Archiwum kategorii: Edukacja

Rekrutacja doradców zawodowych na szkolenie z zakresu poradnictwa socjodynamicznego

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki zaprasza doradców zawodowych do udziału w projekcie partnerskim pn. „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego” realizowanym w…

Projekt „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego”

Projekt „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego” realizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,…