Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Projekt w skrzyni bagażowej

15 marca w siedzibie Teatru Grodzkiego miało miejsce spotkanie partnerów projektu COAST z zaproszonymi gośćmi. Rozpoczęło się ono otwarciem  “mobilnej instalacji” – oryginalnego zbioru rekwizytów projektu umieszczonego w skrzyni bagażowej i przystosowanego do prezentacji w różnych warunkach przestrzennych. Zaprezentowane zostały również publikacje dokumentujące działania i osiągnięcia projektu – książka (wydana w języku angielskim) i materiał filmowy (DVD). Spotkanie zakończyła dyskusja na temat budowania międzynarodowych partnerstw w ramach projektów artystycznych.

COAST – Community Oriented Art and Social Transformation
”Sztuka wspólnotowa i społeczna transformacja”
Czas realizacji projektu: lipiec 2011 –  czerwiec 2013

Dofinansowanie:
Komisja Europejska – Program Kultura
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Instytut Adama Mickiewicza

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki bierze udział w projekcie „COAST” jako organizacja partnerska. Inicjatywę koordynuje acta Community Theatre z Bristolu (Wielka Brytania), a uczestniczą w niej również: Rotterdam Wijktheater z Rotterdamu (Holandia) oraz Expedition Metropolis z Berlina (Niemcy).

Projekt ma charakter międzynarodowego przedsięwzięcia kulturalnego, które służy wzmocnieniu amatorskiego ruchu teatralnego oraz zbudowaniu trwałej platformy współdziałania twórców i organizacji artystycznych w krajach partnerskich. Przewodnim tematem projektu jest „przekraczanie granic” oraz refleksja nad wielonarodową strukturą Europy i zjawiskiem migracji zmieniającym życie lokalnych społeczności w krajach europejskich.

 Najważniejsze działania projektu to:
cykl warsztatów teatralnych w czterech krajach zakończony prezentacjami stworzonych widowisk. W ramach tego działania Teatr Grodzki zrealizował spektakl „Podróż naszych marzeń” – widowisko lalkowe z wykorzystaniem języka migowego.
udział wszystkich grup warsztatowych w festiwalu teatru wspólnotowego w Bristolu. W imprezie wzięła udział piętnastoosobowa grupa podopiecznych stowarzyszenia, prezentując spektakl „Podróż naszych marzeń” oraz prowadząc warsztaty lalkarskie dla uczestników przeglądu (marzec 2012).
cykl spotkań i wizyt roboczych poświęconych interaktywnej wymianie doświadczeń i metod pracy pomiędzy organizacjami partnerskimi. Przedstawiciele Teatru Grodzkiego gościli w Rotterdamie (wrzesień 2012), a grupa partnerska z Berlina pracowała z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej „Jesteś potrzebny!” w Bielsku-Białej (październik 2012).
wydanie publikacji książkowej i filmowej dokumentującej najważniejsze osiągnięcia inicjatywy.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony