Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Kampania promująca wolontariat w naszym mieście

Grupa aktywnych wolontariuszy postanowiła zjednoczyć siły i wspólnie zastanowić się jak zasilić szeregi bielskich wolontariuszy, zwłaszcza osobami dorosłymi i starszymi. Energia, pasja i kreatywność pozwoliły na wstępne sprecyzowanie kształtu kampanii.

 

  
Fot. Zbigniew Hamerlak

Pod szyldem Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” oraz Fundacji Aktywności Społecznej „Złote Łany” 18 maja br. odbyło się pierwsze spotkanie, którego celem było wypracowanie akcji promującej wolontariat w Bielsku-Białej a zwłaszcza wśród osób starszych. Zastanawialiśmy się jak powinien brzmieć przekaz, w jaki sposób dotrzeć do potencjalnych wolontariuszy i jakich form marketingowych użyć, by akcja odbiła się szerokim echem w całym mieście.

By mówić o tym jak powinno być zaczęliśmy od diagnozy sytuacji – Monika Pendolska – (koordynatorka CW) przedstawiła sposób działania Centrum Wolontariatu, które działa od 2010 roku przy BSA Teatr Grodzki. Uczestnicy poznali sposób pracy z wolontariuszami Fundacji Złote Łany. Wszyscy zgodnie ustalili, że ogromną rolę w budowaniu wolontariatu B-B odgrywają ludzie młodzi (gimnazjum, liceum) jednak równie potrzebne są osoby dorosłe, osoby 50+.

Uczestnicy ustalili, jakim językiem mówić do potencjalnych wolontariuszy by zachęcić ich do podjęcia pracy bezinteresownej. Podstawowy wniosek: nie dobór słów a pasja, charyzma osób wysyłających przekaz są najważniejsze. Padło określenie: świadectwo jako sposób autentycznego komunikatu.

Kanały i formy dotarcia: na plan pierwszy (bez względu na wiek) wysunęły się formy bezpośredniego kontaktu, zwłaszcza z liderami, osobami znaczącymi. Uczestnicy zgodnie uznali ,iż tzw. „ twarz” kampanii zdecydowanie pomaga w pozyskiwaniu nowych wolontariuszy. Padły propozycje, kto mógłby to być. Odrzucono metody ulotkowe – ewentualnie połączone z bezpośrednim kontaktem, spotkaniem. Podkreślono dużą wagę instytucji kościoła zwłaszcza w przekazywaniu informacji osobom starszym.

W trakcie spotkania zostały wyświetlone przykładowe kampanie promujące wolontariat, które sprawdziły się po za granicami naszego kraju. Była to inspiracja do poszukiwania innowacyjnych form „ reklamy” np. happeningi uliczne, spontaniczne akcje pomocowe z udziałem mediów typu „flash mob”.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał pracę domową: poinformować w dowolnej formie, 10 znajomych o korzyściach z bycia wolontariuszem, o planowanej kampanii promującej wolontariat. Została wyodrębniona również grupa robocza, która do 2 tyg. ma spotkać się i ustalić szczegółową koncepcję kampanii. Podsumowanie działań i ich efektów odbędzie się w drugiej połowie października. O szczegółach kolejnych etapów prac będziemy informować na bieżąco.

Czy uda nam się poruszyć serca i wzmóc siłę pomagania? Mocno w to wierzymy i liczymy na przychylność wszelkich źródeł przekazu informacji.

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, który jest realizowany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Stowarzyszenie Edukacja przez Internet oraz Miasto Gliwice, a współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony