Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Wspólna przestrzeń

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – OPIS PROJEKTU

Nazwa projektu:

„Wspólna przestrzeń”

Fundusze na realizację projektu:

logo unia

Unia Europejska, Program Phare 2002 – Wzmocnienie Polityki Antydyskryminacyjnej – Małe Granty. Przyznana dotacja: 25 000,00 euro.

Pozostałe źródła finansowania:

logo Województwo Śląskie
Województwo Śląskie

logo Teatr Wybrzeżak
TEATR WYBRZEŻAK

Czas Trwania Projektu :

1.01.2005 r.- 15.10. 2005 r.

Opis Projektu :

Głównym celem inicjatywy jest aktywne włączenie się do społecznej kampanii na rzecz tolerancji, akceptacji i szacunku wobec osób odmiennej rasy, pochodzenia etnicznego, religii. Projekt adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców – dzieci, młodzieży i dorosłych z tzw. środowisk dysfunkcyjnych oraz do nauczycieli. Stosowane przez Teatr Grodzki od lat metody aktywizacji, readaptacji i terapii przez sztukę posłużą tym razem refleksji nad innością. Powstaną widowiska, prace plastyczne i utwory literackie podejmujące temat odrzucenia, lęku przed „obcymi”, agresji i wrogości wobec nieznanego.

Projekt obejmuje trzy obszary działań: 

1.
 Cykl warsztatów twórczych (przede wszystkim zajęcia teatralne)
2. Spotkania promujące idee antydyskryminacyjne w lokalnych społecznościach (akcje artystyczne)
3. Przygotowanie i wydanie materiału dydaktycznego dla pedagogów (Pakiet Edukacyjny zawierający film i konspekty lekcji).

Wszystkie działania projektu koncentrują się na podnoszeniu poziomu świadomości społecznej i zwalczaniu stereotypów myślenia, mają zachęcić do nowego spojrzenia na problem.

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – GRUPY WARSZTATOWE

1.Grupa warsztatowa w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bielsku-Białej.
2.Grupa warsztatowa w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Podkowa” w Bielsku-Białej.
3.Grupa warsztatowa w Ognisku Wychowawczym przy ul. Gazowniczej w Bielsku-Białej.
4.Grupa warsztatowa w Subrejonowym Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego w Bielsku-Białej Olszówce.
5.Grupa warsztatowa w Ognisku Wychowawczym przy ul. Wyspiańskiego w Bielsku-Białej.
6.Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej „Dziupla” w Bielsku-Białej Lipniku.
7.Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej (oddział przedszkolny) przy ul. Giewont w Bielsku-Białej. 
8.Grupa warsztatowa w Fundacji Dziecięce Marzenia w Bielsku-Białej. 
9.Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej w Bielsku-Białej.
10.Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej. 
11.„Grupa Teatralna za Siódmą Górą” działająca przy Teatrze Grodzkim.
12.Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej „Dom Szczęścia” przy ul. Tuwima w Bielsku-Białej.
13.Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka” przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej.
14.Grupa warsztatowa w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych w Bielsku-Białej.
15.Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej w Bielsku-Białej przy ul. Przy Torach.
16.Grupa warsztatowa w Katolickim Ośrodku Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży Fundacji Nadzieja w Bielsku-Białej.
17.Integracyjna grupa warsztatowa „Teatr Grodzki Junior” działająca w Klubie Garnizonowym „Dom Żołnierza” w Bielsku-Białej.
18.Grupa warsztatowa w Świetlicy Integracyjnej przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku.
19.Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Grzybowej w Bielsku-Białej.
20.Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej „Ignis” przy ul. 11 Listopada w Bielsku-Białej.
21.Grupa teatralna działająca w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej Teatru Grodzkiego.
22.Grupa dziennikarsko-fotograficzna działająca w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej Teatru Grodzkiego.


1.Grupa warsztatowa w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bielsku-Białej. Grupa istnieje od 2002 roku i wystawiła dotychczas cztery widowiska: „Betlejemską opowieść”, „Pianistkę”, „Jasełka współczesne” oraz „Austriackie impresje”.
Opiekunowie grupy: Rafał Sawicki (Teatr Grodzki) oraz Anna Tomeczek i Joanna Noszka (Ośrodek).

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Wieża Babel”
Widowisko inspirowane tekstami biblijnymi, pokazujące dzieje świata jako proces, w którym jedność wszystkich ludzi została rozproszona i zagubiona. Konflikty, wojny i spory zburzyły harmonię i zgodę, ale ludzkość wciąż dąży do osiągnięcia pierwotnego stanu szczęścia, w którym panowały Miłość i Pokój. Spektakl rozgrywa się bez słów, oparty jest na działaniach ruchowych. Wykorzystywane są też proste, umowne elementy scenograficzne wykonane z kartonu. Ważną rolę odgrywa kolor – kostiumy aktorów symbolizują różnice rasowe.

top

2.Grupa warsztatowa w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Podkowa” w Bielsku-Białej. Grupa istnieje od 2001 roku pod nazwą „Teatr im. Hugona Kołłątaja” i przygotowała dotychczas kilka widowisk, wystawiając między innymi jasełka „O Królu Herodzie”, „Lokomotywę” według wiersza Juliana Tuwima i „Spowiedź w drewnie”.
Opiekunowie grupy: Władysław Aniszewski (Teatr Grodzki) i Bronisław Szot (Podkowa).

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Wyprawa Profesora Tarantogi”
Przedstawienie powstało na podstawie opowieści Stanisława Lema i odwołuje się do gatunku „science fiction”. Dwie międzyplanetarne podróże Profesora i jego Asystenta są możliwe dzięki cudownej machinie, która przenosi podróżników do innych galaktyk, choć nie opuszczają oni własnego pokoju. Spotkania z mieszkańcami dalekich planet okazują się czasem niebezpieczne, a zawsze są niezwykłą przygodą. Spektakl opiera się przede wszystkim na tekście i działaniach aktorskich. Problem inności i obcości jest w przedstawieniu potraktowany bardzo szeroko. Spektakl promuje otwartość na nieznane i ciekawość świata.

top

3.Grupa warsztatowa w Ognisku Wychowawczym przy ul. Gazowniczej w Bielsku-Białej (placówka Centrum Pomocy Rodzinie). Grupa istnieje od 2001 roku i wystawiła kilka widowisk teatralnych, między innymi: „Gwiazdusia” wg Oscara Wilde`a, „Pewną wiadomość” i „Przygody Rozbójnika Rumcajsa”; przygotowała także układ taneczny „Anioły”.
Opiekunowie grupy: Katarzyna Koziara (Teatr Grodzki) i Agata Knapik (Ognisko).

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Życie Indian”
Teatralna opowieść o obyczajach, tradycjach i kulturze Indian pokazuje wielkie bogactwo i piękno zaginionej cywilizacji. W przedstawieniu wykorzystywane są liczne rekwizyty i dekoracje, akcja rozgrywa się wokół indiańskiego wigwamu. Spektakl jest nie tylko próbą odtworzenia niepowtarzalnego, oryginalnego świata Indian, stawia również ważne pytanie: dlaczego ten świat przestał istnieć?

top

4.Grupa warsztatowa w Subrejonowym Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego w Bielsku-Białej Olszówce. Grupa istnieje od 1998 roku pod nazwą „Amatorski Teatr Olszówka” (od 2000 r. działa w ramach programu edukacyjnego Teatru Grodzkiego) i przygotowała dotychczas szereg spektakli w różnych konwencjach teatralnych, między innymi: „Próbę Zemsty”, „Prywatkę u Władka”, „Gadające głowy”, „Hej na smoka!”, „Mur”, a także wiele realizacji widowisk jasełkowych.
Opiekunowie grupy: Władysław Aniszewski (Teatr Grodzki) i Małgorzata Tworzydło (Ośrodek).

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Złoty klucz”
Spektakl to inscenizacja przewrotnej baśni o losach nieszczęśliwego Dudy, który jest inny, bo „nie przykręca”. Rzecz rozgrywa się na dwóch planach – ziemskim (przy stole w gospodzie) i w niebie, gdzie Święty Piotr rozmawia z Panem Bogiem. W wydarzenia sceniczne zamieszany jest też Diabeł. Widowisko podejmuje próbę rozwikłania trudnego problemu: czy aby zyskać akceptację społeczności, w której przyszło nam żyć, musimy zrezygnować z własnej indywidualności i upodobnić się do pozostałych? W widowisku ważną rolę odgrywa tekst, inscenizacja ma oszczędną formę.

top

5.Grupa warsztatowa w Ognisku Wychowawczym przy ul. Wyspiańskiego w Bielsku-Białej (placówka Centrum Pomocy Rodzinie). Grupa istnieje od 2001 roku i przygotowała kilka widowisk, między innymi: „Wy to znaczy my”, „Przebudzenie”, „Krawiec i szewc” oraz teatralne prezentacje jasełkowe.
Opiekunowie grupy: Seweryn Mrożkiewicz (Teatr Grodzki) oraz Grzegorz Niemczyk (Ognisko).

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Podobało się???”
Spektakl to rodzaj scenicznego happeningu pokazującego drastyczną sytuację: grupa contra jednostka. Młodzi aktorzy występują w maskach i tylko główny bohater ma odsłoniętą twarz. Powtarzane kilkakrotnie akcje odrzucenia „obcego” przez grupę przybierają różne formy znęcania się nad bezradnym, osamotnionym chłopcem. W finale maski znikają, a ukryci za nimi aktorzy bezpośrednio zwracają się do widzów: „Podobało się?”, „A gdybyś to ty był na jego miejscu?”, „Na szczęście to tylko teatr”.

top

6.Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej „Dziupla” w Bielsku-Białej Lipniku (placówka Centrum Pomocy Rodzinie). Grupa istnieje od 2002 roku pod nazwą „Jak?” i przygotowała dotychczas trzy widowiska teatralne: spektakl jasełkowy „Od stworzenia do narodzenia”, „Liście” oraz „Legendę o Złotorogu”.
Opiekunowie grupy: Seweryn Mrożkiewicz (Teatr Grodzki) i Małgorzata Ficoń (Świetlica).

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Mam na imię…”
Przedstawienie ma formę scenicznej etiudy, w której istotną rolę odgrywają tekturowe plansze z napisami obraźliwych przezwisk i obelg. Każdy z aktorów jest „naznaczony” takim hasłem, które często można usłyszeć w szkole czy na ulicy. Kiedy plansze zostają odrzucone na bok, ich właściciele przedstawiają się widzom jako prywatne osoby – podają swoje imię i jakiś ważny dla siebie szczegół, np. „Mam na imię Magda, lubię jeździć na rowerze”.

top

7.Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej (oddział przedszkolny) przy ul. Giewont w Bielsku-Białej (placówka Centrum Pomocy Rodzinie). Grupa istnieje od 2001 roku i przygotowała kilka teatralnych pokazów: „Panią Słowikową”, „Jasia i Małgosię”, „Za siedmioma morzami, za siedmioma górami”, prezentacje okolicznościowe z okazji Dnia Matki i Świąt Bożego Narodzenia.
Opiekunowie grupy: Seweryn Mrożkiewicz (Teatr Grodzki) oraz Katarzyna Wójcik i Beata Lofek (Świetlica).

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Brzydkie kaczątko”
Baśń Andersena jest w widowisku punktem wyjścia do pokazania sytuacji, w której jedno z dzieci zostaje odrzucone przez resztę grupy. Spektakl – zgodnie z duchem Andersenowskiego przesłania – kończy się happy endem: chłopiec grający „Kaczątko” ratuje tonącego kolegę i zyskuje przez to przyjaźń i akceptację wszystkich pozostałych. Wyrazistość sytuacji scenicznej podkreśla kolor ubrań aktorów – wszystkie dzieci są ubrane na biało i tylko główny bohater ma czarne ubranko.

top

8.Grupa warsztatowa w Fundacji Dziecięce Marzenia w Bielsku-Białej. Grupa istnieje od 2003 roku i ma charakter integracyjny, jest złożona z osób niepełnosprawnych i sprawnych. Przygotowała dotychczas jedno widowisko – „Tajemnice świata”.
Opiekunowie grupy: Katarzyna Koziara (Teatr Grodzki) oraz Dominika Drożdż i Michał Wątrobiński (Fundacja).

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Trzeci wymiar świata”
Spektakl powstał na bazie bardzo oryginalnego pomysłu, by problem inności i obcości pokazać na przykładzie świata widm, duchów i upiorów. Szczególnie wyeksponowany jest w tym przedstawieniu motyw lęku – boimy się kogoś, bo go nie znamy, nic o nim nie wiemy, trzymamy się utartych opinii i schematów. Kiedy jednak spotkamy „obcego” twarzą w twarz, porozmawiamy z nim – okazuje się, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy do siebie podobni. W widowisku ważną rolę grają namalowane na płótnie dekoracje i charakterystyczne kostiumy, a działaniom scenicznym towarzyszy sugestywna muzyka.

top

9.Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej w Bielsku-Białej przy ul. Stawowej (placówka Centrum Pomocy Rodzinie). Grupa istnieje od 2004 roku i przygotowała dotychczas jedno widowisko – „Noc Walpurgii”.
Opiekun grupy: Ewa Walesiak (Teatr Grodzki).

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Black and White”
Bohaterowie spektaklu to dwie grupy młodzieżowe. Każda z nich ma własny sposób bycia, spędzania czasu, wspólnej zabawy. Różnicę pomiędzy grupami podkreśla też kolor kostiumów – jedni są ubrani na czarno, drudzy na biało. Gdy grupy spotykają się na scenie, dochodzi zawsze do ostrej konfrontacji. Kiedy jednak spotyka się dwoje ludzi – „czarny” i „biały” – porozumienie, a nawet przyjaźń czy miłość są możliwe. Finałowi przedstawienia towarzyszą słowa: „On się modlił, ale to nie była moja religia. Ona podała mi rękę, ale kolor jej skóry był inny, niż mojej. Ale kiedy on się zaśmiał, to śmiał się tak samo jak ja. A kiedy ona płakała, to płakała tak samo jak ja”.

top

10.Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej (placówka Centrum Pomocy Rodzinie). Grupa istnieje od 2003 roku i przygotowała dotychczas jedno widowisko – „Astrid Lindgren”.
Opiekunowie grupy: Władysław Aniszewski (Teatr Grodzki) oraz Małgorzata Martyniak, Agnieszka Jurzak, Dominika Potępa i Lucyna Gross (Świetlica).

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Niebieski Pietrek”
Przedstawienie powstało na motywach sztuki lalkowej węgierskiego pisarza Urbana Gyuli „Pietrek niebieski”. Rzecz rozgrywa się w świecie zwierząt. Główny bohater jest nieszczęśliwy i odrzucony przez swoją psią społeczność, bo natura obdarzyła go niebieskim kolorem. Nie jest ważne to, że Pietrek ma taki sam nos i takie same uszy, jak inne psy. Jest niebieski, więc trzeba go wybielić! Po wielu perypetiach historia Pietrka kończy się szczęśliwie – udaje mu się znaleźć przyjaciela, rudego Jeffa. Głównym tworzywem plastycznej warstwy spektaklu są tekturowe kartony, ważną rolę odgrywają dialogi.

top

11.”Grupa Teatralna za Siódmą Górą” działająca przy Teatrze Grodzkim. Grupa istnieje od 2001 roku, w latach 2001-2004 działała w Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Bielsku-Białej. Zespół przygotował dotychczas pięć spektakl: „Koziołeczka”, „Nicka” (teatr cieni), „Naukę latania”, „Pastorałki” i „W poszukiwaniu skarbu”.
Opiekunowie grupy: Barbara Rau (Teatr Grodzki) oraz wolontariusze: Magdalena Rychlewicz, Radosław Sadowski, Tomasz Sowiński i rodzice uczestników zajęć.

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Dwie pielgrzymki” (spektakl realizowany wspólnie z grupą ze Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka” i grupą teatralną WTZ)
Widowisko ma formę teatralnej procesji, w której biorą udział dwie grupy pielgrzymkowe – jedna zmierza na Górę Grabarkę, a druga do Częstochowy. Namalowane na szarym papierze wizerunki obu miejsc towarzyszą działaniom scenicznym. Uczestnicy obu pielgrzymek są inaczej ubrani, inaczej się modlą i śpiewają. Kiedy obie grupy spotykają się na scenie – dochodzi do konfrontacji. Początkowo zanosi się na konflikt, ale ostatecznie pielgrzymujący rozstają się w zgodzie i przyjaźni – odkrywają, że mają wspólny cel, że bardzo wiele ich łączy.

top

12.Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej „Dom Szczęścia” przy ul. Tuwima w Bielsku-Białej (placówka Centrum Pomocy Rodzinie). Zespół istnieje od 1999 roku pod nazwą „Grupa Teatralna Złote Łany” (od 2000 r. działa w ramach programu edukacyjnego Teatru Grodzkiego) i przygotował dotychczas szereg spektakli w różnych konwencjach teatralnych, między innymi: „Ludzi do ludzi”, „Pana Maluśkiewicza”, „Króla Maciusia 2001”, „Bajkę o kocie w butach”, „Andersena”, a także liczne realizacje widowisk jasełkowych.
Opiekunowie grupy: Włodzimierz Pohl (Teatr Grodzki) oraz Lidia Kamińska-Micherda, Agata Zyzańska i Bożena Siuda (Świetlica).

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Don Kichot”
Spektakl przywołuje jedną z najsłynniejszych opowieści o „innym” – bohaterze, który nieustannie doświadcza braku akceptacji i zrozumienia dla swoich poczynań, zawsze i wszędzie jest obcy. Odrębność Don Kichota podkreśla na scenie także jego fantazyjny wygląd. Odcina się on wyraźnie od wyglądu pozostałych postaci ubranych w jednakowe uniformy. Kilka zainscenizowanych przygód Błędnego Rycerza jest tłem do refleksji na temat tolerancji, różnych postaw wobec odmienności i sytuacji człowieka, który zdecydowanie wyróżnia się na tle grupy. Na spektakl składa się szereg pomysłowych rozwiązań plastycznych i działań ruchowych, przedstawienie ma atrakcyjną sceniczną formę.

top

13.Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka” przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej (placówka Centrum Pomocy Rodzinie). Grupa istnieje od 2002 roku i wystawiła dotychczas cztery widowiska: „Niewidzialną Antosię”, „Przemiany”, „Legendę o jeziorze Pejpus” oraz inscenizację kolędową.
Opiekunowie grupy: Barbara Rau (Teatr Grodzki) i Monika Łukaszek (Świetlica).

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Józef i Koza”
Spektakl powstał na motywach opowiadania Issaca Bashevisa Singera i sięga w głąb historii. Opowiada o pogańskim plemieniu Mazowszan, które co roku wrzucało do rzeki najpiękniejszą dziewczynę, by ratować plony przed powodzią. Tak nakazywała miejscowa tradycja pilnie strzeżona przez plemienną wiedźmę Złą. Pewnego dnia w wiosce zjawił się nieznajomy wędrowiec – Żyd Józef. Uratował on od śmierci córkę wodza, a potem ją poślubił i zabrał do Jerozolimy. W przedstawieniu pokazane jest zderzenie kultur i religii, konflikt i wreszcie szczęśliwe zakończenie.

top

14.Grupa warsztatowa w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych w Bielsku-Białej. Grupa istnieje od 2003 roku i wystawiła dotychczas jedno przedstawienie – „Historię Francji w piosence”.
Opiekunowie grupy: Tomasz Drabek (Teatr Grodzki) i Danuta Kowalska (Dom Samopomocy).

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Fragment”
Przedstawienie powstało z inspiracji twórczością Bogusława Schaeffera, odejmuje problem konfliktu pomiędzy grupą i jednostką. Na spektakl składa się szereg prostych działań, w których zarówno grupa, jak i samotnik-indywidualista powtarzają własne rytuały. Dochodzi do konfrontacji i odrzucenia, jednak w finale możliwe okazuje się znalezienie wspólnego języka, możliwe okazuje się spotkanie. Aktorzy wykorzystują proste rekwizyty – gazety, balonik, trąbkę. Ich działania są umowne i symboliczne.

top

15.Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej w Bielsku-Białej przy ul. Przy Torach (placówka Centrum Pomocy Rodzinie). Grupa istnieje od 2003 roku i wystawiła dotychczas jedno przedstawienie – „Sceny z mitologii greckiej”.
Opiekunowie grupy: Renata Morawska (Teatr Grodzki) oraz Aldona i Marcin Słonka (Świetlica).

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Szlaban” (widowisko realizowane wspólnie z grupą „Teatr Grodzki Junior”)
Realizacja ma charakter happeningu – prezentowana była w plenerze, na bielskim lotnisku. Jedyny element dekoracji to symboliczny szlaban, który wyznacza granicę podziału między ludźmi. Wszyscy uczestnicy zdarzenia mają maski, ubrani są w kostiumy z plastykowych worków, poruszają się mechanicznie, jak automaty. Szlaban otwiera się tylko przed tymi, którzy mają białą maskę, inni – czarni, czerwoni, zieloni nie zostają przepuszczeni. W finale szlaban otwiera drogę dla wszystkich – korowód postaci trzymających się za ręce wędruje w świat.

top

16.Grupa warsztatowa w Katolickim Ośrodku Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży Fundacji Nadzieja w Bielsku-Białej. Grupa istnieje od 1996 roku pod nazwą „Fundacja Nadzieja -Teatr” (od 1999 r. działa w ramach programu edukacyjnego Teatru Grodzkiego) i przygotowała dotychczas kilkanaście spektakli w różnych konwencjach teatralnych, wykorzystując teksty między innymi Charlesa Kingsleya, Oscara Wilde`a, Rolanda Topora, Miguela Cervantesa i Richarda Bacha.
Opiekunowie grupy: Maria Schejbal (Teatr Grodzki) i Joanna Sosińska (Ośrodek).

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Żołnierzyk”
Widowisko oparte na baśni Andersena „Dzielny ołowiany żołnierzyk” skupia się na postaci tytułowego bohatera. Jest on zupełnie inny, niż wszyscy jego koledzy – nie ma jednej nogi, mówi obcym językiem, nie lubi wojny i jest zakochany w tancerce. Dlatego zostaje wielokrotnie odrzucony przez grupę i przegrywa w nierównej walce. Spektakl pokazuje różne sytuacje odrzucenia, agresji, bezmyślnych i okrutnych zachowań. Widowisko opiera się przede wszystkim na działaniach, tekst odgrywa drugorzędną rolę. Główny bohater pojawia się na scenie w dwóch wcieleniach – jako aktor i lalka.

top

17.Integracyjna grupa warsztatowa „Teatr Grodzki Junior” działająca w Klubie Garnizonowym „Dom Żołnierza” w Bielsku-Białej. Grupa istnieje od 2003 roku, w jej skład wchodzą wychowankowie hosteli (żeńskiego i męskiego) Fundacji Nadzieja – osoby, które ukończyły terapię w Katolickim Ośrodku Resocjalizacji i Wychowania Młodzieży oraz uczniowie bielskich szkół średnich. Grupa przygotowała dotychczas trzy widowiska: „Innych”, „Świętego Michała Archanioła” oraz „Van Gogha”.
Opiekunowie grupy: Maria Schejbal i Tomasz Zieliński (Teatr Grodzki).

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Śladami Orfeusza”
W spektaklu problem inności został wysnuty z mitologicznej historii Orfeusza, który przemierza szlaki Ziemi, Hadesu i Olimpu w poszukiwaniu Eurydyki. We wszystkich tych krainach Orfeusz okazuje się outsiderem – jest obcy, dziwny, nie przystaje do żadnego ze światów. Każda próba dostosowania się do innych okazuje się niemożliwa. W spektaklu dominują działania plastyczne, wykorzystywane są różne tworzywa – folia, papier, tkanina.

top

18.Grupa warsztatowa w Świetlicy Integracyjnej przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku. Grupa istnieje od 2001 roku i przygotowała kilka widowisk, między innymi: „Gnomy z planety Gnu”, „Ucieczkę ku wolności”, „Pinokia” oraz spektakle jasełkowe.
Opiekun grupy: Maria Suprun (Teatr Grodzki).

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Spotkanie z mieszkańcami Irian Jaya”
Przedstawienie pokazuje zderzenie dwóch bardzo różnych kultur. Na Nową Gwineę przybywają dwie europejskie turystki. Zwiedzając wyspę, natrafiają na totem, który wyrywają z ziemi i zabierają. Powoduje to gwałtowną reakcję tubylców. Na domiar złego jedna z turystek zostaje ukąszona przez węża. Cała przygoda kończy się jednak szczęśliwie – miejscowy szaman leczy ranę, a turystki pozostają w wiosce jako nauczycielki geografii. Spektakl ma bardzo atrakcyjną, inscenizacyjną formę. Aktorzy grający mieszkańców Irian Jaya występują w charakterystycznych kostiumach – noszą przepaski z trawy, kolorowe ozdoby, pomalowani są na czarno.

top

19. Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Grzybowej w Bielsku-Białej (placówka Centrum Pomocy Rodzinie). Zespół istnieje od 2001 roku i wystawił dotychczas kilka spektakli, między innymi: „Fafrosa”, „Pana Maluśkiewicza”, „Bajkowe jasełka”, „Polowanie na lisa”, „Węgierską zupę gulaszową” oraz wybrane sceny z „Indyka” Mrożka.
Opiekunowie grupy: Włodzimierz Pohl (Teatr Grodzki) oraz Joanna Binda i Róża Grzela (Świetlica)

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Księżniczka na ziarnku grochu”
Znany motyw baśniowy posłużył realizatorom spektaklu do pokazania głównej bohaterki jako postaci różniącej się od wszystkich innych osób.

top

20.Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej „Ignis” przy ul. 11 Listopada w Bielsku-Białej (placówka Centrum Pomocy Rodzinie). Grupa istnieje od 2004 roku i wystawiła dotychczas jedno przedstawienie – „Odzyskane światło”.
Opiekun grupy: Maria Suprun (Teatr Grodzki)

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Nasz Kopciuszek”
Bajka o Kopciuszku jest w spektaklu punktem wyjścia do rozważań o braku tolerancji oraz podziale na „lepszych i gorszych”. Tytułowa bohaterka to mała Hinduska, którą spotyka na scenie szereg upokorzeń i przykrości. W bajkowym zakończeniu jest jednak miejsce na powszechną zgodę i zażegnanie konfliktów. Ważną rolę odgrywa w widowisku tekst, istotna jest również funkcja kostiumów, które charakteryzują każdą postać.

top

21.Grupa teatralna działająca w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej Teatru Grodzkiego od stycznia 2005 roku (pracownia artterapii).

Realizacja teatralna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Jeż”
Spektakl powstał na motywach metaforycznej bajki Katarzyny Kotowskiej. Opowiada historię chłopca, który urodził się pokryty kolcami – był zupełnie inny, niż wszystkie dzieci. Akceptacja i miłość rodziców sprawiły, że główny bohater zyskał prawdziwie ludzką postać, stał się normalnym, pełnym radości dzieckiem. Widowisko rozgrywa się w żywym planie, centrum sceny zajmuje domek – symbol szczęśliwej rodziny. Obok aktorów pojawiają się na scenie także lalki.

top

22.Grupa dziennikarsko-fotograficzna działająca w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej Teatru Grodzkiego od stycznia 2005 roku.

Realizacja artystyczna w ramach projektu WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
„Ręce”
Grupa – we współpracy z pracownią artterapii WTZ – zrealizowała projekt pod hasłem „Ręce”, analizując sens i wymowę gestów wyrażających różne emocje: agresję, akceptację, radość, wrogość. Powstały zdjęcia i teksty literackie, które zostaną opublikowane w kolejnym numerze czasopisma „JesteśMY”.

top

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – PREZENTACJE W RAMACH PROJEKTU

PREZENTACJE W RAMACH PROGRAMU „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ”

13-15 kwietnia 2005

Żołnierzyk - Spektakl - Program Wspólna Przestrzeń

W dniach 13-15 kwietnia 2005r w Klubie Garnizonowym „Dom Żołnierza” w Bielsku-Białej odbył się Konkurs Form Scenicznych Śląskiego Okręgu Wojskowego. Wśród solistów wokalistów, zespołów muzycznych, teatrów i kabaretów znalazły się również nasze dwa zespoły teatralne: Teatr Grodzki „JUNIOR” ze spektaklem pt „Inni” oraz Teatr „Nadzieja” przedstawiający spektakl pt. „Żołnierzyk” zrealizowany w ramach programu „Wspólna Przestrzeń”. Po dwudniowych zmaganiach wykonawców jury konkursu ogłosiło werdykt wyróżniając nasze grupy teatralne nagrodami.

Zobacz zdjęcia

Teatr Nadzieja

SPEKTAKL ” ŻOŁNIERZYK” – Grupa teatralna Nadzieja Teatr

KWIECIEŃ 2005 – foto Krzysztof Tusiewicz

Teatr Grodzki JUNIOR

 

Spektakl pt. INNI Grupa Teatralna „Teatr Grodzki JUNIOR”

2005 – foto Krzysztof Tusiewicz


9-11 maja 2005

Już po raz drugi grupy teatralne Stowarzyszenia Teatr Grodzki zostały zaproszone do udziału w Festiwalu Sztuki Bezdomnej w Cieszynie który tym razem odbył się w dniach 9-11 maja 2005 roku.

logo Festiwalu Sztuki  Bezdomnej

Podczas festiwalu wystąpiły dwie grupy teatralne :
„Fundacja Nadzieja – Teatr”, która zaprezentowała „Żołnierzyka” według baśni Andersena.
oraz grupa teatralna Warsztatów Terapii Zajęciowej w spektaklu „Jeż”opowiadającego historię o chłopcu, który urodził się pokryty kolcami
Spektakle zostały zrealizowane i przedstawione w ramach programu „Wspólna Przestrzeń”. Po obu prezentacjach widzowie otrzymali ulotki z wybranymi fragmentami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.


31 maja 2005

W dniu 31 maja Klub „Śrubka” w Żywcu gościł dwie grupy teatralne Teatru Grodzkiego: zespół dorosłych ze Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Podkowa” oraz grupę dziecięco młodzieżową ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2. Po prezentacjach spektakli – „Wieży Babel” (Ośrodek) i „Wyprawy Profesora Tarantogi” („Podkowa”) odbyła się otwarta dyskusja na temat zagadnień związanych z tolerancją, różnicami kulturowymi i etnicznymi, reakcjami, jakie budzi inność. Widzami i uczestnikami dyskusji była młodzież szkolna.


3 Czerwiec 2005

Spekytakl - Grupa Przedszkolna - Wspólna Przestrzeń

Zobacz przemarsz uczestników warsztatów

W dniu 3 czerwca 2003 r Teatr Grodzki zorganizował w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Samochodowych w Bielsku-Białej Artystyczny Meeting Antydyskryminacyjny. W programie imprezy znalazł się przemarsz uczestników warsztatów z transparentem: „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – czy TY ją znasz?”

foto Krzystzof Tusiewicz

W dniu 3 czerwca Teatr Grodzki zorganizował w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Samochodowych w Bielsku-Białej Artystyczny Meeting Antydyskryminacyjny. W programie imprezy znalazł się przemarsz uczestników warsztatów z transparentem: „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – czy TY ją znasz?” ulicą Filarową oraz prezentacje siedmiu widowisk i etiud teatralnych w szkolnej auli. Widzowie – uczniowie gimnazjum i szkoły średniej obejrzeli: „Wieżę Babel”, „Wyprawę Profesora Tarantogi”, „Złoty klucz”, „Podobało się”, „Mam na imię…”, „Brzydkie kaczątko” oraz „Jeża”. Wszystkie prezentacje podejmowały wątek inności i odrzucenia, stawiały pytania o to, jak każdy z nas pojmuje tolerancję, jakie postawy przyjmuje wobec tzw. „obcych”, osób innego pochodzenia czy wyznania.

– Grupa warsztatowa z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z Bielska-Białej.spektakl pt. Wieża Babel – instr. Rafał Sawicki
ZOBACZ ZDJĘCIA 

Projekt „Wspólna Przestrzeń”
Grupa warsztatowa z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z Bielska-Białej.
Spektakl pt. Wieża Babel – instr. Rafał Sawicki

foto Krzysztof Tusiewicz

– Grupa warsztatowa ze Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Podkowa” w Bielsku-Białej. spektakl pt. Wyprawa Profesora Tarantogi – instr. Władysław Aniszewski
ZOBACZ ZDJĘCIA

 

Projekt „Wspólna Przestrzeń”
Grupa warsztatowa ze Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Podkowa” w Bielsku-Białej. Spektakl pt. Wyprawa Profesora Tarantogi – instr. Władysław Aniszewski

foto Krzysztof Tusiewicz

– Grupa warsztatowa w Subrejonowym Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego w Bielsku-Białej Olszówce. spektakl pt. Złoty Klucz – instr Władysław Aniszewski
ZOBACZ ZDJĘCIA

Projekt „Wspólna Przestrzeń”
Grupa warsztatowa w Subrejonowym Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego w Bielsku-Białej Olszówce.
Spektakl pt. Złoty Klucz – instr Władysław Aniszewski

foto Krzysztof Tusiewicz

– Grupa warsztatowa w Ognisku Wychowawczym przy ul. Wyspiańskiego w Bielsku-Białej. spektakl pt Podobało Się??? – instr. Seweryn Mrożkiewicz
ZOBACZ ZDJĘCIA

Projekt „Wspólna Przestrzeń”
Grupa warsztatowa w Ognisku Wychowawczym przy ul. Wyspiańskiego w Bielsku-Białej.
Spektakl pt. Podobało Się??? – instr. Seweryn Mrożkiewicz

foto Krzysztof Tusiewicz

– Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej (oddział przedszkolny) przy ul. Giewont w Bielsku-Białej spektakl pt. Brzydkie Kaczątko – instr. Seweryn Mrożkiewicz
ZOBACZ ZDJĘCIA

Projekt „Wspólna Przestrzeń”
Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej (oddział przedszkolny) przy ul. Giewont w Bielsku-Białej.
Spektakl pt. Brzydkie Kaczątko – instr. Seweryn Mrożkiewicz

foto Krzysztof Tusiewicz

– Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej „Dziupla” w Bielsku-Białej Lipniku. spektakl Mam Na Imię – instr. Seweryn Mrożkiewicz
ZOBACZ ZDJĘCIA

Projekt „Wspólna Przestrzeń”
Grupa warsztatowa w Świetlicy Środowiskowej „Dziupla” w Bielsku-Białej Lipniku.
Spektakl Mam Na Imię – instr. Seweryn Mrożkiewicz

foto Krzysztof Tusiewicz

-Grupa teatralna działająca w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej Teatru Grodzkiego spektakl pt Jeż – instr. Barbara Rau
ZOBACZ ZDJĘCIA

Projekt „Wspólna Przestrzeń”
Grupa teatralna działająca w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej Teatru Grodzkiego.
Spektakl pt Jeż – instr. Barbara Rau

foto Krzysztof Tusiewicz


8 Czerwiec 2005

W dniu 8 czerwca na lotnisku w Bielsku-Białej odbyła się Antydyskryminacyjna Akcja Plenerowa pod tytułem „Szlaban”. Dwie grupy warsztatowe – zespół ze Świetlicy Środowiskowej (ul. Przy Torach) oraz Teatr Grodzki Junior przeprowadziły działania plastyczno-ruchowe, wykorzystując maski (białe, czarne, żółte i czerwone) oraz kostiumy z worków na śmieci. Jedynym elementem dekoracji był szlaban, wykonany specjalnie na ten cel w pracowni stolarskiej Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Teatrze Grodzkim. Akcja miała charakter teatralnego happeningu pokazującego brutalne działania dyskryminacyjne i ich efekty.


13 Czerwiec 2005

W dniu 13 czerwca w Domu Kultury w Katowicach (Katowice Bogucice) miały miejsce prezentacje trzech widowisk przygotowanych przez grupy warsztatowe Teatru Grodzkiego pod hasłem „Walczymy z dyskryminacją!”. Wystąpiły zespoły: grupa ze Świetlicy Środowiskowej „Dom Szczęścia” (spektakl oparty na motywach „Don Kichota”), grupa ze Świetlicy


15 Czerwiec 2005

W dniu 15 czerwca w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie artystyczne pod hasłem: „Porozmawiajmy o dyskryminacji”. Widowiska – różne teatralne pomysły na pokazanie problemu odrzucenia i tolerancji zaprezentowały grupy warsztatowe ze Świetlicy Środowiskowej „Ignis” („Nasz Kopciuszek”), Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka” („Józef i Koza”) oraz Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych („Fragment”). Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni goście z Kenii i Egiptu mieszkający obecnie w Polsce, a publiczność stanowiła młodzież z Gimnazjum nr 13 w Bielsku-Białej.16 Czerwiec 2005

W dniu 16 czerwca w Zespole Szkół nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach wystąpiły dwie grupy warsztatowe Teatru Grodzkiego, prezentując swoje antydyskryminacyjne przedstawienia gimnazjalistom. Zespół ze Świetlicy Środowiskowej przy ul. Sobieskiego pokazał spektakl „Niebieski Pietrek”, a grupa teatralna działająca w Ognisku Wychowawczym przy ul. Gazowniczej wystawiła „Życie Indian”.


18 Czerwiec 2005

W dniu 18 czerwca w Klubie Garnizonowym „Dom Żołnierza” odbyło się V Beskidzkie Święto Małych i Dużych. Pod hasłem programu walki z dyskryminacją zaprezentowanych zostało jedenaście widowisk: „Black and White”, „Wieża Babel”, „Mam na imię”, „Dwie pielgrzymki”, „Niebieski pietrek”, „Don Kichot”, „Józef i Koza”, „Spotkanie z mieszkańcami Irian Jaya”, „Podobało się?”, „Życie Indian” oraz „Brzydkie kaczątko”. Prezentacjom teatralnym towarzyszyło tradycyjnie wręczenie Mecenasów Teatru Grodzkiego oraz rodzinny festyn z wieloma atrakcjami.


21 Czerwiec 2005

W dniu 21 czerwca w Domu Kultury w Łodygowicach Teatr Grodzki zorganizował imprezę artystyczną poświęconą zwalczaniu wszelkich przejawów dyskryminacji i nietolerancji. W programie imprezy znalazły się prezentacje czterech spektakli: „Black and White”, „Naszego Kopciuszka”, „Trzeciego wymiaru świata” i „Don Kichota”. Wśród widzów rozprowadzone zostały ulotki z wybranymi fragmentami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz ankiety z pytaniami dotyczącymi zagadnień dyskryminacji.

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – PAKIET EDUKACYJNY

Pakiet Edukacyjny został opublikowany pod nazwą „Graj w kolory” i obejmuje – zgodnie z założeniami projektu – dwie części: materiał filmowy (kaseta wideo) oraz broszurę ze scenariuszami lekcji i informacją o całej inicjatywie.

okladka - publikacji "Graj w Kolory"

więcej o książce >>>

Publikacja pod nazwą „Graj w kolory” powstała w ramach projektu„Wspólna Przestrzeń” i obejmuje – zgodnie z założeniami projektu – dwie części: materiał filmowy (kaseta wideo) oraz broszurę ze scenariuszami lekcji i informacją o całej inicjatywie.

Pakiet adresowany jest do nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej.
Wydawnictwo zawiera trzy scenariusze lekcyjne, każdemu z nich towarzyszy film na kasecie wideo (filmy są zapisem przedstawień, które powstały podczas zajęć teatralnych).

– Klasa I. Scenariusz pod tytułem „Taki czarny, taki czarny…” oraz film „Kaczątko”

– Klasa II. Scenariusz pod tytułem „Kolory Afryki” oraz film „Wyprawa”

– Klasa III. Scenariusz pod tytułem „Czerwony, zielony, niebieski” oraz film „Inni”.

Na kasecie wideo jest też nagrany film pod tytułem „Tacy sami”. Ze względu na swą odważną formę i duży ładunek emocjonalny, stanowi on ciekawą propozycję do wykorzystania w klasach wyższych szkoły podstawowej a nawet gimnazjum.
Każdy z przygotowanych scenariuszy zaopatrzony jest w szablony i wzory do powielenia. Poszczególne propozycje konspektów zawierają opisy zabaw, działań plastycznych i ruchowych, uwzględniają również konkretne zagadnienia z zakresu edukacji polonistycznej. Celem całego proponowanego do realizacji cyklu zajęć jest kształtowanie postawy otwartości w stosunku do ludzi o innym wyglądzie, wyznawanej religii, zwyczajach czy innych cechach nadających im rys odmienności.
Pakiet Edukacyjny ma formę praktycznego narzędzia pracy z dziećmi, dostosowanego do szkolnych wymagań metodycznych.

więcej o książce >>>

Wróć do poprzedniej strony