Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

„Paszport do edukacji” – podsumowanie

 

Konferencja pod intrygującym tytułem „Czy zdobyliśmy paszport do edukacji?” stanowiła ostatni etap działań projektu „Paszport do edukacji”.

Fotorelacja z konferencji >>

Postawione pytanie okazało się retoryczne. Wszystkie szkoły, które brały udział w projekcie i istniały w roku szkolnym 2011/2012 taki paszport wypracowały sobie własną pracą.

Konferencja składała się w istocie z trzech elementów, pierwszym były prezentacje osiągnięć i refleksji każdej ze szkół, drugim przedstawienia teatralne szkół w których prowadzono zajęcia teatralne. Trzeci element to panelowa dyskusja. Dała ona obraz całości działań projektu.

Wymienić należy szkoły, które realizowały projekt. Były to: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Buczkowicach, Gimnazjum nr 1 im. gen. W. Andersa, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego i Gimnazjum Waldorfskie. Gimnazja funkcjonują na terenie Bielska-Białej. Poza ostatnim które przestało funkcjonować 1 września 2011 roku.

Gośćmi Konferencji byli dyrektorzy wszystkich funkcjonujących jednostek, nauczyciele prowadzący zajęcia w projekcie, młodzież oraz liczne osoby z kręgów związanych z oświatą w Buczkowicach i Bielsku-Białej. Wśród tych ostatnich był radny Bielska-Białej Szczepan Wojtasik.

Konferencja przebiegała w niezwykłej, naznaczonej ciepłem stworzonym przez gospodarzy, czyli ZSO Buczkowice, atmosferze. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani podarkami, świątecznymi bombkami, publikacją „Paszport do edukacji” zawierającą doświadczenia projektu, a przede wszystkim doznaniami artystycznymi płynącymi z prezentacji. Co niezwykle ważne w trakcie dyskusji, w prezentacjach i omówieniach i w głosach młodzieży pojawiało się jedno życzenie „Chcemy w kolejnym roku realizować taki projekt.” Dla realizatorów i pomysłodawców projektu będzie to stanowić z pewnością motywację do dalszych starań o edukację na terenie Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Realizatorem tego przedsięwzięcia było Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”.

To jest już koniec?

Z pewnością zostało nam wiele doświadczeń, umiejętności i wrażeń. Nie chcemy, by był to koniec naszych wspólnych poczynań. Jeżeli koniec współpracy, to jedynie w ramach tego projektu. To on się skończył – nie nasze zamierzenia, plany i działania. Tym nie mniej projekt „Paszport do edukacji” dobiegł końca. Jego zwieńczeniem była konferencja pod wyzywającym tytułem „Czy zdobyliśmy paszport do edukacji”, która odbyła się 21 grudnia 2011 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach. Zapraszamy na stronę zawierającą relacje i zdjęcia z tego wydarzenia.

Doświadczenia z realizacji projektu zawarte są w publikacji „Paszport do edukacji” zawiera ona płytkę multimedialna z filmami, zdjęciami i prezentacjami powstałymi w trakcie projektu.

Wersja elektroniczna – PDF książki jest zamieszczona na stronie projektu. Całość wersja papierowa wraz z płytką jest bezpłatna. Osoby zainteresowane pozyskaniem publikacji w wersji tradycyjnej prosimy o kontakt telefoniczny, pocztowy bądź mailowy: biuro@teatrgrodzki.pl

„Koniec wieńczy dzieło” niech ten cytat odda naszą satysfakcję ze współpracy i wspólnych dokonań osiągniętych w ramach projektu. Słowa wymagają interpretacji, czyny mówią same za siebie. Nasze czyny, to działania jakie prowadziliśmy w ramach „Paszportu do edukacji”. Ich owocem są zmiany jakie zaszły w duszach uczestników. Jeżeli słowo „dusza” nie podoba się komuś, to przypominam, że nazwa „psychologia” pochodzi z greki i oznacza naukę o … duszy. Do dzisiaj nie wymyślono lepszej nazwy. Najważniejsze jest, że te zmiany będą procentować, że bogactwo informacji, przeżyć i doświadczeń, dostarczone dzięki projektowi, wzbogaciło edukacyjny potencjał uczennic i uczniów biorących udział w projekcie. Wzbogaciło i będzie wzbogacać osobowości młodych ludzi. Właśnie o to nam chodziło.

 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony