Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Rusza nabór do Szkoły koordynatorów wolontariatu!

21 września 2012 r. rozpoczynamy cykl 5 szkoleń dla koordynatorów wolontariatu.

Miejsce: BSA „Teatr Grodzki”, ul. S. Sempołowskiej 13, Bielsko-Biała

Uczestnicy: osoby działające w organizacjach pozarządowych z obszaru Bielska-Białej i powiatu bielskiego (członkowie, pracownicy, zleceniobiorcy, wolontariusze).

Zakres tematyczny szkoleń to m.in.: Jak pozyskać i utrzymać wolontariuszy ? Budowa wizerunku organizacji przyjaznej wolontariuszowi. Jak pozyskać środki na funkcjonowanie organizacji angażującej wolontariuszy? Potencjał osób 50+ jako wolontariuszy. Wzory dokumentów, aspekty prawne wolontariatu w organizacji.

Zgłoszenia (imię, nazwisko, nr telefonu, nazwa reprezentowanej organizacji) prosimy przesyłać
do 
17.09.2012 na adres: bielskobiala @wolontariat.org.pl 

Szczegółowych informacji udziela Monika Pendolska, mail: bielskobiala@wolontariat.org.pl, nr tel. 33 4965219

Uczestnikom gwarantujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz certyfikat udziału w cyklu szkoleń. Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAMY !

Szkolenia odbędą się w ramach projektu „Mój wybór – WOLONTARIAT” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO 2012-2013.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony