Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Rozpoczęła się I tura rekrutacji osób 50+

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej zaprasza osoby w wieku powyżej 50 lat, zamieszkałe na terenie województwa śląskiego do udziału w projekcie „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego”. Uczestnicy projektu będę mogli skorzystać z bezpłatnego doradztwa zawodowego i personalizowanych szkoleń zawodowych. Chęć wzięcia udziału w projekcie można zgłaszać do 10 października br.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 40 osób w wieku powyżej 50 roku życia.

Osoby zakwalifikowane do udziału projekcie wezmą udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, mających na celu zdiagnozowanie kompetencji, zidentyfikowanie celów osobistych i zawodowych w sposób pozwalających określić potrzeby szkoleniowe. Wszyscy beneficjenci zostaną objęci poradnictwem zawodowym fińską metodą socjodynamiczną. Dodatkowym atutem projektu będzie możliwość skorzystania z indywidualnych szkoleń zawodowych – ściśle dostosowanych do potrzeb danego uczestnika/czki.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

  1. W wieku powyżej 50 roku życia,
  2. Zamieszkałe na terenie województwa śląskiego,
  3. Bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie Pracy) lub niekatywne zawodowo (nie wykonujące pracy zarobkowej, niezatrudnione, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy).

W szczególności zapraszamy osoby z wykształceniem gimnazjalnym, poszukujące pracy powyżej 3 lat lub niekorzystające z doradztwa zawodowego i szkoleń podnoszących kwalifikacje w ostatnich 3 latach  (dodatkowo premiowane).

Przewidujemy udział 10 mężczyzn i 30 kobiet.

Indywidualne sesje doradcze realizowane będą w okresie od października 2014 r. do marca 2014 r, zaś szkolenia zawodowe będą organizowane w terminie od listopada 2014 r. do maja 2015 r.

I tura rekrutacji do projektu potrwa od 29 września
do 10 października 2014 r.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału projekcie zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i złożenia dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu:

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”
ul. Sempołowskiej 13, pok. 128

Więcej informacji o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu: 33 496 52 19 lub 693 887 115.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października. Regulamin rekrutacji oraz niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się poniżej:

Regulamin rekrutacji

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

5. Oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo

 

 Zapraszamy do udziału w projekcie!

 Plakat jpg

 

 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony