Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Dokument o teatrze aktywizującym w Bielskiej Telewizji Internetowej

lifelong theatre

W ramach projekt „THEATRE” (Theatre as empowerment methodology for IVET – Teatr jako metodyka wspomagająca w szkoleniach zawodowych) dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej (program Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji) powstał niedawno krótki film prezentujący pracę metodą teatralną stworzoną przez Centro Studi Opera Don Calabria wraz ze Stowarzyszeniem „Cosquillas Theatre” we Włoszech. Film prezentuje zajęcia w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki” w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Jesteś potrzebny!”.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia dokumentu na stronie BTI pod linkiem http://www.tv.bielsko.biala.pl/teatr_ktory_pomaga_zyc_7685.html

Metoda upowszechniana i wykorzystywana w ramach projektu „Theatre” jest nowatorskim i skutecznym systemem pracy z młodzieżą, dotkniętą trudnościami, których wynikiem jest przerwanie edukacji lub brak możliwości jej ukończenia. Pomaga ona w rozwoju umiejętności miękkich oraz przezwyciężeniu różnych trudności, sprzyjając tym samym zaangażowaniu w szkolenia zawodowe.

 

Projekt ten został dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej. Autor projektu jest całkowicie odpowiedzialny za niniejszą publikację. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie informacji w niej zawartych.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony