Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Centrum Asystentury Społecznej (CAS) – warsztaty

W dniach 29 – 30 listopada br. odbyło się w ORSW Laliki pierwsze spotkanie wszystkich zespołów eksperckich. W pierwszym dniu uczestnicy spotkania zapoznali się z zasadą równości szans podczas warsztatu prowadzonego przez Annę Górkę z Pracowni Interakcje. Była to okazja do dyskusji nt. postrzegania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, zagadnienia dyskryminacji zwielokrotnionej.

 

Drugi dzień przebiegł głównie pod znakiem  warsztatów w podgrupach. Zadaniem ekspertów było wygenerowanie pytań, obszarów problemowych oraz poszukiwanie  źródeł ich  weryfikacji . Grupy robocze były tak dobrane by przedstawiciele projektowych struktur pracowali  w różnych obszarach merytorycznych, np.  sytuacją instytucji niepublicznych zajmowali się zarówno przedstawiciele administracji publicznej, jak i przedsiębiorcy. Efektem  kilkugodzinnych debat było wypracowanie bogatego materiału, który został poddany obróbce merytorycznej przez grupę ds. metodologii badań. Prace wszystkich zespołów będą pomocne w procesie tworzenia strategii wdrażania produktu finalnego (model Centrum Asystentury Społecznej).

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony