Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Rekrutacja doradców zawodowych na szkolenie z zakresu poradnictwa socjodynamicznego

www.poradnictwo-socjodynamiczne.pl

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki zaprasza doradców zawodowych do udziału w projekcie partnerskim pn. „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego” realizowanym w ramach  poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnikiem projektu może być  osoba:

  • posiadająca status doradcy zawodowego –wykształcenie kierunkowe
  • posiadająca motywację do wdrażania innowacyjnych rozwiązań na gruncie poradnictwa
  • z eksperymentującym i poszukującym podejściem do poradnictwa

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału społeczno-zawodowego do podjęcia zatrudnienia 40 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (mieszkańców województwa śląskiego), w oparciu o zaadaptowaną metodę poradnictwa socjodynamicznego.

W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 8 doradców zawodowych, którzy zostaną przeszkoleni z metody doradztwa socjodynamicznego, autorstwa V. Peavy .
Szkolenie odbędzie się w terminie 5 – 9 września 2014 r. w Bielsku-Białej.

Ukończenie szkolenia umożliwi udział w procedurze rekrutacyjnej przy wyborze personelu projektu – doradców zawodowych, którzy w oparciu o ww. metodę doradztwa socjodynamicznego będą prowadzić sesje doradcze z bezrobotnymi/nieaktywnymi uczestnikami projektu – osobami 50+ oraz wezmą udział w wizycie studyjnej w Finlandii.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy w szczególności kobiety!
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do składania dokumentów do dnia 27.08. Decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym od 21.08.2014r. aż do momentu zgłoszenia się 20 kandydatów/tek. Wówczas procedura zostanie zamknięta a informacja zostanie opublikowana na stronie projektu www.poradnictwo-socjodynamiczne.pl

Dokumentacja rekrutacyjna oraz szczegółowe informacje o naborze znajduje się na stronie:  www.poradnictwo-socjodynamiczne.pl

Dodatkowych informacji udziela specjalista ds. rekrutacji i szkoleń: Aleksandra Sawczuk, pod numerem tel. 693 887 115 lub mailowo aleksandra@teatrgrodzki.pl

Kontakt do biura projektu:
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
ul. Sempołowskiej 13, pokój 128, 1 piętro
Tel. kom. 693 887 115.
e-mail:  aleksandra@teatrgrodzki.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin doradcy zawodowi (pdf) »

Formularz zgłoszeniowy (doc) »
Formularz zgłoszeniowy (pdf) »

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (doc) »
Deklaracja uczestnictwa w projekcie (pdf) »

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (doc) »
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pdf) »

Zgodna na wykorzystanie wizerunki (doc) »
Zgodna na wykorzystanie wizerunki (pdf) »

 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony