Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Teatr Grodzki w Rotterdamie

W dniach 31 marca-3 kwietnia 2011 w Teatrze Zuidplein w Rotterdamie (www.theaterzuidplein.nl) miał miejsce Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wspólnotowej.

Uczestniczyli w nim twórcy z Afryki, Australii, Azji, Europy oraz Ameryki Północnej i Południowej. Teatr Grodzki był jedyną polską organizacją zaproszoną do prezentacji działań twórczych prowadzonych na rzecz społecznej integracji w naszym kraju i w ramach międzynarodowych projektów partnerskich.

Stowarzyszenie reprezentowali Maria Schejbal i Krzysztof Tusiewicz, którzy w dniu 31 marca poprowadzili warsztat dla kilkunastoosobowej grupy uczestników z Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Egiptu i Hondurasu. Tematem warsztatu była zespołowa praca nad scenariuszem teatralnym z wykorzystaniem inspiracji materią plastyczną (tkanina, folia, papier, sznur). Osobny element spotkania stanowiła prezentacja najważniejszych działań Teatru Grodzkiego ilustrowana materiałem filmowym zrealizowanym przez Krzysztofa Tusiewicza (fragmenty przedsięwzięć teatralnych prowadzonych przez stowarzyszenie na przestrzeni kilku ostatnich lat z różnymi grupami osób zagrożonych społecznym wykluczeniem).

Działania warsztatowe zostały sfilmowane i zmontowane przez Krzysztofa Tusiewicza, a następnie zaprezentowane festiwalowej publiczności w dniu 2 kwietnia w formie ścieżki edukacyjnej przedstawiającej poszczególne etapy procesu wspólnej pracy twórczej. Opracowanie ścieżki edukacyjnej jest częścią projektu „Arteria: Sztuka-Edukacja-Terapia” realizowanego przez Teatr grodzki w ramach programu Grundtvig.

 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony