Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Konkurs na Wolontariusza Roku 2012

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie „Barwy wolontariatu”.

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” prowadzące Centrum Wolontariatu organizuje lokalną edycję konkursu na terenie miasta Bielsko-Biała i w regionie.
Sylwetki zwycięzców lokalnej edycji zostaną zgłoszone do regionalnego (na poziomie woj. śląskiego) etapu konkursu. Natomiast zwycięzcy regionalnej edycji zostaną zgłoszeni do etapu ogólnopolskiego. Zasady konkursu >>

Serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy, instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy do wzięcia udziału w konkursie.
Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 10 października 2012 r. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora konkursu. Formularz zgłoszeniowy >>

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną do:
Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki”
43-300 Bielsko-Biała
ul. Sempołowskiej 13,
z dopiskiem “Barwy wolontariatu”

tel. kom. 693887115
e-mail: bielskobiala@wolontariat.org.pl

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony