Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Teatralna mapa Bielska-Białej


Projekt: Teatralna mapa Bielska-Białej
Czas realizacji: 02 – 08.2012 r.

Dofinansowanie: Prezydent Miasta Bielska-Białej

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” realizuje projekt „Teatralna mapa Bielska-Białej” współfinansowany przez Prezydenta Miasta Bielska – Białej. „Teatralna mapa Bielska-Białej” to projekt zmierzający do rozwoju działańamatorskich grup teatralnych, poprzez z jednej strony zapewnienie możliwości publicznych występów, z drugiej opracowanie folderu promocyjnego zawierającego bazę i charakterystykę tych zespołów oraz działania promocyjne upowszechniające osiągnięcia tych grup i umożliwiające nawiązanie kontaktówz instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi na terenie miasta a także Polski wykorzystujące kontakty BSA „Teatr Grodzki”.

Dane grup zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu oraz w folderze informacyjnym. Zostanie stworzony film pokazujący działania sceniczne grup, będzie on zamieszczony na stronie internetowej projektu. Pięć najlepszych grup zostanie wyróżnionych możliwością występów na X Beskidzkim Święcie Małych i Dużych i nagrodą pieniężną.

W związku z tym prosimy wszystkie młodzieżowe grupy teatralne działające na terenie Bielska-Białej o kontakt. Informacje o działaniu grupy teatralnej – wypełniony formularz ankiety >> – prosimy wysłać drogą mailową na adres: biuro@teatrgrodzki.pl.
Kontakt telefoniczny z Panią Ludwiną Dębiec pod numerami: (33) 497 56 55, 695 830 114

Archiwum aktualności:

www.teatrgrodzki.pl/teatralna-mapa-bielska-bialej

www.teatrgrodzki.pl/x-beskidzkie-swieto-malych-i-duzych


Wróć do poprzedniej strony