Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Plastyka, lalka, ruch w teatrach szkolnych

Bez tytułu
Już po raz czwarty Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki ma przyjemność zaprosić wszystkie osoby i zespoły teatralne działające w szkołach Bielska-Białej do udziału w WENIE. Tym razem będzie ona poświęcona teatrowi lalki, ruchu, plastyki. W ramach projektu: dla młodzieży wizyty w Teatrze Banialuka im. Jerzego Zitzmana, warsztaty dla instruktorów, doradztwo na próbach – jak stworzyć spektakl odpowiadający warunkom przegladu, konkurs na najlepsza lalkę, nagrody dla pięciu wyróżnionych zespołów i ich instruktorów, publikacja, która pokaże osiągnięcia grup, wystawa fotografii z zajęć i wizyt.

 

Będzie ona pokazana we wszystkich szkołach, które wezmą udział w projekcie. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa pozwoli wprowadzić w świadomość uczniów, nauczycieli, społeczności lokalnej osiągnięcia tej formy teatru. Pokaże jej piękno i niezwykłość, oraz uprzytomni osiągnięcia bielskiego i międzynarodowego środowiska tego teatru. Żyjemy w mieście, w którym odbywa się niezwykle prestiżowy Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej. Warto postrzegać Bielsko-Białą także w tej perspektywie.

Wymagania co do udziału grup:

  1. Zgłoszenie,
  2. Stworzenie spektaklu zawierającego: elementy teatru plastycznego, wykorzystanie lalki, ruchu, formy plastycznej. Chodzi o wykorzystanie jakiegoś elementu spośród wymienionych. Spektakl musi być gotowy do 30.05.2015 r.
  3. Wypełnienie ankiety o spektaklu zawierającej: zarys scenariusza, reżysera, autora scenografii, nazwiska aktorów,
  4. Zebranie zgody na publikacje wizerunku osób fotografowanych,
  5. Wykonanie przez uczestników 10 zdjęć z zajęć.

Kontakt: tel. 695 830 114, 33 497 55 56, mail: biuro@teatrgrodzki.pl

logobielskobialam Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony