Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Prezentacja nowych międzynarodowych projektów Stowarzyszenia

W dniu 27.11.2013 w siedzibie Stowarzyszenia Teatr Grodzki miała miejsce prezentacja nowych, dwuletnich projektów, w które jesteśmy zaangażowani: „THEATRE as empowerment methodology for IVET” (Teatr jako metodyka wspomagająca w szkoleniach zawodowych) oraz „Grey matters” (Seniorzy są ważni) dofinansowanych ze środków Komisji Europejskiej, program Uczenie się przez całe życie. Agnieszka Ginko-Humphries, koordynator polskich działań w obu inicjatywach, przestawiła ich cele kadrze organizacji z sześciu krajów europejskich Polska, Włochy, Wielka Brytania, Francja, Dania i Węgry podczas seminarium kontaktowego projektu ARTES. Oba projekty zostały opisane w broszurze wydrukowanej dla uczestników seminarium – „Power of art – successful Project stories”. www.teatrgrodzki.pl/wp-content/uploads/2013/08/the_seminar_brochure.pdf

Projekt „THEATRE” ma na celu upowszechnienie w Polsce włoskich metod teatru aktywizującego, które prowadzą do większej aktywności społecznej i zawodowej. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla młodych osób, które nie mają wykształcenia zawodowego, w tym niepełnosprawnych oraz dla kadry organizacji edukacyjnych i pomocy społecznej. www.teatrgrodzki.pl/projekty/theatre

Projekt „Grey matters” (Seniorzy są ważni) ma charakter międzynarodowego przedsięwzięcia kulturalnego, które służy wzmocnieniu amatorskiego ruchu teatralnego angażującego osoby starsze i niepełnosprawne. www.teatrgrodzki.pl/projekty/siwi-gora

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony