Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Zapraszamy na szkolenie z księgowości dla organizacji: zamknięcie roku podatkowego. Ostatnie 4 miejsca!

Inkubator Trzeciego Sektora -logo

ZAPROSZENIE

 Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza na szkolenie nt.

 „Zamknięcie roku podatkowego i sprawozdawczość finansowa
w organizacjach pozarządowych”

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków, wolontariuszy oraz pracowników.

 Szkolenie odbędzie się w dn. 13 marca 2014 r. w godzinach od 09:00 do 18:00.

Program obejmował będzie następujące zagadnienia:

  1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych przez organizacje pozarządowe, z uwzględnieniem regulacji szczególnych dotyczących prowadzenia wyłącznie działalności statutowej.
  2. Najważniejsze problemy dotyczące rachunkowego ujęcia realizacji celów statutowych w ramach działalności pożytku publicznego:

a)      źródła finansowania poszczególnych typów działalności organizacji – nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej;
b)      kalkulacja przychodów i kosztów w ramach działalności odpłatnej;
c)       moment przekształcenia się działalności statutowej w działalność gospodarczą;
d)      sprzedaż przedmiotów darowizny a zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

  1. Praktyczne omówienie przychodów i kosztów oraz ustalanie wyniku finansowego w organizacjach pozarządowych.
  2. Wyodrębnienie wyniku finansowego działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
  3. Szczegółowe omówienie pozycji bilansu i rachunku wyników z uwzględnieniem funduszy tworzonych przez organizacje pozarządowe.
  4. Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, z uwzględnieniem nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej 23 marca 2011r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U. Nr . 80 poz. 434).
  5. Ustalanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym oraz w wariancie kalkulacyjnym a działalność statutowa i gospodarcza organizacji.
  6. Rozliczanie wyniku finansowego z lat ubiegłych.
  7. Przeznaczenie zysku oraz sposób pokrycia straty.

Szkolenie odbędzie się w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki
przy ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej, piętro 1, pok. 125.

Zgłoszenia osób chętnych do udziału przyjmowane są w Inkubatorze Trzeciego Sektora przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 13. Formularz zgłoszeniowy można także wysłać mailem na adres: szymik@teatrgrodzki.pl lub faksem na nr 33/ 496 52 19. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dn. 11.03.2014r. o godz. 12:00

 Udział w szkoleniu jest bezpłatny!
Ukończenie szkolenia potwierdzane jest zaświadczeniem.

 Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy »

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony