Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

PROJEKT CC

 

TEATR GRODZKI W GLASGOW – PROJEKT CC

Trzeci miesiąc realizacji projektu „Stwórz lalkę – stwórz siebie. Teatr dla społecznej integracji” minął pod znakiem międzynarodowego szkolenia, zorganizowanego w szkockim Glasgow, gdzie siedzibę ma jeden z partnerów inicjatywy – The Citizens Theatre. W dniach 4-9 grudnia 2017 reprezentanci wszystkich organizacji partnerskich (16 osób) z Polski, Wielkiej Brytanii, Litwy, Włoch i Bułgarii pracowali wspólnie, poznając pod kierunkiem Teatru Grodzkiego metody z dziedziny sztuki lalkarskiej i psychodramy przydatne w edukacji.

Efektem warsztatowego doświadczenia było stworzenie czterech etiud lalkowych, które zostały pokazane kilkudziesięcioosobowej publiczności w ostatnim dniu zajęć.

Szkolenie ma kluczowy charakter dla realizacji całego przedsięwzięcia, ponieważ na jego bazie realizowane będą pilotażowe programy edukacyjne z trzynastoma grupami osób dorosłych znajdujących się w trudnym położeniu – między innymi chorych psychicznie, bezrobotnych, uzależnionych, bezdomnych i emigrantów.

W styczniu pilotaż rozpocznie się w Polsce i Wielkiej Brytanii, a w kolejnych miesiącach we Włoszech, Litwie i Bułgarii.

Przebieg warsztatów będzie dokumentowany opisowo i fotograficznie, a zebrany w ten sposób materiał partnerzy projektu wykorzystają do stworzenia publikacji – kompendium dobrych praktyk dla edukatorów.

Stwórz lalkę – stwórz siebie! Create a puppet – create yourself!

 

 


 

 

STWÓRZ LALKĘ – STWÓRZ SIEBIE! INAUGURACJA NOWEGO PROJEKTU

IMG-20171020-WA0002

1 października rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu w ramach programu ERASMUS+ (Partnerstwa Strategiczne na rzecz Edukacji Dorosłych). Przedsięwzięcie pod nazwą „Stwórz lalkę – stwórz siebie. Teatr dla społecznej integracji” jest realizowane we współpracy z czterema organizacjami z różnych części Europy. Są to: Citizens Theatre z Wielkiej Brytanii (Glasgow), Youth Centre Babilonas z Litwy (Wilno), Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci z Włoch (Palermo) oraz Know And Can Association z Bułgarii (Sofia). 

Pierwsze spotkanie partnerskie inaugurujące projekt miało miejsce w siedzibie Teatru Grodzkiego w Bielsku-Białej w dniach 9-10 października. Realizatorzy przedsięwzięcia rozmawiali o możliwościach wykorzystania sztuki lalkarskiej w szeroko rozumianej edukacji osób dorosłych z grup dotkniętych i zagrożonych społecznym wykluczeniem. Stworzenie programu nauczania wspierającego rozwój osobisty i pokonywanie barier w codziennym życiu emigrantów, uchodźców, więźniów, osób bezdomnych, bezrobotnych, chorych psychicznie jest głównym celem projektu. Najbliższe wydarzenie w ramach projektu to międzynarodowe szkolenie dla edukatorów w Glasgow, które poprowadzi w grudniu Teatr Grodzki. W kolejnych miesiącach wszystkie organizacje partnerskie zorganizują dla swoich podopiecznych pilotażowe warsztaty teatralne testujące wpływ pracy z lalką na kształcenie podstawowych kompetencji społecznych – umiejętności pracy w grupie, komunikacji z otoczeniem, ekspresji własnych potrzeb oraz podejmowania nowych edukacyjnych i zawodowych wyzwań.

Stwórz lalkę – stwórz siebie! Create a puppet – create yourself!

 

 


 

 

STWÓRZ LALKĘ – STWÓRZ SIEBIE.
TEATR DLA INTEGRACJI  SPOŁECZNEJ

projekt-cc

Okres realizacji: październik 2017 – wrzesień 2019

 

 Koordynator projektu

 • Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Polska

Partnerzy projektu

 • Citizens Theatre, Glasgow, Wielka Brytania

 • Youth Centre Babilonas, Wilno, Litwa

 • Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Palermo, Włochy

 • Know And Can Association, Sofia, Bułgaria 

 

Lalki teatralne nie tylko dla dzieci!

Projekt CC ma na celu stworzenie, testowanie i szerokie upowszechnianie innowacyjnej metodologii opartej na kreatywnym podejściu w kształceniu dorosłych. Skupia się także na potrzebach uczących się dorosłych z tzw. grup defaworyzowanych aby rozwijać ich kompetencje społeczne i obywatelskie. Wybraliśmy teatr, a konkretnie sztukę lalkarską, bazując na wieloletnim doświadczeniu Teatru Grodzkiego w stosowaniu tej specyficznej formy artystycznej w edukacji i terapii.

Teatr lalkowy, postrzegany zwykle jako coś dziecinnego, może jednak stanowić bardzo efektywny i atrakcyjny sposób uczenia dorosłych, jak odkrywać własne predyspozycje i zdolności konieczne w codziennym życiu.

 Poprzez zaplanowane działania chcemy stworzyć nowe możliwości kształcenia i samorozwoju dla osób wykluczonych społecznie z powodu ich problemów zdrowotnych/niepełnosprawności, trudnej sytuacji ekonomicznej, konfliktu z prawem lub innych czynników. Zdajemy sobie sprawę, że pełna integracja osób i grup społecznie defaworyzowanych to długi i trudny proces. Musi on uwzględniać ważny etap stworzenia środowiska sprzyjającego podjęciu pierwszych kroków w kierunku zmian. Ludzi, którzy byli izolowani, często przez bardzo długi czas, trzeba przede wszystkim zmotywować, aby podjęli wysiłek i ruszyli naprzód. Muszą widzieć pozytywne rezultaty swoich działań i poczuć smak nagrody. Takie doświadczenie może być punktem zwrotnym w ich życiu i prowadzić do odkrycia własnego miejsca w społeczności. Przekonaliśmy się, że sztuka lalkarska to zaskakująco skuteczne narzędzie ułatwiające ten wstępny etap procesów integracji społecznej.

Realizację Projektu CC zaplanowano w sześciu krokach.

 1. Teatr Grodzki, autor projektu, podczas krótkoterminowego szkolenia pracowników przedstawia pozostałym partnerom swoje podejście do wykorzystania elementów sztuki lalkarskiej i technik psychodramy w edukacji dorosłych – XII.17

 2. Wszyscy partnerzy testują metody przedstawione podczas szkolenia, modyfikując je i wzbogacając zgodnie ze specyficznymi potrzebami/ ograniczeniami swoich grup docelowych (lokalne warsztaty pilotażowe – 25/30 dni na partnera). Każdy partner precyzyjnie dokumentuje proces roboczy, zwracając szczególną uwagę na najciekawsze/reprezentatywne studia przypadków dorosłych uczestników warsztatów I-VII.18

 3. Uruchomienie platformy dobrych praktyk VLCE i wykorzystywanie jej do dzielenia się doświadczeniami pedagogicznymi podczas całego projektu – I.18-IX.19

 4. Na podstawie doświadczeń szkoleniowych, dodatkowo przetestowanych i zweryfikowanych podczas warsztatów w każdym kraju, partnerzy wspólnie opracowują wytyczne metodologiczne dotyczące wykorzystywania inspiracji teatrem lalek w programach kształcenia dorosłych i integracji społecznej XII.17-III.18 (zarys) VIII- XI.18 (wersja ostateczna)

 5. Równolegle do opracowania wytycznych metodycznych wszyscy partnerzy przygotowują bardziej dopracowane kompendium – prezentację pięciu różnych procesów nauczania i ich namacalnych rezultatów. Publikacja zostanie wydana w 8 językach: ang., pl., wł., lit., bułg. + niem., fr., hiszp. i udostępniona na platformie jako otwarte zasoby edukacyjne (OER) VIII.18-VII.19

 6. Liczne wydarzenia upowszechniające dokonania projektu odbędą się w jego ostatniej fazie we wszystkich krajach partnerskich VI-IX.19

 

Zapraszamy do odwiedzania strony projektu
http://ccproject.art/

i profilu na Facebooku
https://www.facebook.com/Create-a-puppet-create-yourself-249808755553579/

logo_erasmus_plus 
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

 


 

 

Wróć do poprzedniej strony