Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

TEATR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Ręka przecięta na pół piłą mechaniczną. Niesprawna, mimo szeregu operacji. Basia zgłasza się do Teatru Grodzkiego i jako wolontariuszka wykonuje scenografię do spektaklu. Wzrasta jej motywacja do życia. Ręka nabiera sprawności. Dostaje pracę. Takich historii w naszym stowarzyszeniu jest wiele. Potrzebna nam jest przestrzeń, która pozwoli wspierać kolejne osoby w ich rozwoju.

wzor

 

Budujemy TEATR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ w Bielsku-Białej – nowe centrum sztuki i aktywności społecznej dla osób w trudnej sytuacji życiowej i dla całej lokalnej społeczności. Jesteśmy głęboko przekonani, iż Teatr ten stanie się miejscem rozwoju, zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Umożliwi odkrywanie wielu osobom własnego potencjału. Da szansę aktywnego uczestniczenia w życiu lokalnej wspólnoty. W Teatrze realizowany będzie szereg programów warsztatowych i szkoleniowych. Organizowane będą przedsięwzięcia integracyjne. Stworzone zostaną wreszcie nowe miejsca pracy.

Od piętnastu lat pracujemy z tymi, którzy zostali szczególnie dotknięci cierpieniem, biedą, brakiem perspektyw i społeczną izolacją. Motorem naszych działań była zawsze wiara w siłę sztuki, która potrafi zmieniać nawet najbardziej dramatyczne ludzkie scenariusze. Dla naszych aktorów – niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie, niesłyszących czy zmagających się z uzależnieniem – teatr jest często jedyną możliwością nowego życiowego startu. Grupy twórcze działające przy stowarzyszeniu mają w swoim dorobku wiele wartościowych dokonań – ich widowiska i prace plastyczne były prezentowane w całej Polsce, a także podczas międzynarodowych imprez i festiwali w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Czechach, Grecji i na Słowacji. By dalej się rozwijać potrzebują swojego miejsca – własnej sceny.

Remont budynku i zaadaptowanie go na potrzeby Teatru Społeczności Lokalnej jest inwestycją, która pozwoli na rozwój prowadzonym przez nas projektom na rzecz osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. Prace nad przywróceniem obiektu do stanu użytkowania w nowej funkcji zostały już rozpoczęte.

Dzięki wsparciu Województwa Śląskiego udało się przeprowadzić szczegółową inwentaryzację obiektu zabytkowego powierzonego naszemu stowarzyszeniu przez Gminę Bielsko-Biała. Zostały wykonane ekspertyzy i pełna dokumentacja architektoniczna, które umożliwiają złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

W dalszej kolejności musimy zrealizować między innymi: prace w zakresie wykonania posadowienia ławy fundamentowej i fundamentów; roboty związane z wykonaniem przyłączy infrastruktury; roboty z wykonaniem drenażu i odwodnienia, położenie dachu i wykonanie izolacji termicznej. Koszt tego etapu wynosi 199 200 zł.

4

Prosimy o wsparcie finansowe prac związanych z realizacją budowy Teatru. Głęboko wierzymy, że utworzenie Teatru Społeczności Lokalnej przyczyni się do poprawy sytuacji wielu osób znajdujących się w dramatycznym położeniu. Będzie miejscem twórczości, integracji a także swoistym „laboratorium powołań”.

Zapraszamy na stronę projektu, gdzie prezentowane są kolejne etapy budowy Teatru www.teatr.teatrgrodzki.pl

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony