Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Coaching – drugie rozdanie puli rozwojowej

Inkubator Trzeciego Sektora informuje, iż podczas drugiego posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do coachingu zostały wybrane następujące organizacje:

 

 
1.      Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Per Corda” z Łodygowic
2.      Fundacja „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy” ze Świnnej
3.      Żywiecka Fundacja Rozwoju z Żywca
4.      Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „Kuźnia Sztuki” z Żywca
5.      Skoczowskie Stowarzyszenie „Zobaczyć Marzenia” ze Skoczowa

Gratulujemy!

Wkrótce skontaktujemy się z wybranymi organizacjami w celu ustalenia warunków współpracy i podpisania umowy.

Kolejny nabór odbędzie się we wrześniu wiec zachęcamy do wysyłania formularza zgłoszeniowego (wersję elektroniczną na adresszymik@teatrgrodzki.pl a wersję wydrukowaną na adres Inkubatora Trzeciego Sektora, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała)

UWAGA!!! Warunkiem ponownego ubiegania się o pule rozwojowe jest zaktualizowanie i ponowne wypełnienie formularza zgłoszeniowego w celu zaktualizowania informacji o organizacji lub poinformowanie Panią Katarzynę Szymik (telefonicznie lub mailowo) o pozostawieniu formularza zgłoszeniowego do coachingu bez zmian.

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony