Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Teatr Grodzki w Irlandii

W dniach 22-25 listopada 2014 przedstawiciele Teatru Grodzkiego – Maria Schejbal i Krzysztof Tusiewicz prezentowali dorobek i dobre praktyki stowarzyszenia w Irlandii.

Tematem dwóch sesji warsztatowych w Galway i Ennis było wykorzystanie sztuki lalkarskiej w działaniach na rzecz rozwiązywania trudnych problemów społecznych. Uczestnicy zajęć – trenerzy, terapeuci, edukatorzy, pracownicy placówek oświatowych i socjalnych – mieli okazję własnoręcznie wykonać i ożywić proste lalki z przedmiotów codziennego użytku i odpadów. Z ich udziałem powstały następnie krótkie etiudy teatralne – ilustracje problematycznych sytuacji i zjawisk. Osoby biorące udział w warsztatach wysoko oceniły przydatność prezentowanych metod dla swojej praktyki zawodowej i zadeklarowały gotowość ich zastosowania w pracy z różnymi grupami.

 

Inicjatorem i gospodarzem wizyty była irlandzka organizacja ALa Participatory Theatre z Galway specjalizująca się w działaniu prospołecznym metodami Teatru Forum http://alact.ie/

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony