Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

PROJEKTY EUROPEJSKIE – SEMINARIUM KONTAKTOWE

W dniu 27 listopada (środa), w godzinach 11.00-13.00, w siedzibie Teatru Grodzkiego (ul. Sempołowskiej 13) odbędzie się spotkanie przedstawicieli kilkunastu projektów artystyczno-edukacyjnych dofinansowanych przez Unię Europejską w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Wśród zaproszonych gości są reprezentanci organizacji z Francji, Danii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski (Kraków, Katowice, Nysa, Warszawa, Bielsko-Biała).

Celem seminarium jest prezentacja ciekawych pomysłów i działań zrealizowanych w dziedzinie sztuki, szeroko rozumianej edukacji, kształcenia zawodowego oraz przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń, swobodnej dyskusji na temat roli sztuki w inicjatywach o charakterze społecznym, a także cenna możliwość nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami przyszłych przedsięwzięć europejskich. Seminarium jest organizowane w ramach realizacji projektu „ARTES – sztuka wspomagająca edukację i integrację społeczną” (ART as a Vehicle for Education and Social Inclusion), który koordynuje Teatr Grodzki.

Informacje o spotkaniu: Maria Schejbal maria@teatrgrodzki.pl

unia euen                eacea

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony