Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

PROJEKT CC ZAKOŃCZONY !

Innowacyjne przedsięwzięcie pod nazwą „Stwórz lalkę – stwórz siebie. Teatr dla integracji społecznej” („CC. Create a puppet – create yourself!. Theatre for social integration”) było realizowane przez Teatr Grodzki wraz z partnerami z Wielkiej Brytanii, Litwy, Włoch i Bułgarii od 1 października 2017 do końca września 2019 roku. Jego celem było opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie twórczych metod pracy z osobami dorosłymi, które potrzebują wsparcia. Główne narzędzie edukacyjnych działań prowadzonych w ramach projektu stanowiła sztuka lalkarska wzbogacona elementami psychodramy.

W ciągu dwóch lat trwania inicjatywy zrealizowano szereg działań, w tym najważniejsze dla osiągnięcia wymiernych rezultatów:

  • Szkolenie dla kadry trenerskiej w dziedzinie tworzenia i animacji lalek teatralnych z prostych i łatwo dostępnych materiałów (papier i sznurek), poprowadzone przez Teatr Grodzki w Glasgow na początku projektu.
  • 4 spotkania kadry organizacji partnerskich (w Bielsku-Białej, Palermo, Sofii i Wilnie) poświęcone analizie kluczowych zadań projektu i realizacji jego misji.
  • Opracowanie i publikacja w Internecie dwóch publikacji przybliżających metodykę projektu. Dzięki współpracy partnerskiej powstały „Wskazówki metodyczne” http://www.teatrgrodzki.pl/book/stworz-lalke-stworz-siebie-teatr-dla-integracji-spolecznej/ oraz „E-Kompendium” http://www.teatrgrodzki.pl/book/stworz-lalke-stworz-siebie/ zawierające szczegółowy opis przetestowanych w projekcie metod i technik pracy z grupą, a także przykłady ich oddziaływania na przedstawicieli grupy docelowej (osoby dorosłe ze środowisk doświadczonych bądź zagrożonych społecznym wykluczeniem). Obie publikacje są dostępne nieodpłatnie w ośmiu językach – polskim, angielskim, włoskim, litewskim, bułgarskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.
  • Uruchomienie i bieżąca aktualizacja platformy dobrych praktyk projektu zawierająca bogatą dokumentację działań zrealizowanych we wszystkich krajach partnerskich, między innymi wyczerpujący opis warsztatów pilotażowych przeprowadzonych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, we Włoszech i na Litwie.
  • Szeroko zakrojone działania promujące misję oraz wymierne rezultaty projektu, między innymi organizacja 12 wydarzeń informacyjno-szkoleniowych dla profesjonalistów o różnym profilu zawodowym zainteresowanych wykorzystaniem metodyki projektu w swojej pracy.

Projekt – w ocenie zarówno organizacji partnerskich, jak i uczestników – w pełni potwierdził przyjęte na wstępie założenie o skuteczności stosowania sztuki lalkarskiej dla uzyskania edukacyjnych i terapeutycznych efektów w pracy z osobami dorosłymi potrzebującymi wsparcia. W warsztatach pilotażowych wzięli udział między innymi chorzy psychicznie, uzależnieni, więźniowie, bezrobotni i osoby które znalazły się na życiowym rozdrożu z wielorakich powodów. Dla większości z nich praca z lalką okazała się atrakcyjnym sposobem wyrażenia siebie, nawiązania relacji z innymi, pogłębionej refleksji nad swoją sytuacją i możliwościami przezwyciężenia własnych ograniczeń. Pomimo stereotypowych wyobrażeń na temat teatru lalek jako dziedziny sztuki odpowiadającej wyłącznie dziecięcemu postrzeganiu świata, hasło projektu „Stwórz lalkę – stwórz siebie!” zostało przyjęte przez dorosłych z entuzjazmem, a w efekcie podjętych przez nich działań pozwoliło im zdobyć cenne społeczne umiejętności. 

 Kompendium Stwórz Lalkę – Stwórz Siebie »

Wskazówki metodyczne Stwórz Lalkę-Stwórz Siebie »

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony