Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Zapraszamy do zapoznania się ze strategią wdrażania projektu innowacyjnego „Centrum Asystentury Społecznej”

W dniu 31.05.2013r., po wielomiesięcznej pracy zespołów eksperckich z koordynatorem ds. badań i testowania na czele zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego następujące dokumenty:
A. Strategia wdrażania produktu innowacyjnego testującego:
1. Wstępna wersja produktu finalnego z załącznikami:
Załącznik nr 1– Regulamin „Centrum Asystentury Społecznej (CAS)” z załącznikami.
Załącznik nr 2– Arkusz oceny kandydata na AON.
Załącznik nr 3– Program zajęć szkoleniowych i superwizyjnych dla AON.
Załącznik nr 4– Arkusz diagnostyczny dla ON.
2. Raport z badań „ Analiza potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie usług asystenckich”.
3. Rekomendacje Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Śląskiego.
4. Rekomendacje Posła na Sejm RP Pana Marka Plury (Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych).
Pierwszy etap projektu za nami.
Wszystkim zespołom i ekspertom serdecznie dziękujemy za współpracę i zaangażowanie.

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony