Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Nowe projekty europejskie w Teatrze Grodzkim

 

Na początku nowego sezonu w Teatrze Grodzkim rusza realizacja trzech inicjatyw finansowanych ze środków Komisji Europejskiej w ramach programów Grundtvig i Kultura 2007-2013. Przedsięwzięcia mają charakter międzynarodowy i zakładają bliską współpracę partnerską z organizacjami z innych krajów.

Projekt COAST (Community Oriented Art and Social Transformation)
Program grantowy: Kultura 2007-2013
Czas realizacji: lipiec 2011 – czerwiec 2013
Kraje partnerskie: Wielka Brytania, Polska, Niemcy, Holandia

Realizacja projektu obejmuje trzy główne obszary działań:
– poprowadzenie warsztatów twórczych w czterech krajach partnerskich
i stworzenie oryginalnych widowisk teatralnych z udziałem grup zagrożonych
i dotkniętych społecznym wykluczeniem. Temat przewodni pracy warsztatowej to przekraczanie granic i migracja kształtująca wielokulturowe oblicze współczesnej Europy;
– partnerską wymianę doświadczeń w dziedzinie sztuki zaangażowanej społecznie poprzez organizację wizyt stażowych, spotkań dyskusyjnych i przeglądu spektakli warsztatowych w Wielkiej Brytanii;
– dokumentację i opublikowanie najciekawszych przedsięwzięć projektu w formie książkowej i filmowej.

Projekt DELTA (Developing Efective Learner Training Across Europe)
Program grantowy: Grundtvig Partnership Projects
Czas realizacji: sierpień 2011-lipiec 2013
Kraje partnerskie: Niemcy, Turcja, Hiszpania

Projekt DELTA ma na celu poprawę jakości kształcenia słuchaczy w krajach europejskich poprzez poznawanie różnych metod uczenia się stosowanych przez partnerów projektu. W wyjazdach szkoleniowych weźmie udział 16 podopiecznych Stowarzyszenia i 8 osób z kadry. Rezultatem projektu będzie stworzenie „podręcznika” wybranych najlepszych metod nauczania opartych na aktywizacji słuchaczy.

Projekt BASICS (Bibliodrama as a way of intercultural learning for adults)
Czas realizacji: październik 2011 – wrzesień 2013
Program grantowy: Grundtvig Multilateral Projects, Lifelong Learning Program
Kraje partnerskie: Polska, Węgry, Islandia, Turcja, Izrael

Projekt jest autorskim przedsięwzięciem Teatru Grodzkiego, które w konkursie Grundtviga znalazło się wśród 55 wyróżnionych wniosków nadesłanych z całej Europy (342 zgłoszone propozycje). Główny cel projektu to promowanie i kształtowanie postaw otwartych na inne kultury, wyznania
i postawy światopoglądowe poprzez wspólne działania organizacji z krajów reprezentujących różne tradycje religijne: chrześcijaństwo, judaizm i islam.
Działania projektu obejmują:
– opracowanie i realizację programu warsztatów pilotażowych dla edukatorów i trenerów. Program zakłada wykorzystanie bibliodramy – unikalnej metody analizowania tekstów biblijnych – w edukacji interkulturowej;
– organizację międzynarodowych spotkań i wydarzeń: konferencji oraz kursu Grundtviga;
– wydanie dwóch publikacji prezentujących osiągnięcia projektu – książki oraz materiału filmowego.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony