Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Edukator

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” rozpoczęło realizację nowego projektu pn. „Edukator – promocja kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL 9.3). Okres realizacji działań: 01.04.2011r. – 31.03.2013r.

Głównym celem projektu jest podniesienie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym dorosłych osób niepełnosprawnych w województwie śląskim.

Cel będzie realizowany poprzez szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, wykorzystującą następujące działania:
– wydawanie kwartalnika i poradnika z zakresu kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych,
– portal internetowy,
– wywiady radiowe i artykuły prasowe,
– film promocyjny,
– sesję plakatową w największych śląskich miastach.

W maju otwieramy portal internetowy dla wszystkich zainteresowanych. Już teraz serdecznie zapraszamy!

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony