Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

FINAŁ PROJEKTU T&D STORIES

T&d-Tg-07

30 września zakończyliśmy realizację dwuletniej inicjatywy artystyczno-edukacyjnej poświęconej sztuce opowiadania historii z pomocą teatru i multimediów. Przedsięwzięcie było wdrażane we współpracy z partnerami z Włoch, Irlandii, Islandii oraz Polski w celu wsparcia kadry nauczycielskiej pracującej z osobami dorosłymi zagrożonymi i dotkniętymi społecznym wykluczeniem. Wymierne rezultaty projektu – podręcznik dla edukatorów oraz bogaty zbiór materiałów filmowych i opowieści multimedialnych -dostępne są na stronie projektu http://artescommunity.eu/storytelling/

W ramach akcji promowania osiągnięć projektu Teatr Grodzki, podobnie jak pozostali partnerzy, zorganizował otwarte sesje upowszechnieniowe pokazujące potencjał sztuki opowiadania historii w edukacji dorosłych. Odbyły się one w Bielsku-Białej i w Warszawie.

22 września projekt został przedstawiony międzynarodowej grupie członków Ashoki – innowatorów społecznych z Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Rumunii i Austrii przebywających na dorocznym spotkaniu w Bielsku-Białej. Program sesji promocyjnej objął trzy części: warsztaty teatralne, prezentację inicjatywy wraz z projekcją filmową oraz pokaz widowiska lalkowego „Gdzieś ponad tęczą…” przygotowanego w ramach projektu.

25 września w Teatrze Lalka w Warszawie miała miejsce druga impreza promocyjna złożona z warsztatów lalkarskich dla dwóch grup edukatorów, ogólnej prezentacji projektu oraz pokazu spektaklu i filmowego dokumentu z procesu pracy integracyjnej grupy teatralnej.  

Uczestnicy obydwu wydarzeń upowszechnieniowych wysoko ocenili dydaktyczne walory metodyki projektu, potwierdzając w ten sposób zasadność jego założeń i efektów.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW EDUKACYJNYCH „T&D STORIES” !

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony