Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

X Beskidzkie Święto Małych i Dużych

W gościnnych progach Domu Żołnierza 1 czerwca 2012 roku odbyło się X Beskidzkie Święto Małych i Dużych. Tym razem odbywało się ono we wzbogaconej formule, występom grup teatralnych prowadzonych w ramach działań Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego towarzyszył finał I Przeglądu Twórczości Młodzieżowych Grup Teatralnych – WENA. Jest to część projektu „Teatralna mapa Bielska-Białej >>”, współfinansowanego przez Prezydenta Miasta. Publiczność zapełniła salę, a dzięki spektaklom wypełniła się wzruszeniami i refleksją o rzeczach ważnych. Spektakle bowiem podejmowały istotne dla nas wszystkich tematy i problemy.

Laureatami WENY zostali:


  • Teatr Heliotrop – Centrum Wychowania Estetycznego, spektakl „Kamyki”, opiekunem grupy jest pani Halina Kubisz-Muła,
  • Grupa Teatralna Z DOSTAWKĄ – Dom Kultury w Kamienicy, spektakl „Pręcik”, opiekunem grupy jest pani Maria Potoczek,
  • Teatr Animacji Lalki i Przedmiotu „eF” – Dom Kultury w Hałcnowie, spektakl „ASSAMBLAGE-MIEJSCA NIEZWYKŁE”, opiekunem grupy jest pani Krystyna Małecka,
  • Teatr Manufaktura – Dom Kultury w Kamienicy, spektakl „Umarli ze Spoon River”, opiekunem grupy jest pani Anna Maśka,
  • Teatr Tańca PASJA – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej, spektakl „Po drugiej stronie lustra”, opiekunami grupy są pani Marcelina Korzeniowska, pan Rafał Kazimierczyk i pani Natalia Gacek.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody pieniężne w tej samej wysokości.

Informacje o grupach teatralnych >>


Spektaklami prezentowanymi przez zespoły „Teatru Grodzkiego” były: „Podróż naszych marzeń” – Teatr Grodzki Junior, opiekunem jest pani Maria Schejbal, „Granice” – Teatralna Grupa Dorosłych, opiekun Piotr Kostuchowski, „Taniec” Grupa WTZ, opiekun pani Barbara Rau.

Teatr Grodzki Junior działa przy BSA Teatr Grodzki –  Opiekun,  reżyser i scenariusz Maria Schejbal – spektakl „Podróż naszych marzeń” poświęcony podróżom i poszukiwaniu własnej tożsamości w innym, obcym świecie. Współpraca Krzysztof Tusiewiczi Krzysztof Kotyniewicz. Muzyka Tomasz Zieliński. Premiera spektaklu odbyła się 27 marca 2012 w acta Centre w Bristolu (Bedminster) w czasie  Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wspólnotowej. W spektaklu zostało wykorzystane nagranie piosenki „Motherland” w wykonaniu Natalie Merchant, od  której otrzymaliśmy zgodę na użycie nagrania.

Teatralna Grupa Dorosłych działa przy BSA Teatr Grodzki – opiekun Piotr Kostuchowski – spektakl „GRANICE” poświęcony przezwyciężaniu uprzedzeń kulturowych.

Ze względu na to, że organizatorem I Przeglądu Twórczości Młodzieżowych Grup Teatralnych – WENA  było Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” spektakle przygotowane przez grupy Teatru Grodzkiego nie wchodziły w zakres oceniania jury. Skład jury: Jan Chmiel, Maria Schejbal, Piotr Kostuchowski.

Dziękujemy wszystkim ludziom zaangażowanym w przygotowanie Święta, przede wszystkim pani Ewie Sokół za udostępnienie sali i sceny Domu Żołnierza oraz kształt i charakter współpracy. Opiekunom grup teatralnych i aktorom za zaangażowanie. Wszystkim ludziom Stowarzyszenia i wolontariuszom, którzy pracowali w „szarej strefie” organizacyjnej. Imprezę prowadził Jan Chmiel. Nagrody wręczała pani Magdalena Wojtczak Prezes Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki”.

Mamy nadzieję, że zainicjowanie I Przeglądu Twórczości Młodzieżowych Grup Teatralnych – WENA będzie stanowiło pierwszy krok do organizacji WENY w przyszłym roku. Dołożymy starań, by tak się stało. Mamy nadzieję, że ta impreza wejdzie na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych Bielska-Białej.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony