Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Konferencja „Wspieranie integracji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w edukacji wczesnoszkolnej”

1 grudnia, równolegle z obchodami Europejskiego Dnia Osób z Niepełnosprawnością 2023, odbyła się w Brukseli Konferencja podsumowująca projekt EMBRACE. EASPD była gospodarzem tego hybrydowego wydarzenia, będącego częścią programu Tygodnia Uczenia się przez Całe Życie 2023. Partnerzy projektu z Belgii, Grecji, Polski, Cypru i Macedonii Północnej zebrali się w Brukseli, w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, a 234 uczestników brało udział w konferencji osobiście lub śledziło wydarzenie online.

Głównym celem konferencji było przedstawienie projektu Embrace i jego rezultatów, mających na celu poprawę jakości edukacji wczesnoszkolnej (ECEC) oraz omówienie istniejących polityk i wyzwań związanych z osiągnięciem integracji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w edukacji wczesnoszkolnej.

Po ogólnej prezentacji projektu Embrace, pierwszy panel skupił się na polityce włączania dzieci z niepełnosprawnością do edukacji wczesnoszkolnej. Géraldine Libreau z Komisji Europejskiej przedstawiła unijne ramy ECEC i pracę wykonaną przez Grupę Roboczą ds. Edukacji Wczesnoszkolnej (ECEC). Następnie Aleksandra Petkova z KMOP Skopje przedstawiła główne wnioski z Międzynarodowego Raportu. Panel zakończyła Hilde Schockaert z Departamentu Edukacji Miasta Gandawa, która opisała belgijski system ECEC i flamandzki model trenerów włączających. W drugim panelu partnerzy projektu przedstawili pozostałe rezultaty projektu i ich metodologię, zaczynając od Jolanty Kajmowicz-Sopickiej z Teatru Grodzkiego, która zaprezentowała „Podręcznik: Wspieranie Kultury Integracji” oraz jego dobre praktyki w zakresie włączania. Po drugie, Epameinondas Koutavelis z KMOP przedstawił Kurs e-learningowy dla personelu ECEC. Na koniec Chrystalla Thrasyvoulou z Emphasys Centre przedstawiła Zestaw Narzędzi do podnoszenia świadomości integracji.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony