Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

JAK ZROBIĆ LALKĘ Z PAPIERU

Krok milowy w projekcie WEŹ I MNIE POD UWAGĘ! Teatr Grodzki opracował i nagrał dwie wersje językowe filmu „Jak zrobić lalkę z papieru” („Making Paper Puppets”), który stanowi podstawę do wykonania prostej aplikacji instruktażowej dla osób z problemami w uczeniu się. Zarówno wersja angielska, jak i polska, opatrzone są napisami.

Wykonywanie papierowych lalek stanowi część naszych artystycznych warsztatów teatralnych i lalkarskich. Warsztaty te mogą również stanowić element szkolenia zawodowego, ponieważ tworząc papierowe lalki, beneficjenci uzyskują pożądane umiejętności manualne, pewność siebie, techniki radzenia sobie z problemami, co wspiera ich niezależność. Aplikacja może również być wykorzystywana przez partnerów projektowych Teatru Grodzkiego (np. projekt MEDART), jako element wymiany dobrych praktyk.

Robiąc papierowe lalki, uczestnicy warsztatów (osoby z różnorodnymi trudnościami w uczeniu się, powyżej 18 roku życia), osiągną praktykę i doświadczenie w tworzeniu lalek z papieru. W konsekwencji, będą umieli wykonywać je sprawnie, bez pomocy instruktora. Da im to większą pewność siebie, niezależność i samodzielność. Będą także mogli wykorzystać nowo nabyte umiejętności do tworzenia własnych dzieł czy prowadzenia swoich warsztatów w przedszkolach czy szkołach. Wartością dodaną wykonania lalki z papieru, przy pomocy prostej aplikacji szkoleniowej, stanie się zwiększenie umiejętności informatycznych uczestnika szkolenia, a co za tym idzie – jego większa atrakcyjność dla potencjalnych pracodawców. Warsztaty można będzie również zaadaptować dla dowolnej grupy wiekowej, w tym dzieci i osób starszych.

https://youtu.be/iyF4TzKXYZ0
https://youtu.be/gbFYQTQ0NpU

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony