Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,
w imieniu Partnerów i współorganizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego będziemy dyskutować o poziomie przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce w świetle zapisów Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Zaprezentujemy także efekty prac nad Raportem Alternatywnym oraz rekomendacjami, dotyczącymi poprawy realizacji zapisów Konwencji.

Kongres odbędzie się 16 września 2015 r. w Warszawie, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (ul. Chodakowskiej 19/31) – miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego i pętlę indukcyjną.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie w trakcie trwania Kongresu. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy będą dostępne na stronie http://www.monitoringobywatelski.firr.org.pl

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Agatą Szal: tel.(12) 629-85-14, 663-883-341, e-mail Agata.Szal@firr.org.pl. Prosimy o przesłanie podpisanych formularzy zgłoszeniowych do 15 czerwca 2015 r. (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń) faksem na numer: (12) 629-85-15 lub e-mailem: Agata.Szal@firr.org.pl;

Kongres realizowany w partnerstwie z:

 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
 • Fundacja Pies Przewodnik,
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
 • Fundacja Aktywizacja,
 • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych,
 • Politechnika Gdańska,
 • Polski Związek Głuchych
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym,
 • Fundacja Eudajmonia
 • Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”,
 • Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
 • Fundacja TUS,
 • Integracja,
 • Mis-Kon Małopolskie Integracyjne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Niewidomych,
 • Olimpiady Specjalne Polska,
 • Organizacja Homo Faber w Lublinie
 • Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki ,
 • Polski Związek Niewidomych,
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych.

 

Zaproszenie »

Formularz zgłoszeniowy »

 

Projekt jest współfinansowany z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony