa Teatralna w Fundacji „Dziecięce Marzenia” przy ul. Milusińskich

Grupa teatralna w „Dziecięcych Marzeniach” liczyła 8 osób. Grupa miała charakter integracyjny, były w niej osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne fizycznie oraz młodzież szkolna. Grupa przygotowała przedstawienie „Opowieść zimowa”. Instruktorem grupy była Katarzyna Pohl.

Łącznie w warsztatach teatralnych udział wzięło 98 osób – dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych – mieszkańców Bielska-Białej ze środowisk z ograniczonym dostępem do aktywnego życia artystycznego.
Praca w każdej z grup wyglądała podobnie. Uczestnicy zaczynali od prostych zabaw teatralnych, by następnie pracować nad kształtem przedstawienia. Podczas pracy warsztatowej instruktorzy tak dobierali ćwiczenia, gry i zabawy, by spełniały one rolę terapeutyczną, pomagały w przezwyciężeniu barier i leków dotykających osoby z dysfunkcjami.
Publiczna prezentacja pracy warsztatowej miała miejsce 12 grudnia br. na Placu Ratuszowym z okazji spotkania jasełkowego. Jak co roku dzieci, młodzież i dorośli ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym śpiewali kolędy, prezentowali spektakle i etiudy związane ze Świętami.
Efekty swej pracy grupy warsztatowe prezentowały także przed swoimi kolegami, rodzinami i wychowawcami w swoich placówkach. Kolejne okazje do występów będą pojawiać się przez cały okres świąteczny, przy okazji spotkań wigilijnych, opłatkowych i jasełkowych.
Dodatkowo wszystkie grupy teatralne wezmą udział w Przeglądzie Jasełkowym organizowanym co roku przez Stowarzyszenie Teatr Grodzki w styczniu 2007r.

JASEŁKA NA PLACU RATUSZOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

„Przylecieli Anieli” – 12 grudnia 2006 – Plac Ratuszowy Bielsko-Biała

JASEŁKA NA PLACU RATUSZOWYM „Przylecieli Anieli” – spotkanie integracyjne

Bielsko-Biała, 12.12.2006

foto: Krzysztof Tusiewicz

Jak co roku, na Placu Ratuszowym wystąpiły dla władz i mieszkańców miasta grupy warsztatowe Stowarzyszenia Teatr Grodzki. Dzieci, młodzież i dorośli ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym zaprezentowały spektakle, etiudy oraz pokazy działań teatralnych związanych ze Świętami. W tym roku wystąpiło 17 grup teatralnych działających w ramach projektów dofinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, Fundację Pro Bono Poloniae i Miasto Bielsko-Biała.
Impreza jak zwykle miała charakter integracyjnego wydarzenia artystycznego, na którym spotkały się osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież szkolna oraz mieszkańcy miasta. Tradycyjnie, podopieczni Teatru Grodzkiego wręczyli Prezydentowi Miasta symboliczny podarunek świąteczny – w tym roku były to rękawiczki do kompletu: czapki i szalika sprezentowanego w poprzednich latach. Po prezentacjach artystycznych miało miejsce spotkanie integracyjne wszystkich uczestników zajęć teatralnych Stowarzyszenia i zaproszonych gości połączone z poczęstunkiem przygotowanym przez 18 Bielski Batalion Desantowo-Szturmowy. Warsztat Terapii Zajęciowej i Zakład Aktywności Zawodowej prowadzone przez Stowarzyszenie przygotowały kiermasz świąteczny – można było kupić kartki świąteczne i wyroby artystyczne wykonane przez osoby niepełnosprawne.

JASEŁKA NA PLACU RATUSZOWYM „Przylecieli Anieli” – spektakle

Bielsko-Biała, 12.12.2006

foto: Krzysztof Tusiewicz

JASEŁKA NA PLACU RATUSZOWYM „Przylecieli Anieli” – spektakle cd

Bielsko-Biała, 12.12.2006

foto: Krzysztof Tusiewicz

PROGRAM

Godz. 13:00 – Rozpoczęcie
Godz. 13:15 – Występy:

– Grupa teatralna „Za siódmą górą” Warsztat Terapii Zajęciowej „Jesteś Potrzebny”
– Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi PODKOWA

Godz. 13:30 Wystąpienie Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Godz. 13:30 – Występy cd:

– Fundacja Dziecięce Marzenia
– Subrejonowy Ośrodek Leczenia Psychiatrycznego
– Świetlica Środowiskowa ul. Sobieskiego 438
– Świetlica Środowiskowa IGNIS ul. 11 Listopada
– Świetlica Środowiskowa ul. Przy Torach
– Świetlica Środowiskowa ul. Wyspiańskiego
– Świetlica Środowiskowa ul. Gazownicza
– Świetlica Środowiskowa ul. Lipnicka
– Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Starobielska
– Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 2 ul. Filarowa
– Świetlica Środowiskowa ul. Matusiaka
– Świetlica Polskiego Związku Głuchych ul. Karpacka

Wróć do poprzedniej strony