Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Uwaga! Już działa Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej

 

Od 4 stycznia w  Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”, przy ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej ruszył Inkubator Trzeciego Sektora.

Kto może skorzystać ze wsparcia – NGO i  grupy inicjatywne.

Nasza oferta:
– szkolenia i doradztwo (zakładanie i rejestracja organizacji pozarządowych, pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami, współpracy z otoczeniem, monitoring i ewaluacja, promocja, tworzenia i zarządzanie projektem, pozyskiwaniem nowych oraz aktywizowania aktualnych członków, – spotkania z coachem, z którym zostanie wypracowany plan rozwoju organizacji),
– spotkania animacyjne i dyskusyjne,
– dni NGO,
comiesięczny newsletter czyli informacja o konkursach, dotacjach, szkoleniach, konferencjach itp.

UWAGA! Dla organizacji przewidziana jest pula rozwojowa w wysokości 3 tys. zł do wykorzystania na osiągnięcie celów wskazanych w planie rozwoju.


Warunek uzyskania dotacji:

  1. spotkania z coachem,
  2. aktywny udział w opracowaniu planu rozwoju,
  3. współpraca w określeniu sposobu wydatkowania dotacji,
  4. udział w spotkaniach sieciujących,
  5. udział w innych formach działań inkubatora
  6. wypełnianie niezbędnej dokumentacji

Rekrutacja – co należy zrobić?
1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy: link do formularza (doc) >>
2. Wyślij formularz na adres: szymik@teatrgrodzki.pl
3. Wersję wydrukowaną z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji prosimy dostarczyć do siedziby Inkubatora, ul. Sempołowskiej 13, (I piętro, p. 128), codziennie w godz. 9.00- 14.00

Osoby do kontaktu:
Coaching:
Katarzyna Szymik tel./fax. 33 496 52 19, kom. 693 887 115, e-mail: szymik@teatrgrodzki.pl
Doradztwo: Magdalena Wojtczak tel./fax. 33 496 52 19,  kom. 603 942 223, e-mail: ksiegowosc@teatrgrodzki.pl
Animacja: Agnieszka Maj tel./fax. 33 496 52 19, kom. 693 887 115, e-mail: marketing@teatrgrodzki.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony