Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

COACHING DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Mobilny Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „TEATR GRODZKI” zaprasza podmioty ekonomii społecznej zainteresowane prowadzeniem działalności odpłatnej pożytku publicznego i/lub działalności gospodarczej do skorzystania z nieodpłatnego wsparcia coachingowo-szkoleniowego.

Co oferujemy?

Wsparcie obejmuje:

  • dokonanie analizy podmiotu, zwłaszcza pod kątem potencjału organizacji i szans na realizację planowanej działalności
  • opracowanie planu przygotowania podmiotu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności odpłatnej/gospodarczej,
  • przeprowadzenie cyklu spotkań coachingowych, doradczych i/lub szkoleniowych (min. 6), obejmujących m.in. następujące zagadnienia: prawne, organizacyjne, finansowe i księgowe aspekty związane z prowadzeniem działalności odpłatnej/gospodarczej, analiza rynku, marketing, tworzenie biznes planu, poszukiwanie źródeł dofinansowania działalności odpłatnej/gospodarczej,
  • wsparcie coacha – indywidualnego opiekuna
  • opcjonalnie udział w wizycie studyjnej obejmującej poznania praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów prowadzących działania biznesowe

Dla kogo?
O uzyskanie wsparcia mogą ubiegać się wszystkie zarejestrowane podmioty ekonomii społecznej (w tym, m.in. stowarzyszenia, fundacje), posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego nieprowadzące działalności gospodarczej.

Jak się zgłosić?
Rekrutacja na rok 2014 trwa do 30 maja 2014 r. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać drogą elektroniczną na e-mail: inkubator@teatrgrodzki.pl lub złożyć w siedzibie ISP, ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej. W pierwszej kolejności zostaną wybrane 3 organizacje, których motywacja do skorzystania ze wsparcia oraz pomysły na działania biznesowe będą najlepiej opisane i uzasadnione w formularzu zgłoszeniowym.

Wsparcie jest realizowane w ramach projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony