Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

DEBATA ONLINE W PROJEKCIE „RESTORE”

W dniu 17 czerwca miało miejsce wirtualne spotkanie poświęcone dyskusji na temat utworzenia i promocji nowego profilu zawodowego INSTRUKTORA TEATRU SPOŁECZNEGO (ITS), zorganizowane na platformie ZOOM. Wzięło w nim udział trzynaście osób związanych z amatorskim ruchem artystycznym w całej Polsce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się reprezentanci różnych instytucji i placówek: domów kultury (w Bielsku-Białej, Warszawie i Dąbrowie Tarnowskiej), organizacji pozarządowych (z Bydgoszczy, Gdańska, Krzeszowic, Warszawy i Bielska-Białej), a także Teatru Wilanów. Wszyscy oni mają doświadczenie w pracy twórczej na rzecz grup zagrożonych społecznym wykluczeniem.

Rozmowa toczyła się wokół odpowiedzi na trzy pytania: Kim jest instruktor teatru społecznego? W jakim obszarze działa? Czy istnieje potrzeba utworzenia nowego profilu zawodowego dla wzmocnienia jego pozycji społecznej? Dyskutanci wskazali między innymi na potrzebę budowania prestiżu wszelkiej działalności twórczej angażującej osoby potrzebujące wsparcia oraz na zapewnienie odpowiedniej oferty szkoleniowej dla instruktorów i mechanizmów finansowania ich pracy. Pojawiła się również propozycja, by kontynuować rozpoczętą debatę w szerszym gronie i podejmować rozmaite inicjatywy na rzecz konsolidacji środowiska amatorskiego ruchu artystycznego zaangażowanego społecznie.

Debata została zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu RESTORE https://www.restore-project.com/

 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony