Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Szkolenia dla Koordynatorów Wolontariatu

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w kolejnej edycji szkoleń dla Koordynatorów Wolontariatu z Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Składa się ona z cyklu pięciu szkoleń, podczas których każdy z uczestników zapozna się z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z koordynacją pracy wolontariuszy w organizacji. Pierwsze zajęcia odbędą się 12 kwietnia 2013 w Bielsku-Białej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 marca b.r.

Odbędzie się cykl 5 szkoleń obejmujących poniższe zagadnienia:

– Definicje dot. wolontariatu,
– Aspekty prawne pracy z wolontariuszami,
– Zawieranie porozumień z wolontariuszami,
– Motywacja wolontariuszy,
– Nagradzanie wolontariuszy,
– Karta wolontariusza,
– Wolontariusz w organizacji – analiza SWOT,
– Jak pozyskać i utrzymać wolontariuszy,
– Indywidualny program wolontarystyczny, – Budowa wizerunku organizacji przyjaznej wolontariuszowi, – Jak pozyskać środki na funkcjonowanie organizacji angażującej wolontariuszy,
– Potencjał osób 50+ jako wolontariuszy

Pierwsze szkolenie odbędzie się 12.04.2012 r. w siedzibie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „TEATR GRODZKI” przy ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej. Terminy kolejnych spotkań: 19.04, 26.04, 10.05, 17.05 (piątki) br. w godzinach 16.00-18.00.

Uczestnikom gwarantujemy poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz certyfikat udziału w cyklu szkoleń,

Liczba miejsc ograniczona. Uczestnikami mogą być tylko osoby działające w organizacjach pozarządowych z obszaru Bielska-Białej i powiatu bielskiego (członkowie, pracownicy, zleceniobiorcy, wolontariusze).

Zgłoszenia (imię, nazwisko, nr telefonu, nazwa reprezentowanej organizacji) prosimy przesyłać do 21.03.2013 r. na adres: bielskobiala@wolontariat.org.pl.

Szczegółowych informacji udziela Monika Pendolska, Agnieszka Maj mail: bielskobiala@wolontariat.org.pl, nr tel. 33 4965219

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia odbędą się w ramach projektu „Mój wybór – WOLONTARIAT” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO 2012-2013.

Partnerzy projektu: Urząd Miasta Bielsko-Biała, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony