Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

TEATR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Ręka przecięta na pół piłą mechaniczną. Niesprawna, mimo szeregu operacji. Basia zgłasza się do Teatru Grodzkiego i jako wolontariuszka wykonuje scenografię do spektaklu. Wzrasta jej motywacja do życia. Ręka nabiera sprawności. Dostaje pracę. Takich historii w naszym stowarzyszeniu jest wiele. Potrzebna nam jest przestrzeń, która pozwoli wspierać kolejne osoby w ich rozwoju.

wzor

 

Budujemy TEATR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ w Bielsku-Białej – nowe centrum sztuki i aktywności społecznej dla osób w trudnej sytuacji życiowej i dla całej lokalnej społeczności. Jesteśmy głęboko przekonani, iż Teatr ten stanie się miejscem rozwoju, zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Umożliwi odkrywanie wielu osobom własnego potencjału. Da szansę aktywnego uczestniczenia w życiu lokalnej wspólnoty. W Teatrze realizowany będzie szereg programów warsztatowych i szkoleniowych. Organizowane będą przedsięwzięcia integracyjne. Stworzone zostaną wreszcie nowe miejsca pracy.

Od piętnastu lat pracujemy z tymi, którzy zostali szczególnie dotknięci cierpieniem, biedą, brakiem perspektyw i społeczną izolacją. Motorem naszych działań była zawsze wiara w siłę sztuki, która potrafi zmieniać nawet najbardziej dramatyczne ludzkie scenariusze. Dla naszych aktorów – niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie, niesłyszących czy zmagających się z uzależnieniem – teatr jest często jedyną możliwością nowego życiowego startu. Grupy twórcze działające przy stowarzyszeniu mają w swoim dorobku wiele wartościowych dokonań – ich widowiska i prace plastyczne były prezentowane w całej Polsce, a także podczas międzynarodowych imprez i festiwali w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Czechach, Grecji i na Słowacji. By dalej się rozwijać potrzebują swojego miejsca – własnej sceny.

Remont budynku i zaadaptowanie go na potrzeby Teatru Społeczności Lokalnej jest inwestycją, która pozwoli na rozwój prowadzonym przez nas projektom na rzecz osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. Prace nad przywróceniem obiektu do stanu użytkowania w nowej funkcji zostały już rozpoczęte.

Dzięki wsparciu Województwa Śląskiego udało się przeprowadzić szczegółową inwentaryzację obiektu zabytkowego powierzonego naszemu stowarzyszeniu przez Gminę Bielsko-Biała. Zostały wykonane ekspertyzy i pełna dokumentacja architektoniczna, które umożliwiają złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

W dalszej kolejności musimy zrealizować między innymi: prace w zakresie wykonania posadowienia ławy fundamentowej i fundamentów; roboty związane z wykonaniem przyłączy infrastruktury; roboty z wykonaniem drenażu i odwodnienia, położenie dachu i wykonanie izolacji termicznej. Koszt tego etapu wynosi 199 200 zł.

4

Prosimy o wsparcie finansowe prac związanych z realizacją budowy Teatru. Głęboko wierzymy, że utworzenie Teatru Społeczności Lokalnej przyczyni się do poprawy sytuacji wielu osób znajdujących się w dramatycznym położeniu. Będzie miejscem twórczości, integracji a także swoistym „laboratorium powołań”.

Zapraszamy na stronę projektu, gdzie prezentowane są kolejne etapy budowy Teatru www.teatr.teatrgrodzki.pl

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony