Archiwum kategorii: Projekty

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”– edycja 2023

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” informuje, że rusza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób…

DIVA – Różnorodność, integracja i dostępność w sztuce

  Czas realizacji: 1.I.2023-31.XII.2024 Koordynator projektu THEAMA – INCLUSIVE THEATRE, Grecja (Ateny) https://theamatheater.gr/ Partnerzy projektu BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE TEATR GRODZKI,…

“DIVA – Diversity, Inclusion, and Visibility in Arts”

Różnorodność, integracja i dostępność w sztuce Czas realizacji: 1.I.2023-31.XII.2024 Koordynator projektu THEAMA – INCLUSIVE THEATRE, Grecja (Ateny) https://theamatheater.gr/ Partnerzy projektu…

DREAM THEATRE PROJECT

Social inclusion and new learning opportunities in drama therapy Duration: 1.IX.2022-31.VIII.2024 This project has been funded with support from the…

PROJEKT “DREAM THEATRE””THE DREAM THEATER” PROJECT

Nowe modele edukacji opartej na dramaterapii w pracy z pacjentami psychiatrycznymi na rzecz ich społecznej integracji  Czas realizacji: 1.IX.2022-31.VIII.2024 Projekt…

AKTYWNY SENIOR

Projekt AS tzn. AKTYWNY SENIOR został dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025….

PROJEKT EMBRACE. Wspieranie integracji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w edukacji wczesnoszkolnej

PROJEKT EMBRACE. Wspieranie integracji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w edukacji wczesnoszkolnej. Czas realizacji: 1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2023…

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021

Celem program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w…