Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Projekt partnerski pn. „MŁODZI KREATYWNI AKTYWNI”

Od 1 lipca 2014r. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” (Lider) i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (Partner) rozpoczęły realizację projektu partnerskiego „Młodzi Kreatywni Aktywni”.

Projekt skierowany jest do młodzieży usamodzielniającej się, opuszczającej w 2014r. placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze. Głównym założeniem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób usamodzielniających się na terenie gminy Bielsko-Biała.

Projekt realizowany będzie poprzez następujące zadania:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

  1.  doradztwo zawodowe,
  2. doradztwo specjalistyczne – prawne, ekonomiczne i psychologiczne,
  3. warsztaty rozwoju kompetencji kluczowych,
  4. warsztaty kompetencji zawodowych.

2.  Realizację staży

Projekt, poprzez realizację zakładanych działań, przyczyni się do wzrostu kwalifikacji i praktycznych umiejętności zawodowych osób usamodzielniających się z zakresu usług opiekuńczych i asystenckich, podnosząc w efekcie ich zdolność do podjęcia zatrudnienia i usamodzielnienia się.

Czas realizacji projektu: 01.07.2014 do 30.06.2015
Realizatorzy:
Lider: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” w Bielsku – Białej
Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Więcej informacji na temat projektu u koordynatorki lidera projektu:
Brygida Kotyniewicz
Tel.: 33 497 56 55
Mail: brygida@teatrgrodzki.pl

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony