Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

NOWE PROJEKTY EUROPEJSKIE TEATRU GRODZKIEGO

W styczniu br. rozpoczęła się realizacja dwóch międzynarodowych projektów dofinansowanych w ramach programu ERASMUS+, w których Teatr Grodzki uczestniczy jako partner. Będą one trwały dwa lata i zakończą się opracowaniem oraz popularyzacją nowych metod działania na rzecz społecznej integracji.

Projekt Story Makers – Many Voices Many Lives (Kreatorzy i kreatorki historii – wiele głosów, wiele istnień) podejmuje tematykę tak zwanego „story-makingu”, czyli tworzenia i opowiadania osobistych historii z wykorzystaniem różnych dziedzin sztuki i kreatywnego podejścia. Jest on adresowany do edukatorów i edukatorek, nauczycieli i nauczycielek, wychowawców i wychowawczyń oraz tych wszystkich, którzy/które pracują z młodzieżą i są zainteresowani/zainteresowane twórczością oraz rozwiązywaniem problemów młodych ludzi i wyrównywaniem szans.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie wydany praktyczny podręcznik prezentujący materiały dydaktyczne – dobre praktyki w dziedzinie tworzenia i opowiadania historii z zastosowaniem różnych środków ekspresji, zwłaszcza wizualnej, z obszaru teatru i nowoczesnych technologii. Powstanie również portal e-learningowy zawierający między innymi interaktywne scenariusze pozwalające użytkownikom i użytkowniczkom na udział w symulacji sytuacji z życia wziętych, a także inne narzędzia do samodzielnej nauki, testy i quizy służące utrwalaniu zdobytej wiedzy.

W projekcie, oprócz Teatru Grodzkiego, biorą udział trzy organizacje – Uniwersytet Lizboński z Portugalii, Centrum Badawczo-Edukacyjne „Synthesis” z Cypru oraz Gmina Hammersmith & Fulham w zachodnim Londynie, która jest autorem i koordynatorem inicjatywy.  

Projekt STEP UP – Międzynarodowa wspólnota edukatorów i edukatorek na rzecz promowania społecznej integracji dotyczy utworzenia międzynarodowej sieci – wspólnoty instruktorów i instruktorek pracujących z osobami dorosłymi w obszarze edukacji nieformalnej i społecznej integracji. Ich zadaniem jest zebranie, przetestowanie i upowszechnienie twórczych metod pracy, które mogą być wykorzystywane i rozwijane w środowisku osób potrzebujących wsparcia.

Główne zadania projektu to: utworzenie zbioru dobrych praktyk w dziedzinie edukacji dorosłych i ich pilotaż we wszystkich krajach partnerskich, wydanie trzech publikacji o charakterze instruktażowym oraz cykl szkoleń dla trenerów/trenerek i profesjonalistów/profesjonalistek działających w obszarze edukacji, prezentujących zdobycze projektu. Na zakończenie projektu planowane jest zorganizowanie w Atenach konferencji poświęconej upowszechnianiu osiągniętych w projekcie rezultatów

W projekcie, oprócz Teatru Grodzkiego, bierze udział pięć organizacji – z Portugalii, Hiszpanii, Węgier, Turcji i Grecji. Autorem i koordynatorem inicjatywy jest stowarzyszenie EQUAL SOCIETY z Aten.  

 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony