Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

„Trojanki” sesja filmowa

Próby „Trojanek” w Teatrze Grodzkim zakończyły się trzydniową sesją filmową 13,14 i 15 czerwca 2023. Nagrane w tych dniach w plenerze sceny z udziałem lalek, aktorów i ponad dwudziestu statystów złożą się na obrazy otwierające i zamykające przedstawienie tworzone równolegle w Polsce, Grecji i Portugalii. 

Filmowane były epizody procesji z posągami Posejdona i Ateny oraz działania kobiet trojańskich w przestrzeni średniowiecznego grodziska w Starym Bielsku, a także rozmowa bogów animowanych na tle nieba. 

Praca na planie filmowym okazała się dla uczestników bardzo ważnym i ciekawym doświadczeniem, choć konieczne było powtarzanie wielu ujęć i zsynchronizowanie działań całej grupy. 

Obecnie trwają prace związane z montażem i udźwiękowieniem materiału filmowego.

Premiera sfilmowanego przedstawienia planowana jest na 3 grudnia 2023 (Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością) we wszystkich trzech krajach partnerskich. 

Praca nad spektaklem jest częścią projektu „D.I.V.A” współfinansowanego przez Program Kreatywna Europa Unii Europejskiej.

 

Rehearsals for „Trojan Women” at the Grodzki Theater concluded with a three-day filming session on June 13, 14 and 15, 2023. Scenes recorded on those days in the open air, involving puppets, actors and more than twenty extras, will make up the opening and closing images of the show created simultaneously in Poland, Greece and Portugal.

Episodes of the procession with statues of Poseidon and Athena and the actions of the Trojan women in the space of the medieval fortress in Old Bielsko were filmed, as well as the conversation of the animated gods against the sky.

Working on the film set proved to be a very important and interesting experience for the participants, although it was necessary to repeat many shots and synchronize the actions of the whole group.

Currently, work is underway to edit and sound the footage.
The premiere of the filmed performance is planned for December 3, 2023 (International Day of Persons with Disabilities) in all three partner countries.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony